Χάθηκαν τα windows εμφανίστηκε το Ubuntu !

Ξεκίνησε από bakatsel, 19 Νοε 2023, 03:29:11 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

bakatsel

Καλημέρα σας. Παρακαλώ αν μπορείτε να με βοηθήσετε στο παρακάτω τεχνικό πρόβλημα.
Σε υπολογιστή που είχε εγκατεστημένο μόνο Ubuntu εγκατέστησα windows 10. Χωρίς να επιδιώξω να έχει dual boot  προέκυψε το εξής : 1η επιλογή: windows 10. 2η επιλογή : δεν θυμάμαι την  φράση νομίζω windows set up κάτι τέτοιο, πάντως παρέπεμπε σε εκ νέου εγκατάσταση των windows..

Μετά από δυο μήνες λειτουργίας με windows 10 ο υπολογιστής δεν ξέρω για ποιο λόγο λειτούργησε με Ubuntu , προφανώς δεν έκανα φορμάτ  στην εγκατάσταση των windows  και ήταν εγκατεστημένο το Ubuntu σε partition στον σκληρό δίσκο. 
Τώρα προσπαθώντας να αποφύγω την εκκίνηση με Ubuntu στο bios εμφανίζεται ως 1η επιλογή εκκίνησης : Ubuntu.   Την οποία αν και διαγράφω και αποθηκεύω την αλλαγή πάλι σε Ubuntu ξεκινά ο υπολογιστής ( και ξανά εμφανίζεται ως 1η επιλογή εκκίνησης: Ubuntu!).
Το ερώτημά μου είναι αν υπάρχει δυνατότητα ή με κάποιες εντολές ίσως μέσα από περιβάλλον ubuntu να επαναφέρω στον υπολογιστή το dual boot και να έχω επιλογή για windows 10 ξανά .  Φυσικά κάποια πρόταση επίλυσης μέσω bios ευπρόσδεκτη! 

alkisg

Μπούταρε σε Ubuntu, άνοιξε ένα τερματικό και δώσε:

sudo -i
efibootmgr -v
lsblk -fe7
parted -l
fdisk -l

Μετά ανέβασε όλο το αποτέλεσμα εδώ, για να δούμε τι ακριβώς παίζεται.

bakatsel

Παράθεση από: alkisg στις 19 Νοε 2023, 07:14:19 ΜΜΜπούταρε σε Ubuntu, άνοιξε ένα τερματικό και δώσε:

sudo -i
efibootmgr -v
lsblk -fe7
parted -l
fdisk -l

Μετά ανέβασε όλο το αποτέλεσμα εδώ, για να δούμε τι ακριβώς παίζεται.
Καλησπέρα! έδωσα τις εντολές μία-μία και τα αποτελέσματα είναι:
student@G1YLPQ3:~$ sudo -i
[sudo] password for student:
root@G1YLPQ3:~# efibootmgr -v
BootCurrent: 0007
Timeout: 5 seconds
BootOrder: 0007,0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006
Boot0000* UEFI Micron 2450 NVMe 256GB 21513805607A 1 HD(1,GPT,2d5a40d3-21bd-4161-99c2-95e16d2cbe21,0x800,0x183800)/File(\EFI\Boot\BootX64.efi)N.....YM....R,Y.
Boot0001* ONBOARD NIC (IPV4) PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x6)/MAC(7486e22a404d,0)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)N.....YM....R,Y.
Boot0002* ONBOARD NIC (IPV6) PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x6)/MAC(7486e22a404d,0)/IPv6([::]:<->[::]:,0,0)N.....YM....R,Y.
Boot0003* UEFI HTTPs Boot (MAC:7486E22A404D) PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x6)/MAC(7486e22a404d,0)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)/Uri()N.....YM....R,Y.
Boot0004* UEFI PXEv4 (MAC:40A6B7916966) PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x4)/Pci(0x0,0x0)/MAC(40a6b7916966,1)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)N.....YM....R,Y.
Boot0005* UEFI PXEv6 (MAC:40A6B7916966) PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x4)/Pci(0x0,0x0)/MAC(40a6b7916966,1)/IPv6([::]:<->[::]:,0,0)N.....YM....R,Y.
Boot0006* UEFI HTTPs Boot (MAC:40A6B7916966) PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x4)/Pci(0x0,0x0)/MAC(40a6b7916966,1)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)/Uri()N.....YM....R,Y.
Boot0007* ubuntu HD(1,GPT,2d5a40d3-21bd-4161-99c2-95e16d2cbe21,0x800,0x183800)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
root@G1YLPQ3:~# lsblk -fe7
NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda
├─sda1

└─sda2
ntfs C834A4CC34A4BEB6 1,8T 4% /media/stu
sr0
nvme0n1

├─nvme0n1p1
│ vfat ESP D0C8-5290 673,4M 13% /boot/efi
├─nvme0n1p2
│ vfat OS D2D3-AF42
└─nvme0n1p3
ext4 UBUNTU
908c359b-736b-4144-9291-6907ba9d2775 198,3G 7% /
root@G1YLPQ3:~# parted -l
Model: ATA ST2000DM008-2FR1 (scsi)
Disk /dev/sda: 2000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 17,8MB 16,8MB Microsoft reserved partition msftres
2 17,8MB 2000GB 2000GB ntfs Basic data partition msftdata

Model: Micron 2450 NVMe 256GB (nvme)
Disk /dev/nvme0n1: 256GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 814MB 813MB fat32 EFI system partition boot, esp
2 814MB 9404MB 8590MB fat32 Basic data partition msftres
3 9404MB 256GB 247GB ext4

root@G1YLPQ3:~# fdisk -l
Disk /dev/loop0: 4 KiB, 4096 bytes, 8 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop1: 55,68 MiB, 58363904 bytes, 113992 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop2: 105,84 MiB, 110960640 bytes, 216720 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop3: 71,52 MiB, 74977280 bytes, 146440 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop5: 218,4 MiB, 228999168 bytes, 447264 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop6: 349,71 MiB, 366678016 bytes, 716168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop7: 157,48 MiB, 165122048 bytes, 322504 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/nvme0n1: 238,49 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disk model: Micron 2450 NVMe 256GB
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 8D579575-3879-48F7-8CD5-3791107512AB


Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 1589247 1587200 775M EFI System
/dev/nvme0n1p2 1589248 18366463 16777216 8G Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 18366464 500117503 481751040 229,7G Linux filesystem


Disk /dev/sda: 1,84 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk model: ST2000DM008-2FR1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1E5FD4CB-047C-46E2-A07A-75A9CFD59661

Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 34815 32768 16M Microsoft reserved
/dev/sda2 34816 3907028991 3906994176 1,8T Microsoft basic data


Disk /dev/loop8: 63,46 MiB, 66527232 bytes, 129936 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop10: 63,48 MiB, 66547712 bytes, 129976 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop11: 55,68 MiB, 58363904 bytes, 113992 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop9: 105,78 MiB, 110895104 bytes, 216592 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop12: 101,48 MiB, 106397696 bytes, 207808 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop13: 218,4 MiB, 228999168 bytes, 447264 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop15: 485,53 MiB, 509100032 bytes, 994336 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop16: 140 KiB, 143360 bytes, 280 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop14: 91,7 MiB, 96141312 bytes, 187776 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop18: 73,92 MiB, 77492224 bytes, 151352 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop19: 349,71 MiB, 366682112 bytes, 716176 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop20: 66,58 MiB, 69795840 bytes, 136320 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop17: 62,9 MiB, 65105920 bytes, 127160 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop22: 12,33 MiB, 12922880 bytes, 25240 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop21: 45,95 MiB, 48160768 bytes, 94064 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop23: 154,84 MiB, 162344960 bytes, 317080 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop24: 496,10 MiB, 521121792 bytes, 1017816 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
root@G1YLPQ3:~#alkisg

Έχεις δύο δίσκους:
  • έναν γρήγορο NVMe 256 GB με Ubuntu
  • και έναν αργό HDD 2 TB με Windows

Αφού δεν χρησιμοποιείς Ubuntu, καλύτερα να φορμάρεις τον γρήγορο δίσκο και να βάλεις εκεί τα Windows.
Έτσι όπως το έχεις τώρα τα Windows πάνε 10 φορές πιο αργά απ' ότι θα πάνε στον γρήγορο δίσκο.

Προτείνω να αποσυνδέσεις τον HDD, να εγκαταστήσεις τα Windows λέγοντάς τους να διαγράψουν όλο τον (NVMe) δίσκο, και μετά αν θες επανασυνδέεις τον HDD για να έχεις και τα παλιά δεδομένα σου.

Έτσι όπως είναι τώρα, ο boot manager είναι στον πρώτο δίσκο με το Ubuntu, οπότε για να "μεταφέρεις" ή να επιδιορθώσεις τον boot manager των Windows θέλει λίγο δουλίτσα.

bakatsel

Καλημέρα, θα κάνω αυτό που μου προτείνετε.
Δοκίμασα πριν από λίγο την εντολή: sudo update-grub
Βασιζόμενος στο βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=sueumjgGFkA
Προς ευχάριστη έκπληξή μου μετά τη επανεκκίνηση  προέκυψε σε περιβάλλον ubuntu η δυνατότητα επιλογής λειτουργικού: ubuntu ή Windows 10!
Επέλεξα 2. Windows 10 και όλα καλά όπως πρώτα.
Κατόπιν σε περιβάλλον windows 10 έκανα και επανεκκίνηση και τερματισμό . Σε κάθε περίπτωση επιστρέφω στην παλιά μου επιλογή dual boot: 1. Windows 10. 2. windows set up(κατά λάθος είχε προκύψει..)
Στο δε περιβάλλον bios ξαναεπέστρεψε ως πρώτη επιλογή εκκίνησης : 1. Windows Boot Manager και ως δεύτερη 2. Ubuntu..
Δηλαδή δεν ξαναπροέκυψε περιβάλλον ubuntu...κάτι που δεν το περίμενα.. ελπίζω να κρατήσει.. J.
Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ