Γενικό Λύκειο > Ψευδογλώσσα

div και mod με αρνητικους

<< < (2/6) > >>

sstergou:
Πάντως το έχει στα common pitfalls! http://en.wikipedia.org/wiki/Modulo_operation#Common_pitfalls

Από την άλλη το 9 mod 2 έχει μια λογική να είναι διαφορετικό από το -9 mod 2.

Δεν ξέρω, αν το θέλουν και άλλοι να το αλλάξω.

 

apanagio:
Ναι το ξέρω,
Το συναντησα πρώτη φορά στην άσκηση του βιβλίου (και του algo.pk)
"να διαβάζει έναν ακέραιο και να επιστρέφει τον επόμενο άρτιο"

Κανένας:

--- Παράθεση από: sstergou στις 08 Δεκ 2014, 02:45:27 μμ ---Και ποιος είναι ο μαθηματικός ορισμός;
Εδώ πάντως τα πράγματα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα.

--- Τέλος παράθεσης ---

Εὐκλείδεια διαίρεση:
Γιὰ κάθε Ϲεῦγος ἀκεραίων (a, b) μὲ b > 0 ὑπάρχει ἕνα μοναδικὸ Ϲεῦγος ἀκεραίων (q, r), τέτοιο ὥστε
a = bq + r καὶ 0 ≤ r < b .
Στὴ σχέση αὐτὴ ὁ a χαρακτηρίζεται διαιρετέος καὶ ὁ b διαιρέτης. ῾Ο q ὀνομάζεται
(ἀκέραιο) πηλίκο τῆς διαίρεσης τοῦ a διὰ b καὶ ὁ r ὑπόλοιπο τῆς διαίρεσης.

Δηλαδή ακέραιο πηλίκο q ορίζουμε τον μεγαλύτερο ακέραιο για τον οποίο ισχύει bq<=a.
π.χ.   όπως (9 div 2=4 και 9 mod 2=1) διότι 4*2<9
    και όχι (9 div 2=5 και 9 mod 2=-1) διότι 5*2>9

   έτσι και (-9 div 2=-5 και -9 mod 2=1) διότι (-5)*2<-9
    και όχι (-9 div 2=-4 και -9 mod 2=-1) διότι (-4)*2>-9

gpapargi:
Στάθη είχαμε πει πιο παλιά να ακολουθήσουμε τον ορισμό της ακέραιας διαίρεσης  του Ευκλείδη όπως αυτός περιγράφεται στο βιβλίο των μαθηματικών κατεύθυνσης της Β λυκείου. Να υπάρχει και συνέχεια μεταξύ των βιβλίων και ειδικά να είμαστε σύμφωνοι με τα μαθηματικά που κάνουν τα παιδιά (έστω και με τα εκτός ύλης κομμάτια).

sstergou:
Αφού υπάρχει συμφωνία θα το αλλάξω.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση