Αποστολέας Θέμα: Η Πληροφορική στην ενισχυτική διδασκαλία  (Αναγνώστηκε 1209 φορές)

Wizard

  • Επισκέπτης
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/457%CE%959-%CE%97%CE%9C%CE%92

"Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή του γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα : Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία  και Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική.
...
Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1-3 διδακτικές ώρες την ημέρα. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
...
Κάθε μάθημα του προγράμματος μπορεί να διδάσκεται μέχρι 4 ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ωρών του
ωρολογίου προγράμματος στο αντίστοιχο μάθημα.
...
Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται :
α) εντός του ωραρίου διδασκαλίας, όταν υπάρχει η σχετική δυνατότητα.
β)εντός του σχολείου σε απογευματινές ή βραδινές ώρες (ή σε πρωινές για σχολείο με απογευματινή βάρδια), όταν δεν εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την περίπτωση (α).
...
Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας διδάσκουν Μόνιμοι καθηγητές προς συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή."