Ο Ρόλος του Καθηγητή Πληροφορικής στο Ολοήμερο Δημοτικό

Ξεκίνησε από tom, 19 Μαρ 2010, 09:38:02 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

skoud

Ενώ οι μαθητές ξέχασαν από καιρό τα λάθη του δασκάλου, αυτός ακόμα τα θυμάται...

Wizard

Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, αποφασίστηκε "η πρόσληψη 258 εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος  Τ.Π.Ε. και Νέες Τεχνολογίες στην  Εκπαίδευση για να υποστηρίξουν τις ανάγκες των ολοήμερων δημοτικών σχολείων  στο πλαίσιο  υλοποίησης  του  Υποέργου  10  «Υποστήριξη  Ψηφιακής  Πλατφόρμας  στα  Ολοήμερα Δημοτικά» της Πράξης  «Ανάπτυξη  Ψηφιακής  Εκπαιδευτικής  Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της  Κατηγορίας Πράξης» στα πλαίσια των αξόνων 1,2,3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Συγκεκριμένα  προσλαμβάνονται  258 εκπαιδευτικοί Πληροφορικής και τίθενται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ και των Διευθυντών Α/θμιας Εκπ/σης, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.  Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2010-2011 και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση."

Δηλαδή αν το κατάλαβα καλά, για πρώτη φορά προσλαμβάνονται αναπληρωτές Πληροφορικοί με αντικείμενο όχι μόνο τη διδασκαλία, αλλά και κάποιου είδους ψηφιακής υποστήριξης; Ξέρει κάποιος περισσότερα για αυτό το Υποέργο 10;