ΝΕΟΣ διαδικτυακός διερμηνευτής της Γλώσσας

Ξεκίνησε από komni, 19 Νοε 2020, 05:33:46 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

dpa2006

#60
Καλησπέρα σε όλους,
η ακόλουθη δοκιμή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ_ΝΕΡΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  ΦΠΑ = 0.18
  ΤΙΜΗ1 = 0.34
  ΤΙΜΗ2 = 0.52
  ΤΙΜΗ3 = 1.51
  ΤΙΜΗ4 = 2.11
  ΤΙΜΗ5 = 2.64
  ΠΑΓΙΟ = 1.47
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μετρητής
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Κατανάλωση, Τιμή, Αποχέτευση, Άλλα, Αξία_ΦΠΑ, Αξία, 
  & Τελική_Τιμή
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Όνομα, Επώνυμο
ΑΡΧΗ
  ΓΡΑΨΕ 'Δώσε Αριθμό του μετρητή (0 για τέλος)'
  ΔΙΑΒΑΣΕ Μετρητής
  ΟΣΟ Μετρητής <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το Ονοματεπώνυμο'
    ΔΙΑΒΑΣΕ Επώνυμο, Όνομα
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την Κατανάλωση'
    ΔΙΑΒΑΣΕ Κατανάλωση
    ΕΠΙΛΕΞΕ Κατανάλωση
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 0..15
        Αξία <- Κατανάλωση*ΤΙΜΗ1
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15..60
        Αξία <- 15*ΤΙΜΗ1 + (Κατανάλωση - 15)*ΤΙΜΗ2
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 60..81
        Αξία <- 15*ΤΙΜΗ1 + 45*ΤΙΜΗ2 + (Κατανάλωση - 60)*ΤΙΜΗ3
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 81..105
        Αξία <- 15*ΤΙΜΗ1 + 45*ΤΙΜΗ2 + 21*ΤΙΜΗ3 + (Κατανάλωση - 81)*ΤΙΜΗ4
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
        Αξία <- 15*ΤΙΜΗ1 + 45*ΤΙΜΗ2 + 21*ΤΙΜΗ3 + 24*ΤΙΜΗ4 + (Κατανάλωση - 105)*ΤΙΜΗ5
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ
    Αποχέτευση <- Αξία*0.4
    Άλλα <- Αξία*0.01
    Τιμή <- Αξία + Αποχέτευση + Άλλα + ΠΑΓΙΟ
    Αξία_ΦΠΑ <- Τιμή* ΦΠΑ
    Τελική_Τιμή <- Τιμή + Αξία_ΦΠΑ
    ΓΡΑΨΕ 'Ο λογαριασμός του ', Επώνυμο, ' είναι ', Τελική_Τιμή
    ΓΡΑΨΕ 'Αξία νερού:', Αξία
    ΓΡΑΨΕ 'άλλα:', Αποχέτευση + Άλλα, 'ΦΠΑ:', Αξία_ΦΠΑ
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε Αριθμό του επόμενου μετρητή (0 για τέλος)'
    ΔΙΑΒΑΣΕ Μετρητής
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


'Εδωσε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος,
στο διερμηνευτή του Άλκη εκτελείται κανονικά.

Παρατήρηση: στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχει λάθος στη δήλωση μερικών σταθερών με κόμμα το οποίο έχω διορθώσει και η δήλωση  των περιπτώσεων ακολουθεί την δομή π.χ. 1..60 κα όχι αυτή του βιβλίου (π.χ.  <=60) όπως στο παράδειγμα του αχολικού ετραδίου
Computer science (abbreviated CS or CompSci) is the scientific and practical approach to computation and its applications. It is the systematic study of the feasibility, structure, expression, and mechanization of the methodical processes (or algorithms) that underlie the acquisition, representation, processing, storage, communication of, and access to information, whether such information is encoded in bits and bytes in a computer memory or transcribed engines and protein structures in a human cell.source:http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science

komni

Παράθεση από: dpa2006 στις 12 Δεκ 2020, 10:09:44 ΜΜ
Καλησπέρα σε όλους,
η ακόλουθη δοκιμή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ_ΝΕΡΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  ΦΠΑ = 0.18
  ΤΙΜΗ1 = 0.34
  ΤΙΜΗ2 = 0.52
  ΤΙΜΗ3 = 1.51
  ΤΙΜΗ4 = 2.11
  ΤΙΜΗ5 = 2.64
  ΠΑΓΙΟ = 1.47
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μετρητής
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Κατανάλωση, Τιμή, Αποχέτευση, Άλλα, Αξία_ΦΠΑ, Αξία, 
  & Τελική_Τιμή
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Όνομα, Επώνυμο
ΑΡΧΗ
  ΓΡΑΨΕ 'Δώσε Αριθμό του μετρητή (0 για τέλος)'
  ΔΙΑΒΑΣΕ Μετρητής
  ΟΣΟ Μετρητής <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το Ονοματεπώνυμο'
    ΔΙΑΒΑΣΕ Επώνυμο, Όνομα
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την Κατανάλωση'
    ΔΙΑΒΑΣΕ Κατανάλωση
    ΕΠΙΛΕΞΕ Κατανάλωση
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 0..15
        Αξία <- Κατανάλωση*ΤΙΜΗ1
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15..60
        Αξία <- 15*ΤΙΜΗ1 + (Κατανάλωση - 15)*ΤΙΜΗ2
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 60..81
        Αξία <- 15*ΤΙΜΗ1 + 45*ΤΙΜΗ2 + (Κατανάλωση - 60)*ΤΙΜΗ3
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 81..105
        Αξία <- 15*ΤΙΜΗ1 + 45*ΤΙΜΗ2 + 21*ΤΙΜΗ3 + (Κατανάλωση - 81)*ΤΙΜΗ4
      ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
        Αξία <- 15*ΤΙΜΗ1 + 45*ΤΙΜΗ2 + 21*ΤΙΜΗ3 + 24*ΤΙΜΗ4 + (Κατανάλωση - 105)*ΤΙΜΗ5
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ
    Αποχέτευση <- Αξία*0.4
    Άλλα <- Αξία*0.01
    Τιμή <- Αξία + Αποχέτευση + Άλλα + ΠΑΓΙΟ
    Αξία_ΦΠΑ <- Τιμή* ΦΠΑ
    Τελική_Τιμή <- Τιμή + Αξία_ΦΠΑ
    ΓΡΑΨΕ 'Ο λογαριασμός του ', Επώνυμο, ' είναι ', Τελική_Τιμή
    ΓΡΑΨΕ 'Αξία νερού:', Αξία
    ΓΡΑΨΕ 'άλλα:', Αποχέτευση + Άλλα, 'ΦΠΑ:', Αξία_ΦΠΑ
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε Αριθμό του επόμενου μετρητή (0 για τέλος)'
    ΔΙΑΒΑΣΕ Μετρητής
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


'Εδωσε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος,
στο διερμηνευτή του Άλκη εκτελείται κανονικά.

Παρατήρηση: στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχει λάθος στη δήλωση μερικών σταθερών με κόμμα το οποίο έχω διορθώσει και η δήλωση  των περιπτώσεων ακολουθεί την δομή π.χ. 1..60 κα όχι αυτή του βιβλίου (π.χ.  <=60) όπως στο παράδειγμα του αχολικού ετραδίου

Καλησπέρα,

Έπρεπε να το είχα αναφέρει αλλά ο διερμηνευτής δεν έχει υποστήριξη για τον τελεστή &.

Αυτό γιατί ο τελεστής αυτός δημιουργήθηκε για το χαρτί όπου αν δεν μπορούμε να γράψουμε άλλο, πρέπει αναγκαστικά να αλλάξουμε γραμμή.

Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στον υπολογιστή αφού μπορούμε να γράφουμε όσο θέλουμε σε μία γραμμή και επίσης η υλοποίηση αυτού θα μου χάλαγε τα error messages πολύ.

Πλέον δίνεται συγκεκριμένο σφάλμα όταν χρησιμοποιείται αυτός ο τελεστής.

George Eco

#62
Παράθεση από: komni στις 13 Δεκ 2020, 08:42:17 ΜΜ
Καλησπέρα,
Έπρεπε να το είχα αναφέρει αλλά ο διερμηνευτής δεν έχει υποστήριξη για τον τελεστή &.
Αυτό γιατί ο τελεστής αυτός δημιουργήθηκε για το χαρτί όπου αν δεν μπορούμε να γράψουμε άλλο, πρέπει αναγκαστικά να αλλάξουμε γραμμή.

Πω πω δίκιο που έχει.......  ;D ;D ;D
Αλλά Komnni σε ανάλυση 800x600 τι κάνουμε; Σκέψου το ενδεχόμενο να προσθέσεις τον ειδικό χαρακτήρα (δε νομίζω να θεωρείται τελεστής) έτσι για να κάνεις τη ζωή όσων τρέχουν σε χαμηλότερες αναλύσεις λειτουργικό, για να έχουν άνετη χρήση  του προγράμματός σου.  :) 

dpa2006

Παράθεση από: komni στις 13 Δεκ 2020, 08:42:17 ΜΜ
Καλησπέρα,

Έπρεπε να το είχα αναφέρει αλλά ο διερμηνευτής δεν έχει υποστήριξη για τον τελεστή &.

Αυτό γιατί ο τελεστής αυτός δημιουργήθηκε για το χαρτί όπου αν δεν μπορούμε να γράψουμε άλλο, πρέπει αναγκαστικά να αλλάξουμε γραμμή.

Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στον υπολογιστή αφού μπορούμε να γράφουμε όσο θέλουμε σε μία γραμμή και επίσης η υλοποίηση αυτού θα μου χάλαγε τα error messages πολύ.

Πλέον δίνεται συγκεκριμένο σφάλμα όταν χρησιμοποιείται αυτός ο τελεστής.
Καλησπέρα
Πολύ ωραία Κομνηνέ,
Η ύπαρξη ενός μηνύματος σφάλματος είναι χρήσιμη...
Computer science (abbreviated CS or CompSci) is the scientific and practical approach to computation and its applications. It is the systematic study of the feasibility, structure, expression, and mechanization of the methodical processes (or algorithms) that underlie the acquisition, representation, processing, storage, communication of, and access to information, whether such information is encoded in bits and bytes in a computer memory or transcribed engines and protein structures in a human cell.source:http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science

bugman

Κομνηνέ, θα μπορούσες κατά το Paste του κώδικα να το πέταγες το & και να έκανες συνένωση γραμμών. Δεν νομίζω να μην μπορείς να το κάνεις!
;D

komni

Παράθεση από: George Eco στις 14 Δεκ 2020, 02:47:29 ΠΜ
Πω πω δίκιο που έχει.......  ;D ;D ;D
Αλλά Komnni σε ανάλυση 800x600 τι κάνουμε; Σκέψου το ενδεχόμενο να προσθέσεις τον ειδικό χαρακτήρα (δε νομίζω να θεωρείται τελεστής) έτσι για να κάνεις τη ζωή όσων τρέχουν σε χαμηλότερες αναλύσεις λειτουργικό, για να έχουν άνετη χρήση  του προγράμματός σου.  :)

Ακόμη και σε μικρές οθόνες υπάρχει το scroll. Για εμένα το & θεωρείται πολύ κακή πρακτική έτσι κι αλλιώς.
Θα μπορούσε να είναι τελεστής με τελεστέο το newline που προηγείται αν και στα Αγγλικά το λένε escape character οπότε ναι χαρακτήρας καλύτερα.

Παράθεση από: bugman στις 15 Δεκ 2020, 01:32:10 ΠΜ
Κομνηνέ, θα μπορούσες κατά το Paste του κώδικα να το πέταγες το & και να έκανες συνένωση γραμμών. Δεν νομίζω να μην μπορείς να το κάνεις!
;D

Καλή ιδέα, θα το βάλω στην επόμενη έκδοση το ΣΚ.

annastasios


ikariofil


George Eco

#68
Παράθεση από: ikariofil στις 11 Ιαν 2021, 02:24:42 ΜΜ
δεν ανοίγει ο ιστότοπος

Ηρώ δοκίμασε ctrl + F5 να τον ξαναφορτώσει όλον εκ νέου. Σ' εμένα ανοίγει κανονικά.
Firefox, Chrome κι opera μου φορτώνει.

komni

Παράθεση από: annastasios στις 11 Ιαν 2021, 09:16:43 ΠΜ
Συγχαρητήρια, πολύ καλή δουλειά!
Ευχαριστώ!

Παράθεση από: ikariofil στις 11 Ιαν 2021, 02:24:42 ΜΜ
δεν ανοίγει ο ιστότοπος
Καλησπέρα πείτε μου ποιο browser και OS χρησιμοποιείται για να σας βοηθήσω. Ο διερμηνευτής δεν υποστηρίζει καθόλου Internet Explorer και πολύ παλίες εκδόσεις Chrome/Firefox/Opera.

komni


alkisg

Μπράβο Κομνηνέ!

Δοκίμασα το παρακάτω και δεν τρέχει, υποτίθεται ότι πρέπει να ζητήσει ως είσοδο τον πίνακα Α, και στη συνέχεια να εμφανίσει το πρώτο στοιχείο του:

Κώδικας: pseudoglossa
Αλγόριθμος Πίνακες
Δεδομένα // Α // 
Εμφάνισε Α[1] 
Τέλος

komni

Παράθεση από: alkisg στις 14 Ιαν 2021, 08:28:08 ΠΜ
Μπράβο Κομνηνέ!

Δοκίμασα το παρακάτω και δεν τρέχει, υποτίθεται ότι πρέπει να ζητήσει ως είσοδο τον πίνακα Α, και στη συνέχεια να εμφανίσει το πρώτο στοιχείο του:

Κώδικας: pseudoglossa
Αλγόριθμος Πίνακες
Δεδομένα // Α // 
Εμφάνισε Α[1] 
Τέλος


Γίνεται να δωθεί πίνακας στα δεδομένα;; Πως θα ξέρω αν είναι πίνακας ή μεταβλητή ή ακόμη τις διαστάσεις του πίνακα και το μέγεθος της κάθε μιας;

alkisg

Ναι, δες για παράδειγμα στη σελίδα 58 του βιβλίου μαθητή:

Κώδικας: pseudoglossa
Αλγόριθμος Ελάχ_Πίνακα
Δεδομένα // table //
Min ← table[1]
Για i από 2 μέχρι 100
  Αν table[i] < Min τότε Min ← table[i]
Τέλος_επανάληψης
Αποτελέσματα //Min//
Τέλος Ελάχ_Πίνακα


Μπορείς να συμπεράνεις ότι είναι πίνακας επειδή χρησιμοποιείται με αγκύλες εντός του προγράμματος.
Για μία λύση στο πώς μπορείς να πάρεις το μέγεθος και τα δεδομένα, τρέξε το παράδειγμα π.χ. στον Διερμηνευτή μου.

George Eco

#74
Να επισημάνουμε εδώ Άλκη βέβαια, πως η αυτή η απορία, του Κομνηνού είναι πάρα πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου.
Εννοώ, πως στη ΓΛΩΣΣΑ ορίζεις μέγεθος πίνακα πριν την εκτέλεση, κατά τη δήλωση των μεταβλητών.
Οπότε δεν είναι και τόσο συμβατή η ΓΛΩΣΣΑ με τη ψευδογλώσσα αν το καλοσκεφτούμε,
στην υλοποίηση πίνακα με την εντολή ΔΕΔΟΜΕΝΑ // //.
Δικαίως λοιπόν έχει το παιδί την απορία, αφού αν κατά την εκτέλεση ορίζεις το μέγεθος, το μεταβάλλεις, άρα και τη θεωρείς δυναμική δομή δεδομένων, αλλά ο πίνακας στα πλαίσια του μαθήματος και των δυνατοτήτων της ΓΛΩΣΣΑΣ, είναι στατική δομή.
Να σημειωθεί εδώ το ερώτημα: Σε ψευδογλώσσα ο ορισμός δεδομένων πότε γίνεται; Κατά τον ορισμό ή κατά την εκτέλεση; Αν σπεύσουμε να πούμε κατά τον ορισμό, για να το σώσουμε το θέμα, τότε θυμόμαστε πως κατά τον ορισμό μεταβλητών στη ΓΛΩΣΣΑ, δε μπορούμε να... αρχικοποιήσουμε τιμές.
Απ' όπου κι αν το δεις δε μαζεύεται.
Οπότε πιστεύω πως ήταν τέλεια επιλογή να υλοποιηθεί ως ξεχωριστό εργαλείο διερμηνευτής για ψευδογλώσσα.
Άλλωστε η ψευδογλώσσα ΔΕΝ εκτελείται από υπολογιστή, οπότε κάθε τέτοιος περιορισμός είναι εσφαλμένος. Αλλά αν πάμε να την κάνουμε να εκτελεστεί... συναντάμε τέτοια θέματα, πού έτσι κι αλλιώς συναντάμε αν πάμε να μετατρέψουμε αλγόριθμο ψευδογλώσσας στην Ελληνική, σε ΓΛΩΣΣΑ. Το ίδιο το βιβλίο έχει θέματα. Πολλά.
Κομνηνέ μπράβο παρεμπιπτόντως και για την υλοποίηση και για την απορία σου!
Αυτό που αναφέρεις είναι μεγάλο πρόβλημα με τη ΓΛΩΣΣΑ ως διδακτικό εργαλείο, σε συνδυασμό με ψευδογλώσσα στην Ελληνική. Βάλτο δίπλα στο πρόβλημα με το ότι τα παιδιά τα μπερδεύουν αυτά τα δύο, ως το ίδιο πράγμα καικαταλαβαίνεις γιατί κάποιες φορές με τόσο πάθος υποστηρίζω την αναβάθμιση του μαθήματος σε κάποια γλώσσα που... να μπορούμε να διδάξουμε κι αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (που πολύ βολικά και φέτος βγήκε εκτός ύλης).