2η Ανακοίνωση: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

Ξεκίνησε από alkisg, 25 Οκτ 2007, 08:58:07 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

alkisg

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Πάτρα,  28-30 Μαρτίου, 2008
http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo

Οργάνωση: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)

Συνδιοργανωτές: Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών


Ταυτότητα του Συνεδρίου
Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και στην εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται ή ενδιαφέρεται για τη Διδακτική και τη διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς δασκάλους, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έμπειρους και νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές Τμημάτων Πληροφορικής ή Παιδαγωγικών. Αποτελεί συνέχεια τριών προηγούμενων πρωτοβουλιών με το ίδιο αντικείμενο (1η Ημερίδα: Αθήνα 2001, 2η Διημερίδα: Βόλος 2004, 3ο Συνέδριο, Κόρινθος, 2005) και επιδιώκει να αποτελέσει ένα χώρο γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής νέων ιδεών σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής και ειδικότερα τα προγράμματα σπουδών Πληροφορικής, τις διδακτικές προσεγγίσεις, τις παιδαγωγικές μεθόδους και τις συνακόλουθες τεχνικές και εργαλεία που αφορούν στο παιδαγωγικό πλαίσιο της διδασκαλίας της Πληροφορικής.


Στόχος του Συνεδρίου – Θεματικοί Άξονες
Στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά με ερευνητικές μελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη Διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά του στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάχυση των πολιτικών εκείνων που θα στοχεύουν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πράξης και στην ουσιαστική ένταξη της Πληροφορικής και των τεχνολογιών της στην εκπαίδευση.

Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες είναι:
•   Θεωρητικό πλαίσιο της Διδακτικής της Πληροφορικής
•   Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής
•   Επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών πληροφορικής
•   Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην πληροφορική
•   Περιβάλλοντα για τη διδασκαλία του προγραμματισμού
•   Διδακτική του προγραμματισμού
•   Διδακτική Υλικού και Λογισμικού γενικής χρήσης
•   Μελέτη αναπαραστάσεων για τα πληροφορικά αντικείμενα
•   Ψυχολογία του προγραμματισμού
•   Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
•   Διδασκαλία της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
•   Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
•   Εκπαιδευτική πολιτική για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής
•   Διδακτική της Πληροφορικής και Διδακτική των Επιστημών


Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης.