Αποστολέας Θέμα: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;  (Αναγνώστηκε 4911 φορές)

veni

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2012
 • *
 • Μηνύματα: 101
ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« στις: 25 Μαΐ 2010, 05:54:19 μμ »
Παρά τη συνεχή στήριξη των έργων Πληροφορικής στα σχολεία, υπερβαίνοντας πολλές φορές εαυτόν, η μη αναγνώριση της όποιας διοικητικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας των Υπευθύνων Κε.Πλη.Νε.Τ, ουσιαστικά διαμορφώνει ένα ασαφές πλαίσιο, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα, σε μία εποχή που προωθείται η εισαγωγή των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση,  .τονίζουν με υπόμνημά τους στην υπ. Παιδείας οι υπέυθυνοι Κε.Πλη.Νε.Τ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ειδικότερα το υπόμνημα έχει ως εξής:
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Κε.Πλη.Νε.Τ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ενόψει του επικείμενου Νομοσχεδίου για την επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον τελευταίο Νόμο 3467/2006 ΦΕΚ 128 τ Α΄ «Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», απουσίαζε η όποια αναφορά στους Υπευθύνους των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ( Κε.Πλη.Νε.Τ).
Ο θεσμός του Υπεύθυνου Πλη.Νε.Τ έχει αρχίσει από το 1993, όταν θεσμοθετείται ο κλάδος της Πληροφορικής ΠΕ19 & ΠΕ20, έχοντας ως ευρύτερο σκοπό την ίδρυση στις κατά τόπου Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενός πυρήνα ενημέρωσης, υποστήριξης, συντονισμού και συμβουλευτικής για θέματα Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα (σύμφωνα με την Γ2/3798, 20-6-97) μέχρι το 2002 οι Υπεύθυνοι Πλη.Νε.Τ είχαν ανάμεσα σε άλλα ως βασικά καθήκοντα:
    * Τη διοργάνωση τοπικών σεμιναρίων Πληροφορικής σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και Πανεπιστήμια
    * Το συντονισμό σεμιναρίων Πληροφορικής που διοργανώνει το Υπ.Ε.Π.Θ.
    * Την υποβολή προτάσεων στη Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της οικείας Διεύθυνσης, για επέκταση και ανάπτυξη της Πληροφορικής σε σχολεία του νομού ευθύνης τους.
    * Τη παροχή επικουρικού έργου για το συντονισμό και την υλοποίηση των έργων του Υπ.Ε.Π.Θ, που εντάσσονταν στο Επιχειρησιακό σχέδιο για την Πληροφορική στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), για τα σχολεία της αρμοδιότητας τους.
    * Την ενημέρωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 ή των αναπληρωτών ή των ωρομισθίων, που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής, στα θέματα οργάνωσης των εργαστηρίων Πληροφορικής
    * Την παροχή βοήθειας στο έργο των καθηγητών Πληροφορικής και την επικοινωνία με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων Πληροφορικής και τους Διευθυντές των σχολείων του νομού, για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων Λογισμικού και Υλικού του σχολικού εργαστηρίου.
    * Τη συνεργασία με σχολικούς συμβούλους για θέματα Πληροφορικής.
Το 2002 σε κάθε Διεύθυνση και Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως έχουν ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 63579/Γ2/19.6.2002 κοινή Υπουργική Απόφαση περί ιδρύσεως στις Διευθύνσεις και σε Γραφεία Εκπαίδευσης Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ.), ΦΕΚ 1584 Β΄/20.12.2002, συνιστώνται και λειτουργούν Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ.), σκοπός των οποίων είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων Πληροφορικής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα ανωτέρω εξειδικεύονται με τις Υπουργικές αποφάσεις 63641/Γ2/19-6-2002 και 65854/Γ7/3-7-2006, «Τρόπος λειτουργίας, αρμοδιότητες, προσόντα, κριτήρια, όργανα και διαδικασίες επιλογής των Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ)».
Οι Υπεύθυνοι Κε.Πλη.Νε.Τ, από το ρόλο τους, όπως αυτός περιγράφεται στις σχετικές εγκυκλίους των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΊΑΣ Δ.Β.Μ.Θ, ασκούν έργο διοικητικό, συμβουλευτικό, επιμορφωτικό χωρίς όμως, να έχουν αναγνωριστεί και ονομαστεί για αυτό το έργο τους ως στελέχη της εκπαίδευσης, παρά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα δεν διατυπώνεται με σαφήνεια η αναγνώριση της όποιας διοικητικής ή διδακτικής εμπειρίας, παρότι περιγράφεται εμμέσως τόσο από το σκοπό και τα καθήκοντα, όσο και από τη φύση των έργων που τελικά εμπλέκονται. Δηλαδή τα χρόνια θητείας τους σε αυτή τη θέση ουσιαστικά υπολογίζονται ως συντάξιμα!.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Υπεύθυνοι Κε.Πλη.Νε.Τ υπηρετούν στις θέσεις τους με τετράχρονη θητεία και για την επιλογή τους απαιτούνται αυξημένα προσόντα (υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική εμπειρία, επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, προσωπικότητα – γενική συγκρότηση) παρόμοια με αυτά των στελεχών εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Γραφείων, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων). Από το 1993 μέχρι και το 2007 ελλείψει ορισμού Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής, οι υπεύθυνοι Κε.Πλη.Νε.Τ είχαν επωμιστεί και με την άσκηση έργου που μερικώς άπτονταν των καθηκόντων του σχολικού σύμβούλου. Επιπρόσθετα (σύμφωνα με την63641/Γ2/19-6-2002) οι Υπεύθυνοι Κε.Πλη.Νε.Τ εφόσον το επιθυμούν και μετά από γραπτή απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης μπορούν να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία δίωρου μαθήματος της Πληροφορικής σε σχολείο της οικείας Διεύθυνσης.
Παρά τη συνεχή στήριξη των έργων Πληροφορικής στα σχολεία, υπερβαίνοντας πολλές φορές εαυτόν, η μη αναγνώριση της όποιας διοικητικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας των Υπευθύνων Κε.Πλη.Νε.Τ, ουσιαστικά διαμορφώνει ένα ασαφές πλαίσιο, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα, σε μία εποχή που προωθείται η εισαγωγή των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση .
Όλες οι δράσεις που εστιάζονται στην εισαγωγή των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση δε μπορεί να είναι ανεξάρτητες παιδαγωγικού και διδακτικού πλαισίου γιατί στο τέλος για μία ακόμα φορά θα ουδετεροποιηθούν σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία. Το παιδαγωγικό πλαίσιο της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στα σχολεία απαιτεί τόσο τη γνώση της ίδιας της εκπαιδευτικής τεχνολογίας όσο και τη δημιουργία ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού πλαισίου που θα ξεπερνάει τις λειτουργικότητες αυτής καθ’ αυτής της τεχνολογίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο θεσμός του Κε.Πλη.Νε.Τ, δε περιορίζεται στην τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων και των διοικητικών υπηρεσιών, αλλά είναι επαυξημένος με επιμορφωτικές δράσεις, διοικητικό έργο, και στήριξη των νέων δικτυακών υπηρεσιών με παιδαγωγικό περιεχόμενο, αναδεικνύοντας για μία ακόμα φορά τους αρχικούς λόγους ίδρυσης του. Το σημείο αυτό αποτελεί και τη νέα γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων και των Υπευθύνων Κε.Πλη.Νε.Τ. Μία τέτοια προσέγγιση πρέπει να στηριχτεί από συγκεκριμένο πλαίσιο που να αναδεικνύει και να αναγνωρίζει το διοικητικό και το εκπαιδευτικό έργο του Κε.Πλη.Νε.Τ. και να αποτυπώνει τις σχέσεις συνεργασίας με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς.
Θεωρούμε ότι η αναβάθμιση του ρόλου των Υπευθύνων Κε.Πλη.Νε.Τ δεν γίνεται μόνο με την αύξηση των αρμοδιοτήτων τους, στο νέο περιβάλλον του Ψηφιακού Σχολείου, αλλά κυρίως με την έμπρακτη αναγνώρισή τους από το Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ ως στελέχη της εκπαίδευσης, με αναδρομική ισχύ.
Για το σκοπό αυτό κρίνουμε ως ουσιαστική, την όποια αναγνώριση του χρόνου θητείας των Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ ), ως χρόνος διοικητικής και διδακτικής υπηρεσίας, με αναδρομική ισχύ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συζήτηση και διευκρίνιση.
Βενιέρης Γεώργιος
Καθηγητής Πληροφορικής
Πιλοτικό (R.I.P.)  Γυμνάσιο

veni

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2012
 • *
 • Μηνύματα: 101
Απ: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« Απάντηση #1 στις: 25 Μαΐ 2010, 05:55:09 μμ »
 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ της Π.Ε.ΚΑ.Π διαβίβασε το Υπόμνημα των Κε.Πλη.Νε.Τ της Ελλάδος, με Αρ πρωτ: 32/29-03-2010, στους αρμόδιους του Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ .
Επίσης διαβίβασε με e-mail το Υπόμνημα, στην ΟΛΜΕ, στις 19-4-2010.
Το Υπόμνημα των Κε.Πλη.Νε.Τ της Ελλάδος αναφερόταν στην συνολική προσφορά των στελεχών των Κε.Πλη.Νε.Τ, από το 1993 έως σήμερα και ζητούσε την έμπρακτη αναγνώρισή τους από το Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ ως στελέχη της εκπαίδευσης, με αναδρομική ισχύ.
Στις 27-4-2010 ενημερωθήκαμε για τα άρθρα του πολυνομοσχεδίου του Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ που στο Κεφάλαιο Β’, Επιλογή των Στελεχών Εκπαίδευσης,
στο Άρθρο 13  "Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Σχολικών Συμβούλων", στην παράγραφο 3,στην περίπτωση β)Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: και στην παράγραφο αα)Μοριοδοτεί την
"Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διεύθυνση εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων,Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα."

Χωρίς να μας συμπεριλαμβάνει στην αντίστοιχη παράγραφο αα) του Άρθρου 14 "Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ."
Δηλαδή μας μοριοδοτεί για θέσεις Σχολικού Συμβούλου αλλά δεν μας μοριοδοτεί για θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων, Προϊσταμένων Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 25 (Φ.Ε.Κ 20 τ Α/7-2-2002), που αφορούσε τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, αναφέρει στην παράγραφο για την «Άσκηση καθοδηγητικού έργου και διοικητικών καθηκόντων» τους Υπεύθυνους ΠΛΗΝΕΤ ότι μοριοδοτούνται αντίστοιχα με τον Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας. Για όλες τις θέσεις :
Άρθρο 10 (Κριτήρια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων)
Άρθρο 14 (Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης)
Άρθρο 18 (Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ)
Επισημαίνουμε ότι τότε δεν υπήρχε η δομή του Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, όπως συμβαίνει τώρα, με τους δύο τεχνικούς Υπεύθυνους και οι αρμοδιότητες αφορούσαν μόνο τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και όχι και της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης.
Δηλαδή το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, αντί να αναβαθμίσει , υποβαθμίζει, χωρίς λόγο, τα στελέχη των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) αν και έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητές τους, από το 2002 έως σήμερα.
Για αυτό προτείνουμε:
Για την αναδρομική αναγνώριση της διοικητικής υπηρεσίας, είναι δίκαιο και μαχητό, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιό του και την εμβέλεια των αρμοδιοτήτων του, στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του νομού να αναγνωριστεί
   1. Για τον Υπεύθυνο Κε.Πλη.Νε.Τ , ως αντίστοιχη της διοικητικής υπηρεσία του Διευθυντή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ) ή του Υπεύθυνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης . Στο Άρθρο 13  και στο Άρθρο 14  του πολυνομοσχεδίου
   2. Για τον Τεχνικό Υπεύθυνο Κε.Πλη.Νε.Τ, ως αντίστοιχη διοικητική υπηρεσία του Υποδιευθυντή Σ.Ε.Κ ή Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηρίων των Σ.Ε.Κ. Στο Άρθρο 13  και στο Άρθρο 14  του πολυνομοσχεδίου
Για την αναδρομική αναγνώριση της διδακτικής υπηρεσίας, είναι δίκαιο και μαχητό, τουλάχιστο να αναγνωριστεί
   1. Για τον Υπεύθυνο Κε.Πλη.Νε.Τ , ως η αντίστοιχη της διδακτικής μείωσης του ωραρίου, του Διευθυντή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ) και Υπεύθυνου Σ.Ε.
   2. Για τον Τεχνικό Υπεύθυνο Κε.Πλη.Νε.Τ, ως η αντίστοιχη της διδακτικής μείωσης του ωραρίου, του Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηρίων των Σ.Ε.Κ.
Δηλαδή αν για παράδειγμα ο Διευθυντή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ) έχει 18 ώρες πλήρες ωράριο την εβδομάδα και απαλλάσσεται για 8 ώρες για να ασκήσει τα διοικητικά του καθήκοντα εμείς ζητάμε να αναγνωριστεί ως διδακτική η μείωση των 8 ωρών με αναγωγή.
Διότι ο Δ/ντής Σ.Ε.Κ
1.  Διδάσκει 10 ώρες και  η υπηρεσία του αναγνωρίζεται ως πλήρως διδακτική και
2.  Ασκεί για 8 ώρες διοικητικά καθήκοντα και η υπηρεσία του αναγνωρίζεται ως πλήρως διοικητική.
29-4-2010
Τα Στελέχη των Κέντρων Πλη.Νε.Τ Ελλάδος

Το πασίγνωστο πλέον Διαίρει και Βασίλευε; Έχετε να σχολιάσετε επ' αυτού ;

http://esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7680:2010-05-04-04-40-18&catid=346:2009-12-02-06-54-27&Itemid=1079
Βενιέρης Γεώργιος
Καθηγητής Πληροφορικής
Πιλοτικό (R.I.P.)  Γυμνάσιο

Vangelis

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 796
 • Για ακούτε και κανένα μεγαλύτερο!!!
Απ: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« Απάντηση #2 στις: 26 Μαΐ 2010, 07:17:31 μμ »
Έχω κάνει 5 χρόνια υπεύθυνος ΚΕ-ΠΛΗΝΕΤ  όταν μετά απο 1-2 χρόνια μου έλειψε η τάξη πήρα 2 ώρες την εβδομάδα μάθημα (με άδεια του ΠΥΣΔΕ).  Αυτές οι δύο ώρες είναι πραγματική διδακτική υπηρεσία.
Τώρα πως το πετύχανε οι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης? μάλλον θα πρέπει να αναζητήσουμε το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση.
Δεν επεκτείνομαι παραπάνω, οι προσπάθειες μέρους συναδέλφων να αποκτήσουν παντός τύπου "προνόμια" απέναντι σε άλλους συναδέλφους με νομικά μέσα με βρίσκουν αντίθετο.

iliasthes

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 790
Απ: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« Απάντηση #3 στις: 26 Μαΐ 2010, 08:32:13 μμ »
Βαγγέλη, επειδή το παραπάνω κείμενο με μπέρδεψε λιγάκι, μπορείς με απλά λόγια να περιγράψεις. Τι ακριβώς ισχύει για τους Υπεύθυνους Κε.Πλη.Νε.Τ. ποια η δυσμενής διάκριση τους σε σχέση με άλλους και τι ακριβώς ζητάτε;

Λάμπρος Μπουκουβάλας

 • Η παιδεία είναι: στους φτωχούς, ΠΛΟΥΤΟΣ. Στους πλούσιους, ΣΤΟΛΙΔΙ. Στους νέους, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (Διογένης) !
 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 1242
  • Το μπλογκάκι μου
Απ: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« Απάντηση #4 στις: 26 Μαΐ 2010, 09:57:56 μμ »
Τα πράγματα είναι αρκετά απλά: ένας Υπ. ή Τ.Υπ. σε πληνέτ δεν έχει αναγνωσμένη διδακτική προϋπηρεσία για τα χρόνια που δαπανά σε γραφείο. Ως εκ τούτου, δύσκολα θα διεκδικήσει κάποια θέση δντή σε σχολείο ή ακόμη περισσότερο, σχολικού συμβούλου. Μεταξύ μας, πολλοί θα ήθελαν να "αναβαθμιστούν" σε σύμβουλοι ...

Για να μην αδικήσουμε τους παλαιούς, όσοι έχουν διατελέσει πληνέτ από το 1996 μέχρι το 2003, λειτουργούσαν παράλληλα ΚΑΙ σαν σχολικοί σύμβουλοι, ελλείψει συμβούλων πληροφορικής. Με το κείμενο αυτό στην ουσία ζητούν να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους αυτή.

Από κει και πέρα η αναγνώριση της διδακτικής προϋπηρεσίας επιθυμούμε να γίνει όχι με βάση τη διδακτική προϋπηρεσία ενός εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου στην τάξη, αλλά με βάση τη πριμοδότηση που γίνεται σε δντή ή υδντή ΣΕΚ, ώστε να μην υπάρχουν αδικίες. Τα πληνέτ είναι λίγο "φτυσμένα" από το υπουργείο κι οι μέρες & ώρες εργασίας είναι περισσότερες από αυτές του εκπ/κού πλήρους ωραρίου. Έτσι, πολλοί εργαζόμενοι στα πληνέτ δυσκολεύνται να βρουν κίνητρο για να ανανεώσουν τη θητεία τους, αν σκεφτεί κανείς ότι η δικαιοδοσία τους επεκτείνεται από τα νηπιαγωγείαμέχρι τα λυκεια. Το αίτημα για αναγνώριση είναι απλά μια ανταμοιβή, που έπρεπε το ίδιο το υπουργείο να σκεφτεί και να φτάσουν τα πληνέτ στο σημείο να γίνουν ζητιάνοι...

Και ας μη βιαστούμε να πούμε ότι η ανταμοιβή είναι το επίδομα θέσης του πληνέτ ή η συμμετοχή του σε επιτροπές. Ναι είναι κι αυτά, αλλά τουλάχιστο οι επιτροπές δε φτάνουν για όλους. Πάντα περισσεύει κόσμος...

Επίσης παρακαλώ να μη γράψει κάποιος ότι στα πληνέτ φυτοζωούν τεμπέληδες. Ναι, υπάρχει και αυτή η κατηγορία, αλλά ξέρω πληνέτ που πατάνε πολλή δουλειά.

Παρεπιπτόντως, το συγκεκριμένο κείμενο του veni δεν είναι αποδεκτό από το σύνολο των πληνέτ, αλλά αποτελεί μια ιδιωτική πρωτοβουλία ενός υπευθύνου, που το έστειλε χωρίς να συνεννοηθεί με όλους. Στις Σέρρες έγινε συνάντηση αρκετων Υ. & Τ.Υπ πληνέτ κι εκεί διαμορφώθηκε τελικό κείμενο.
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται…

iliasthes

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 790
Απ: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« Απάντηση #5 στις: 26 Μαΐ 2010, 10:09:17 μμ »
Μάλιστα. Βασικά η εικόνα που έχω για τους Υπεύθυνους ΠληΝεΤ, και τους τεχνικούς υπεύθυνους, είναι πως πρέπει να είναι Τιραμόλες,(όσοι διαβάζαν το παλιό κόμικ) και χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ανταπόδοση. Ο μόνος λόγος που κάποιος θα ήθελε είναι να χρησιμοποιήσει τη θητεία του εκεί ως σκαλοπάτι για να διεκδικήσει άλλη θέση αργότερα (εφόσον έχει φιλοδοξίες). Αν δε σε προμοδοτεί και γι' αυτό, τότε θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η εξεύρεση εθελοντών.

poursali

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 920
  • Στέφανος-Κων/νος Πουρσαλίδης
Απ: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« Απάντηση #6 στις: 26 Μαΐ 2010, 11:08:12 μμ »
η συζητηση γυρω απο το ποσες ωρες αφιερωνει καποιος υπευθυνος πληνετ για τη δουλεια του και αν αυτες ειναι παραπανω ή οχι απο εναν αντιστοιχο συναδελφο στο σχολειο δεν εχει απολυτως καμια σχεση με το αν πρεπει για αυτο τον κοπο του να ανταμειφθει με παραπανω μορια για μια θεση διευθυντη ή συμβουλου.
τωρα αν σε σχεση με καποιον αλλον υπευθυνο (π.χ.) περιβαλλοντικης εκπαιδευσης υπαρχει αδικια συμφωνω απολυτα. ναι ειναι αδικο.

προσωπικα πιστευω πως θα αποκατασταθει αυτη η αδικια, δεν γινεται και αλλιως.

αλλα, με το χερι στη καρδια πειτε μου το εξης: ενας συναδελφος με 10+ χρονια σε θεση πληνετ και με ισως κανενα σε αιθουσα θα ηταν πιστευετε καλος διευθυντης/συμβουλος? εγω νομιζω πως οχι. αν δεν εχει μπει στη ψυχολογια των παιδιων και των συναδελφων που θα κληθει να αντιμετωπισει λιγη σημασια εχει αν ξερει π.χ. τη νομοθεσια.
πρωτα απο ολα θα πρεπει να εχει δοκιμαστει ως εκπαιδευτικος.

δικη μου "προταση" (το ξερω κανενας δεν με ρωτησε) θα ηταν να υπαρχει αυτη η πριμοδοτηση μονο αν ταυτοχρονα με τη θεση πληνετ ο συναδελφος υπηρετει και καποιες ωρες/μερες σε σχολειο. το ποσες πρεπει να ειναι αυτες, αφηνεται ως ασκηση στον αναγνωστη.

αλλα ειπαμε, αυτη η "παροχη" εχει περασει σε αλλους υπευθυνους, οποτε νομιζω ειναι θεμα χρονου να γινει και για τους υπευθυνους πληνετ.

ΥΓ1: εχω ζησει διευθυντη με μονη προυπηρεσια σε μη-εκπαιδευτικη θεση.. το αποτελεσμα: τραγικο μεχρι να προσαρμοστει
ΥΓ2: εχω υπηρετησει ως Τ.Υπ και δεν το θεωρω σωστο αυτη η θεση να συνδεεται με καθηκοντα συμβουλου
μετρον αριστον
είμαι τζαμπατζής, χρησιμοποιώ λίνουξ

Λάμπρος Μπουκουβάλας

 • Η παιδεία είναι: στους φτωχούς, ΠΛΟΥΤΟΣ. Στους πλούσιους, ΣΤΟΛΙΔΙ. Στους νέους, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (Διογένης) !
 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 1242
  • Το μπλογκάκι μου
Απ: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« Απάντηση #7 στις: 27 Μαΐ 2010, 06:31:48 μμ »
Ο μόνος λόγος που κάποιος θα ήθελε είναι να χρησιμοποιήσει τη θητεία του εκεί ως σκαλοπάτι για να διεκδικήσει άλλη θέση αργότερα (εφόσον έχει φιλοδοξίες).

Διαφωνώ εν μέρει. Πολλοί ζητούν θητεία σε πληνέτ διότι τους αρέσει το αντικείμενο, ή έχουν ικανότητες επί τεχνικών θεμάτων. Προσωπικά είμαι σίγουρος ότι η ολιγόχρονη θητεία μου σε πληνέτ δε θα μου φανεί σε τίποτε χρήσιμη και εξομολογούμαι ότι δε στοχεύω άλλες θέσεις. Το μόνο σημαντικό που αποκόμισα (από φιλοδοξίες εννοώ) είναι ότι είδα από κοντά το πώς λειτουργεί η δνση εκπ/σης, όλα τα υπέρ και τα κατά, και πολλά πράγματα απομυθοποιήθηκαν.

Δυστυχώς, κατά τη συναναστροφή μου με πολλούς πληνέτ λόγω εργασίας, διαπίστωσα ότι ένα μέρος αυτών την έχουν ψιλο-ψωνίσει και θεωρούν τους εαυτούς τους κεφάλια, προϊσταμένους των καθηγητών πληρ/κής κ.λπ. Προτείνω να ξεπεζέψουμε και να επιστρέψουμε τα άλογα στο στάβλο τους για να ζήσουν ειρηνικά... Ουδείς αναμάρτητος...

Νομίζω ότι αν μου δινόταν η ευκαιρία να είμαι πληνέτ στο μέλλον, θα επεδίωκα να ήμουν, μόνο και μόνο από διάθεση να κάνω και τεχνικής φύσεως έργο, που μ' αρέσει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια κάνω και μάθημα.
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται…

iliasthes

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 790
Απ: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« Απάντηση #8 στις: 27 Μαΐ 2010, 06:38:54 μμ »
Κυρίως ήθελα να τονίσω το θέμα του κινήτρου. Μισθολογικά η διαφορά είναι πολύ μικρή (ειδικά για τους "Βοηθούς" Υπεύθυνους). Το ωράριο χειρότερο, γι' αυτό έβαλα ως κίνητρο το θέμα της καριέρας. Όχι με την έννοια οτι όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον να γίνουν Υπεύθυνοι Πλη.Νε.Τ. έχουν το θέμα της εξέλιξης ως κίνητρο. Ο καθένας μπορεί να έχει πολλά και διαφορετικά κίνητρα για να ασχοληθεί με κάτι

Λάμπρος Μπουκουβάλας

 • Η παιδεία είναι: στους φτωχούς, ΠΛΟΥΤΟΣ. Στους πλούσιους, ΣΤΟΛΙΔΙ. Στους νέους, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (Διογένης) !
 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 1242
  • Το μπλογκάκι μου
Απ: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« Απάντηση #9 στις: 27 Μαΐ 2010, 06:39:25 μμ »
αλλα, με το χερι στη καρδια πειτε μου το εξης: ενας συναδελφος με 10+ χρονια σε θεση πληνετ και με ισως κανενα σε αιθουσα θα ηταν πιστευετε καλος διευθυντης/συμβουλος? εγω νομιζω πως οχι. αν δεν εχει μπει στη ψυχολογια των παιδιων και των συναδελφων που θα κληθει να αντιμετωπισει λιγη σημασια εχει αν ξερει π.χ. τη νομοθεσια.
πρωτα απο ολα θα πρεπει να εχει δοκιμαστει ως εκπαιδευτικος.

δικη μου "προταση" (το ξερω κανενας δεν με ρωτησε) θα ηταν να υπαρχει αυτη η πριμοδοτηση μονο αν ταυτοχρονα με τη θεση πληνετ ο συναδελφος υπηρετει και καποιες ωρες/μερες σε σχολειο. το ποσες πρεπει να ειναι αυτες, αφηνεται ως ασκηση στον αναγνωστη.


Κώστα, πολύχρονος & καλόχρονος (είμαι λίγο καθυστερημένος στις ευχές...)

Συμφωνώ. Όποιος δεν είναι σε τάξη, αδυνατεί να ασκήσει καθήκοντα δντή - συμβούλου. Αλλά είπαμε, υπάρχουν έμφυτες φιλοδοξίες, που οι περί ους ο λόγος, ποτέ δεν έπνιξαν. Έπειτα ένας σύμβουλος - αν θέλει να είναι σωστός - έχει πολύ σοβαρό έργο, αλλά και μια τεράστια ελευθερία κινήσεων, κι ένα καλύτερο μισθό, κι ένα άλλο πρόσωπο... λέμε τώρα...

Καλή η πρότασή σου. Δυστυχώς αυτό δε μπορεί να γίνει αποσπασματικά, αλλά συνολικά με εγκύκλιο. Η νομοθεσία δεν το επιτρέπει. Ή όλοι ή κανένας...
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται…

poursali

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 920
  • Στέφανος-Κων/νος Πουρσαλίδης
Απ: ΠΛΗΝΕΤ - Διοικητική & Διδακτική Εμπειρία ;
« Απάντηση #10 στις: 27 Μαΐ 2010, 07:52:45 μμ »
Κώστα, πολύχρονος & καλόχρονος (είμαι λίγο καθυστερημένος στις ευχές...)
σε ευχαριστω Λάμπρο!

Συμφωνώ. Όποιος δεν είναι σε τάξη, αδυνατεί να ασκήσει καθήκοντα δντή - συμβούλου. Αλλά είπαμε, υπάρχουν έμφυτες φιλοδοξίες, που οι περί ους ο λόγος, ποτέ δεν έπνιξαν. Έπειτα ένας σύμβουλος - αν θέλει να είναι σωστός - έχει πολύ σοβαρό έργο, αλλά και μια τεράστια ελευθερία κινήσεων, κι ένα καλύτερο μισθό, κι ένα άλλο πρόσωπο... λέμε τώρα...

Καλή η πρότασή σου. Δυστυχώς αυτό δε μπορεί να γίνει αποσπασματικά, αλλά συνολικά με εγκύκλιο. Η νομοθεσία δεν το επιτρέπει. Ή όλοι ή κανένας...

ε, ναι.. νομιζω οταν υπαρχει ενα αιτημα απο μια ομαδα να ενταχθει σε ενα προνομιο που ισχυει ηδη για αλλους ειναι μια καλη ευκαιρια να εκτιμηθει αν πρεπει και με ποιο τροπο αυτο το προνομιο να υπαρχει ειτε για ολους ειτε για κανεναν..

για μενα ειναι το ιδιο με αλλους συναδελφους που παιρνουν 1 μοριο απο την πιστοποιηση στις νεες τεχνολογιες και οι καθηγητες πληροφορικης ειναι απ' εξω.. το ιδιο ισχυει και τους συναδελφους αγγλικων (γαλλικων κλπ) που δεν παιρνουν 1 μοριο για την γλωσσα που ξερουν... παραλογισμος... αλλα ακομα και αυτο εχω δει συναδελφοι μας να το υποστηριζουν.. ημαρτον δλδ δεν ειναι δυνατον ο ενας υποψηφιος να μπορει να πετυχει το αριστα των (πχ) 100 μοναδων  και ο αλλος να μπορει να πιασει μονο 98 ή 99 με τα ιδια ακριβως τυπικα προσοντα.

τελικα εχει δικιο το βιντεο -> http://www.youtube.com/watch?v=KZeiSKnhOBc
μετρον αριστον
είμαι τζαμπατζής, χρησιμοποιώ λίνουξ