Διεξάγονται γραπτές ωριαίες δοκιμασίες;

Ξεκίνησε από Wizard, 03 Οκτ 2007, 07:30:37 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Wizard

Κάποιος συνάδελφος μού είπε ότι στα μαθήματα που δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς, δεν διεξάγονται γραπτές ωραιαίες δοκιμασίες. Για την Πληροφορική Α' και Β' ισχύει; Από εγκυκλίους βρήκα ότι διεξάγονται γραπτές ωριαίες δοκιμασίες.

Για την αξιολόγηση και των δύο κλάδων του μαθήματος "Πληροφορική - Τεχνολογία" Α΄ και Β΄ Γυμνασίου δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις. Ο τελικός βαθμός για κάθε κλάδο του μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των τριών Τριμήνων. Για τον κλάδο "Πληροφορική" διεξάγονται γραπτές ωριαίες δοκιμασίες. Η προφορική αξιολόγηση στον κλάδο Πληροφορική θα γίνεται από τον διδάσκοντα με βάση το ενδιαφέρον του μαθητή για το μάθημα, αλλά και τη ικανότητα του για αναπαραγωγή βασικών πρακτικών και μεθόδων που έχει διδαχθεί.

pgrontas

Και εγώ έτσι γνωρίζω. Διεξάγονται γραπτές ωριαίες δοκιμασίες.
Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute - Harold Abelson

gliak

Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες στην Α΄και Β΄γίνονται. Διάβασε....

Γ2/2678/24-04-1997 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Διδασκαλία του μαθήματος "Πληροφορική - Τεχνολογία" Α΄ και Β΄ Γυμνασίου και "Πληροφορική" Γ΄ Γυμνασίου
ΣΧΕΤ.: Γ2/7285/2-10-95 Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε., Γ2/1904/31-3-97 Υ.Α.
Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος "Πληροφορική - Τεχνολογία" στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου και "Πληροφορική" στην Γ΄ τάξη Γυμνασίου, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Το μάθημα `Πληροφορική - Τεχνολογία" στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου αποτελείται από δύο κλάδους και σύμφωνα με το υπ` αριθμ. 447 Π.Δ. (ΦΕΚ 185, τ. Α΄, 7-10-1993) κάθε κλάδος διδάσκεται από μία ώρα την εβδομάδα. Στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου το μάθημα "Πληροφορική" διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα (Π.Δ. 174/94 ΦΕΚ 113 τ. Α΄/6-7-94).
2. Η διδακτέα ύλη του κλάδου της Πληροφορικής των Α΄ και Β΄ τάξεων Γ/σίου και του μαθήματος Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Γ/σίου καθορίζεται στο ισχύον Αναλυτικό πρόγραμμα (ΠΔ 446/93 ΦΕΚ 260/22-12-95 τ. Α΄). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδασκαλία του μαθήματος ή του κλάδου "Πληροφορική" είναι η ύπαρξη εργαστηρίου Πληροφορικής και συστημάτων Η/Υ.
3. Για την αξιολόγηση και των δύο κλάδων του μαθήματος "Πληροφορική - Τεχνολογία" Α΄ και Β΄ Γυμνασίου δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις. Ο τελικός βαθμός για κάθε κλάδο του μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των τριών τριμήνων. Για τον κλάδο "Πληροφορική" διεξάγονται γραπτές ωριαίες δοκιμασίες. Η προφορική αξιολόγηση στον κλάδο "Πληροφορική θα γίνεται από τον διδάσκοντα με βάση το ενδιαφέρον του μαθητή για το μάθημα, αλλά και η ικανότητά του για αναπαραγωγή βασικών πρακτικών και μεθόδων που έχει διδαχθεί.
Για τον κλάδο της Τεχνολογίας ο βαθμός προκύπτει σαν αποτέλεσμα αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα (π.χ. κατασκευές των μαθητών, γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις στα σεμινάρια, συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες, αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης του τεχνολογικού περιβάλλοντος, κατασκευαστικά σχέδια κ.ά. θέματα που έχει διαπραγματευθεί το σύνολο της τάξης. Οι ερωτήσεις θα αναφέρονται τόσο σε θεωρητικά όσο και σε κατασκευαστικά θέματα).
Για τον κλάδο Τεχνολογία η προφορική αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα για το μάθημα στο Αναλυτικό πρόγραμμα. θα εξετάζονται δηλαδή οι μαθητές στα θέματα που έχει διαπραγματευθεί το σύνολο της τάξης (οι ερωτήσεις θα αναφέρονται τόσο σε θεωρητικά όσο και σε κατασκευαστικά θέματα).
Το μάθημα "Πληροφορική" της Γ΄ Γυμνασίου ανήκει σύμφωνα με το Π.Δ. 213/89 στην Α΄ ομάδα μαθημάτων και διεξάγονται γραπτές ωριαίες δοκιμασίες, καθώς και γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 409/94 (ΦΕΚ 226 τ. Α).