Γενικά > Τεχνική υποστήριξη

Ηλεκτρ. Απουσιολόγος & Προγρ. Διαγωνισμάτων & Καταχώριση Βαθμολογίας

<< < (2/9) > >>

Γεώργιος Θεοδώρου:
και Προγραμματιστής Διαγωνισμάτων

Προστέθηκε λειτουργικότητα προγραμματισμού διαγωνισμάτων

Καθηγητές
    • Οι καθηγητές επιλέγουν στο ημερολόγιο την ημέρα που θέλουν να βάλουν διαγώνισμα.
    • Στην εμφανιζόμενη φόρμα επιλέγουν το τμήμα (ή τμήματα για συνδιδασκαλία) και το μάθημα και αποθηκεύουν.
    • Πατώντας πάνω σε ένα διαγώνισμα μπορούν να το διαγράψουν (μόνο τα δικά τους).
    • Μπορούν να δουν λίστα με τα διαγωνίσματά τους. Επίσης λίστα με όλα τα διαγωνίσματα ανά εβδομάδα – μήνα.
    • Κώδικας χρωμάτων:
        ◦ Μπλε   -> μελλοντικά διαγωνίσματα καθηγητή
        ◦ Γκρι   ->μελλοντικά διαγωνίσματα άλλων καθηγητών
        ◦ Ανοιχτό μπλε ->παρελθόντα διαγωνίσματα καθηγητή
        ◦ Ανοιχτό γκρι   -> παρελθόντα διαγωνίσματα άλλων καθηγητών
     
Διαχειριστής
    • Ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει ή να διαγράψει οποιοδήποτε διαγώνισμα.
    • Ορίζει στις ρυθμίσεις τα επιτρεπόμενα διαγωνίσματα την ημέρα  - εβδομάδα

Λίγα λόγια για το πως δουλεύει
Το πρόγραμμα ομαδοποιεί τα τμήματα των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τις εμπλοκές, σε ποια τμήματα δηλαδή συμμετέχει κάθε μαθητής(πχ: Γ3 ΓΘΕΤ2, Γ3_Μαθηματικά, Γ3ΑΓΓΛΙΚΑ).
Αν προγραμματιστεί διαγώνισμα σε ένα τμήμα ή σε τμήματα που κάνουν συνδιδασκαλία, τότε υπολογίζονται οι εμπλοκές την ίδια ημέρα και αποκλείονται όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα ( γενικής παιδείας, προσανατολισμού, ξένων γλωσσών, κλπ) στα οποία συμμετέχουν οι μαθητές.
Υπολογισμός εβδομαδιαίων διαγωνισμάτων. Αν προγραμματιστεί διαγώνισμα σε ένα τμήμα τότε θεωρείται ότι όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα γράφουν διαγώνισμα εκείνη την ημέρα. Όποια τμήματα φτάσουν το όριο των επιτρεπομένων διαγωνισμάτων την εβδομάδα ( προεπιλεγμένο: 3 ) παύουν να είναι διαθέσιμα.
Γεώργιος Θεοδώρου:
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης βαθμολογίαςΚώδικας στο github

https://github.com/g-theodoroy/apousiologos-examsplanner-bathmologiaΜε το τέλος του ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

* Ο Διαχειριστής ορίζει
* την ενεργή περίοδο βαθμολογίας πχ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
* αν οι καθηγητές θα βλέπουν ΝΑΙ/ΟΧΙ τους βαθμούς στα άλλα μαθήματα
* Οι καθηγητές περνάνε στα τμήματά - μαθήματά τους βαθμούς
* Ο Διαχειριστής εξάγει αρχείο 187.xls όμοιο με αυτά που δίνει το myschool
* Αντιγράφει τα δεδομένα σε ένα αρχείο 187.xls του myschool
* Με το τελευταίο αρχείο κάνει τρεις καταχωρίσεις μία για κάθε τάξη
* Το myschool παραπονιέται για στήλες μαθημάτων που δεν είναι σωστές για την τάξη
* Καταχωρίζει τα δεδομένα
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν έχετε ενεργό απουσιολόγο ή απουσιολόγο-προγραμματιστή.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΒΔ.

Μπορείτε να εισάγετε τα xls που είχατε εισάγει και πριν με καθηγητές και μαθητές.
Ακολούθως με ένα πρόγραμμα ανοίξτε την παλιά ΒΔ και εξάγετε 2 tables: apousies & events σε αρχεία .sql.
Εισάγετε τα 2 αρχεία στα tables στη νέα ΒΔ.

Γεώργιος Θεοδώρου:
Τέθηκε η ερώτηση:

Μπορώ να έχω λογαριασμό στον απουσιολόγο του τμήματος να περνά απουσίες;


Πρώτη απάντηση: Δεν έχει προβλεφθεί!


Τελική απάντηση:

Εισάγω χρήστη και του αντιστοιχίζω

* ΜΟΝΟ τμήμα-τα
* ΟΧΙ μαθήματα
Αυτός θα έχει πρόσβαση στον Απουσιολόγο ( καταχώριση απουσιών)
Δέν θα έχει πρόσβαση στον Προγραμματιστή Διαγωνισμάτων και Βαθμολογίες

Γεώργιος Θεοδώρου:
Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που λειτούργησε η συλλογή της Βαθμολογίας του Β ΤΕΤΡ του 2021
Ήταν η πρώτη επίσημη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες

Βήματα:

* Ενεργοποίηση στις ρυθμίσεις της Βαθμολογίας του Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ εικ.1
* Εισαγωγή βαθμών online από τους καθηγητές ανά μάθημα-τμήμα εικ.2
* Πατώντας στο ματάκι βλέπεις τους βαθμούς του μαθητή και στα άλλα μαθήματα εικ.3
* Εξαγωγή των 187.xls για κάθε τάξη εικ.4
* Καταχώριση στο myschool
* Απόκρυψη στις ρυθμίσεις της Βαθμολογίας
Τέλος τα xls, αποστολή xls με email, επιστροφή συμπληρωμένων xls με email, κλπ, κλπ ...

Γεώργιος Θεοδώρου:
Προστέθηκε έλεγχος αν οι βαθμοί που καταχωρίζονται είναι κάτω από τη "βάση".
Σκοπός η αποφυγή λανθασμένης πληκτρολόγησης πχ: 2 αντί για 20.

Η "βάση" ορίζεται στις ρυθμίσεις πχ: 10.

Αν ο βαθμός είναι μικρότερος τότε ενημερώνεται ο καθηγητής και ερωτάται αν θέλει να συνεχίσει.

Σε θετική απάντηση καταχωρίζεται ο βαθμός.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση