Γενικό Λύκειο > Τμηματικός προγραμματισμός

Άσκηση στη κατανόηση λειτουργίας παραμέτρων

(1/1)

akalest0s:
Μια ασυνήθιστη άσκηση, που συνηθίζω να βάζω, κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά..
(με αφορμή αυτή τη κουβέντα)

"Δίνεται το κατωτέρω πρόγραμμα σε Γλώσσα. Να γράψετε στο τετράδιό σας, για κάθε μία από τις παρακάτω πέντε καταστάσεις, τα ονόματα όλων των μεταβλητών που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στην μνήμη του υπολογιστή, καθώς και την τιμή που έχουν αποθηκευμένη.
Σημείωση: Δίπλα από κάθε μεταβλητή, σε παρένθεση, σημειώστε σε ποιο από τα τρία τμήματα προγράμματος ανήκει η μεταβλητή: κυρίως πρόγραμμα (Κ), διαδικασία (Δ), συνάρτηση(Σ)."

(η μνήμη σε αυτή τη περίπτωση, προσομοιάζει περισσότερο σε μονοδιάστατο πίνακα)

akalest0s:
Και μία λύση:

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση