Ταξινομήσεις σε 2D πίνακες

Ξεκίνησε από dimpapadop, 01 Μαρ 2011, 04:07:18 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

dimpapadop

Ασκήσεις για ενασχόληση με ταξινόμηση σε πίνακα 2Δ

ΝΓΑ που
(α) σε πίνακα Ο βάζει τα ονόματα , φύλλο, τάξη 50 μαθητών σε πίνακες. Και τους βαθμούς τους στα 15 μαθήματα του σχολείου σε δισδιάστατο Β.
(β) εμφανίστε όλους τους βαθμούς του 3ου μαθητή από τον καλύτερο προς τον χειρότερο. (κάντε το ίδιο θεωρώντας και έναν πίνακα ΟΜ που έχει τα ονόματα των 15 μαθημάτων, δεδομένο, και εμφανίστε και τα ονοματα των μαθημάτων επίσης, ανάλογα με την επίδοση.)
(γ) Εμφανίστε τα ονόματα των 10 καλύτερων κοριτσιών στο 2ο μάθημα
(δ) Εμφανίστε για κάθε μάθημα τους βαθμούς όλων των μαθητών από τον καλύτερο προς τον χειρότερο. (κάντε το ίδιο μόνο για τους μαθητές της 'Α')
(δ2) Εμφανίστε για κάθε μάθημα τους βαθμούς μόνο των αριστούχων  μαθητών από τον καλύτερο προς τον χειρότερο (>=18). Τί θα κάνατε αν μας ζητούσαν να σταματάει η σάρωση μόλις εμφανιθεί και ο τελευταίος αριστούχος μαθητής στο ίδιο ερώτημα;
(ε) Εμφανίστε για κάθε μαθητή τους βαθμούς του από τον καλύτερο προς τον χειρότερο. (κάντε το ίδιο και με τον πίνακα ΟΜ, εμφανίζοντας και τα ονόματα των μαθημάτων)
(στ) φτιάξτε έναν πίνακα Β2 [50,15] που θα έχει όλα τα στοιχεία του πίνακα Β, αλλά ταξινομημένα ανα γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά σε φθίνουσα.
(ζ) Εμφανίστε τους 5 καλύτερους βαθμούς στο 2ο μάθημα, και στη συνέχεια όλους τους βαθμούς του 7ου μαθητή. (πρέπει να μην μπερδευτούν δλδ τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα)

ΝΓΑ που
(α) σε πίνακα Ο βάζει τα 50 ονόματα των μαθητών της Τεχνολογικής.
(β) σε πίν. Β[50,7] βάζει τους βαθμούς πρόσβασης στα μαθήματα των πανελλαδικών.
- 1,2,3,4,5 στήλες = ΜΑΘ. ΚΑΤ // ΦΥΣ. ΚΑΤ // ΑΕΠΠ // ΑΟΔΕ // ΕΚΘΕΣΗ
και στις επόμενες 2 στήλες : 6η = βαθμός  6ου μαθήματος ΓΠ και 7η Αν εξετάσθηκε ΑΟΘ, αλλιώς -1.
(γ) σε πίνακα ΟΜ [50,2] στην 1η στήλη το όνομα 6ου μαθήματος ΓΠ. ΙΣΤΟΡΙΑ // ΦΥΣΙΚΗ // ΒΙΟΛΟΓΙΑ// ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) και στην 2η ΑΟΘ ή κενό αν δεν το έχει επιλέξει ο μαθητής.
!τα παραπάνω να γίνουν με κατάλληλα μυνήματα.
(δ) Στην συνέχεια για κάθε μαθητή να εμφανίζει τα μόρια στα πεδία που δικαιούται ο μαθητής... (οδηγός: )
2ο & 4ο πεδίο δικαιούτε οποιοσδήποτε μαθητής Τεχνολογικής, και τα μόρια: 800*ΓΒΠ (γενικός βαθμός πρόσβασης ΜΟ στα 6 ή 7 μαθήματα αν υπάρχει ΑΟΘ), + 130*Βαθμος ΜΑΘΗΜ. ΚΑΤ + 70* βαθμός ΦΥΣ. ΚΑΤ
1ο πεδίο αν έχει επιλέξει ΙΣΤΟΡΙΑ... μόρια: 800*ΓΒΠ + 90*ΕΚΘΕΣΗ + 40*ΙΣΤΟΡΙΑ
3ο πεδίο αν έχει επιλέξει ΒΙΟΛΟΓΙΑ... μόρια: 800*ΓΒΠ + 90*ΕΚΘΕΣΗ + 40*ΒΙΟΛΟΓΙΑ
5ο πεδίο μόνο με ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΑΟΘ... μόρια: 800*ΓΒΠ + 130*ΑΟΘ + 70*ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΠ.
(ε) Να εμφανίζει τους 3 πρώτους κάθε πεδίου.
(στ) τους 5 καλύτερους μαθητές στα Μαθηματικά κατεύθυνσης.
(ζ) στη συνέχεια Διαβάστε ένα όνομα και εμφανίστε όλους τους βαθμούς αυτού του μαθητή, αν υπάρχει.