Γενικό Λύκειο > Τμηματικός προγραμματισμός

Πρόγραμμα -υποπρογραμμα

(1/3) > >>

theoni:
Καλησπέρα σας μια ερώτηση θέλω να κάνω πάνω στην παρακάτω άσκηση που σας παραθέτω! Η ερώτηση είναι ποιες είναι οι πραγματικές και ποιες οι τυπικές παράμετροι στο παρακάτω κύριο πρόγραμμα στη συνάρτηση και στη διαδικασία
Πρόγραμμα
Μεταβλητές
........
Αρχή
Διάβασε α,β,γ
Γράψε α,β,γ
Αρχη_επαναληψης
  Κάλεσε δ1(α,β,γ,τιμή)
  Γραψε α,β,γ
Μεχρις_οτου τιμή=αληθής
Τελος-προγραμματος

Διαδικασία δ1(γ,β,α,τιμή)
Μεταβλητές
......
Αρχή
Χ<--2*γmod(β+α)
Γράψε Χ
Τιμή<--υπ(Χ,γ)
γ<--γ+2
α<--α+1
Τελος_διαδικασιας

Συνάρτηση υπ(ζ,β):λογική
Μεταβλητές
......
Αρχή
Υ<--ζ-Α_Μ(β/2)
Αν Υ≥0 τότε
υπ<--αληθης
Αλλιώς
 υπ<-- ψευδής
Τελος_αν
Τέλος συναρτησης

theoni:
Η απάντηση που δίνει ο δημιουργός της άσκησης είναι
 Για το πρόγραμμα :
 Πραγματικές:α,β,γ,τιμή
 Τυπικές: γ,β,α,τιμή

Για τη συνάρτηση
 Πραγματικές :ζ,β
 Τυπικές: -
 
Για τη διαδικασία
 Πραγματικές:Χ,γ
Τυπικές:ζ,β
   Είναι σωστή????

petrosp13:
Πραγματικές είναι οι παράμετροι όταν καλείται ένα υποπρόγραμμα, οπουδήποτε και να καλείται και μπορούν να είναι διαφορετικές
Τυπικές παράμετροι είναι αυτές που γράφουμε στην σύνταξη του υποπρογράμματος και είναι πάντα οι ίδιες

theoni:
Στο παράδειγμα δηλαδή από ότι κατάλαβα η συνάρτηση έχει τυπικές παραμέτρους και όχι πραγματικές που λέει η λύση....αυτό ότι οι τυπικές είναι πάντα οι ίδιες δεν το κατάλαβα????

petrosp13:
Τυπικές είναι αυτές που έχει το υποπρόγραμμα στην παρένθεση του
Πραγματικές όταν το καλείς, άρα μπορείς να το καλείς με πολλές διαφορετικές πραγματικές παραμέτρους κάθε φορά, αλλά οι τυπικές θα είναι πάντα οι ίδιες

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση