Επαναληπτικό διαγώνισμα για προπονημέν(ες-ους) 2023

Ξεκίνησε από Κανένας, 07 Απρ 2023, 12:56:09 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Κανένας

Καλό Πάσχα!
Νικηφόρος Μανδηλαράς
ΓΕΛ Νάξου "Μανώλης Γλέζος"
https://blogs.sch.gr/nobody/

Κανένας

#1
και οι απαντήσεις
και καλή ανάσταση
Νικηφόρος Μανδηλαράς
ΓΕΛ Νάξου "Μανώλης Γλέζος"
https://blogs.sch.gr/nobody/

Γιαννούλης Γιώργος

Πολύ ωραίο διαγώνισμα, αρκετά μαθηματικό όμως.

Το Α4 ερώτημα μου φαίνεται λίγο εκτός πνεύματος του σχολικού βιβλίου. Το κατά πόσο είναι αργό η γρήγορο δεν είναι κάτι που δίνει μεγάλη σημασία το βιβλίο μας, όμως η διατύπωση του είναι απόλυτα σαφής.

Μία διορθωσούλα, στο Α2 θέλει Γ Δ<>Ζ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗΣ

Κανένας

Παράθεση από: Γιαννούλης Γιώργος στις 09 Απρ 2023, 07:46:21 ΜΜΠολύ ωραίο διαγώνισμα, αρκετά μαθηματικό όμως.

Το Α4 ερώτημα μου φαίνεται λίγο εκτός πνεύματος του σχολικού βιβλίου. Το κατά πόσο είναι αργό η γρήγορο δεν είναι κάτι που δίνει μεγάλη σημασία το βιβλίο μας, όμως η διατύπωση του είναι απόλυτα σαφής.

Μία διορθωσούλα, στο Α2 θέλει Γ Δ<>Ζ ΚΑΙ ΑΛΗΘΗΣ
Σχετικά με το Α4:
Επειδή παραμένει το 4.1 στην ύλη (πράσινο βιβλίο)
και για να μην το παπαγαλίζουν απλώς,
προσπάθησα να βάλω κάτι σχετικό.

Για το ΑΛΗΘΗ:
είναι μεταβλητή (παγιδούλα)

Ευχαριστώ,
Καλό Πάσχα!
Νικηφόρος Μανδηλαράς
ΓΕΛ Νάξου "Μανώλης Γλέζος"
https://blogs.sch.gr/nobody/

Γιαννούλης Γιώργος


Καραμαούνας Πολύκαρπος

Ευχαριστούμε για το διαγώνισμα. Στο Α2 τα Δ και Ζ μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου.

Κανένας

Παράθεση από: Καραμαούνας Πολύκαρπος στις 10 Απρ 2023, 03:44:27 ΜΜΕυχαριστούμε για το διαγώνισμα. Στο Α2 τα Δ και Ζ μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου.
Θεωρούμε ότι οι εκχωρήσεις είναι τμήμα κώδικα (ενιαίο),
έτσι η Ζ από την προηγούμενη εκχώρηση είναι Λογικού τύπου άρα και η Δ.

Ευχαριστώ, καλές γιορτές.
Νικηφόρος Μανδηλαράς
ΓΕΛ Νάξου "Μανώλης Γλέζος"
https://blogs.sch.gr/nobody/

Κανένας

Ένας διαφορετικός αλγόριθμος για το Δ Θέμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τηλεθέαση
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  Ν=2700
  ΛΕΠΤΑ=1440 !ΛΕΠΤΑ ΗΜΕΡΑΣ=24*60=1440
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Ι,Ω,Λ,Θ,ΜΑΧ,ΕΝ[Ν],ΛΞ[Ν],ΤΗΛΘ[ΛΕΠΤΑ]
ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ (ΩΩ-ΛΛ)'
      ΔΙΑΒΑΣΕ Ω,Λ
      ΕΝ[Ι] <-- Ω*60+Λ
      ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ (ΩΩ-ΛΛ)'
      ΔΙΑΒΑΣΕ Ω,Λ
      ΛΞ[Ι] <-- Ω*60+Λ
    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΛΞ[Ι]>ΕΝ[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ! Η βασική ιδέα του αλγορίθμου είναι να δημιουργηθεί Πίνακας
  ! με τόσες θέσεις όσες τα λεπτά μιας μέρας, ο ΤΗΛΘ[1440].
  ! Η τιμή σε κάθε θέση του, δηλαδή σε κάθε λεπτό της μέρας,
  ! θα δηλώνει πόση είναι η τηλεθέαση εκείνη τη στιγμή.

  ! Μηδενισμός Πίνακα αθροιστή
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ΛΕΠΤΑ
    ΤΗΛΘ[Ι] <-- 0
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ! Για κάθε μέτρηση και για κάθε λεπτό τηλεθέασης αυτής της
  ! μέτρησης, προστίθεται 1 στην ισότιμη θέση του πίνακα.
  ! Για την ακρίβεια στην επόμενη θέση του πίνακα
  ! (η τηλεθέαση του 0 λεπτού θα τεθεί στην 1η θέση κ.ο.κ),
  ! επειδή δεν υπάρχει μηδενική θέση στον πίνακα.
  ! π.χ. αν ΤΗΛΘ[100]=70 αυτό σημαίνει ότι στο 99ο λεπτό
  ! της ημέρας η τηλεθέαση είναι 70
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    ΓΙΑ Λ ΑΠΟ ΕΝ[Ι] ΜΕΧΡΙ ΛΞ[Ι]
      ΤΗΛΘ[Λ+1] <-- ΤΗΛΘ[Λ+1]+1
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ! Εύρεση μέγιστης τιμής και θέσης της στον πίνακα ΤΗΛΘ
  ΜΑΧ <-- ΤΗΛΘ[1]
  Θ <-- 1
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ ΛΕΠΤΑ
    ΑΝ ΤΗΛΘ[Ι]>ΜΑΧ ΤΟΤΕ
      ΜΑΧ <-- ΤΗΛΘ[Ι]
      Θ <-- Ι
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  !υπολογισμός ωριαίας ζώνης
  Ω <-- Α_Μ((Θ-1)/60)
  ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ=',ΜΑΧ,' ΣΤΗΝ ΩΡΙΑΙΑ ΖΩΝΗ:',Ω,'-',Ω+1
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Νικηφόρος Μανδηλαράς
ΓΕΛ Νάξου "Μανώλης Γλέζος"
https://blogs.sch.gr/nobody/

Κανένας

Διευκρίνιση στο θέμα Δ:
Θεωρούμε ότι και στις 2700 μετρήσεις τηλεθέασης είχαμε καταγραφή παρακολούθησης του μετρούμενου
τηλεοπτικού σταθμού τουλάχιστον για ένα λεπτό.
(εξ' άλλου αυτό εξασφαλίζεται και απ' τον έλεγχο εγκυρότητας που ζητείται).
Νικηφόρος Μανδηλαράς
ΓΕΛ Νάξου "Μανώλης Γλέζος"
https://blogs.sch.gr/nobody/

Κανένας

Διευκρίνιση στο θέμα Δ:

Η ίδια μέγιστη ημερήσια τηλεθέαση του σταθμού μπορεί να πραγματοποιηθεί περισσότερες από μία φορές,
αλλά σύμφωνα με την παρατήρηση στο ερώτημα 3  αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στην ίδια ωριαία τηλεοπτική
ζώνη.

Καλή επιτυχία παιδιά!
Νικηφόρος Μανδηλαράς
ΓΕΛ Νάξου "Μανώλης Γλέζος"
https://blogs.sch.gr/nobody/