Γενικό Λύκειο > Δομή επιλογής

Εντολή επιλεξε

(1/1)

Θεοδώρα:
Ένα πρατήριο βενζίνης παρέχει τους εξής τύπους καυσίμων
Απλή αμόλυβδη 1.395/λίτρο
Σούπερ αμόλυβδη 1.654/λίτρο
Υγραέριο 0.698/λίτρο
Να γίνει πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τον τύπο καυσίμου που θα βάλει ένας πελάτης στο όχημα του και τα χρήματα του πελάτη και να εμφανιζει πόσα λίτρα καυσίμου θα βάλει

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση