Γενικό Λύκειο > Β΄ Λυκείου

Υλικό σε μορφή παρουσιάσεων

(1/1)

Αθανάσιος Πέρδος:
Στην ιστοσελίδα https://introcsprinciples.wordpress.com/ έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια ανάρτησης υλικού σε μορφή παρουσιάσεων.  Έχει αναρτηθεί ως τώρα υλικό για τις ενότητες 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7.  Στόχος είναι το υλικό να εμπλουτίζεται κάθε εβδομάδα.

Σχόλια ευπρόσδεκτα.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση