Αν μπορεί κάποιος να απαντήσει.

Ξεκίνησε από an, 25 Νοε 2022, 09:42:41 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

an

Ένα περιοδικό ηλεκτρονικών υπολογιστών αξιολόγησε 80 μοντέλα Η/Υ κάνοντας μία σειρά από τεστ στον καθένα. Για τον κάθε Η/Υ, ανάλογα με τις επιδόσεις του, υπολογίστηκε ο γενικός του δείκτης. Στο τέλος της αξιολόγησης δόθηκε ο τίτλος της "πιο έξυπνης αγοράς" στον Η/Υ που είχε το μεγαλύτερο λόγο γενικού δείκτη προς τιμή. Να αναπτύξετε πρόγραμμα που να διαβάζει για κάθε Η/Υ το όνομα του μοντέλου, το γενικό δείκτη του και την τιμή του και να εμφανίζει το μοντέλο (ή τα μοντέλα) το οποίο αποτελεί την "πιο έξυπνη αγορά".


πως λύνεται το πρόβλημα αυτό?

petrosp13

Αντί να εφαρμόσεις την κλασική μεθοδολογία εύρεσης μεγίστου σε μονοδιάστατο πίνακα (π.χ. στους γενικούς δείκτες), θα την εφαρμόσεις για να βρεις την μέγιστη τιμή για τον λόγο δείκτης[ι] / τιμή[ι] και θα βρεις σε ποιον υπολογιστή αντιστοιχεί
Παπαδόπουλος Πέτρος
Καθηγητής Πληροφορικής