Γενικό Λύκειο > Εξετάσεις 2015-2016

Θέματα Εσπερινών

(1/1)

karaberis:
Γνωρίζει κανείς αν στην ύλη των εσπερινών παραμένει το 1ο κεφάλαιο (Πρόβλημα);

Ρωτάω γιατί το 1 ερώτημα Σ-Λ αναφέρεται στις τρεις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής, κάτι που αναφέρεται στο 1ο κεφάλαιο.

evry:
πολύ καλή παρατήρηση. Νομίζω όμως ότι στα εσπερινά ισχύει το παλιό σύστημα εισαγωγής. Κάνω λάθος? Αν κάποιος κάνει μάθημα σε εσπερινό ας μας διαφωτίσει

pvs:
Εξεταστέα – διδακτέα ύλη Δ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2015 – 2016

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21−07−2015 (Β ́ 1652) υπουργική απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα−διδακτέα ύλη του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
Η εξεταστέα−διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Δ ́ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 ορίζεται ως εξής:
Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοιλία, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη.
1. Ανάλυση προβλήματος
1.1 Η έννοια πρόβλημα
1.2 Κατανόηση προβλήματος
1.3 Δομή προβλήματος
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων
1.5 Κατηγορίες προβλημάτων
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση