άσκηση βοήθεια

Ξεκίνησε από Elpida09, 05 Μαρ 2023, 05:21:26 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Elpida09

Ένας εκδοτικός οίκος εξέδωσε το προηγούμενο έτος 450 τίτλους βιβλίων. Να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο:
α. θα διαβάζει τον τίτλο κάθε βιβλίου και θα τον καταχωρεί στον πίνακα ΤΙΤΛΟΣ
β. θα συμπληρώνει ένα πίνακα ΠΩΛΗΣΕΙΣ, 450x12 θέσεων, με τα στοιχεία των μηνιαίων πωλήσεων κάθε
βιβλίου, ως εξής:
Αρχικά, για κάθε βιβλίο θα διαβάζει το μήνα έκδοσης του. Στη συνέχεια, θα καταχωρεί στην αντίστοιχη γραμμή του
πίνακα για τους προηγούμενους μήνες την τιμή μηδέν, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες θα διαβάζει και θα καταχωρεί
το πλήθος των αντιτύπων που πωλήθηκαν κάθε μήνα.
γ. θα προσδιορίζει και εμφανίζει τον τίτλο του "best seller" για κάθε μήνα (δηλ. του βιβλίου που είχε τις
περισσότερες πωλήσεις στον μήνα αυτό).
δ. θα προσδιορίζει και εμφανίζει τους τίτλους των 10 βιβλίων με τις περισσότερες συνολικά πωλήσεις, σε φθίνουσα
σειρά.
ε. θα υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των τίτλων που εκδόθηκαν κάθε μήνα.
ζ. θα υπολογίζει και θα εμφανίζει για κάθε τίτλο τις μέσες μηνιαίες πωλήσεις, καθώς και τον τίτλο που έχει τις
μεγαλύτερες μέσες μηνιαίες πωλήσεις (προφανώς, οι μήνες που προηγούνται της έκδοσης του βιβλίου θα
αγνοούνται).
μπορεί κάποιος να μου λύση το δ,ε,ζ?