Ταξινόμηση δισδιάστατου πίνακα

Ξεκίνησε από che, 07 Μαρ 2006, 06:35:10 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

alkisg

Επειδή το υπόλοιπο του θέματος αφορά σε μονοδιάστατους πίνακες, μετακινήθηκε στη σχετική περιοχή για την ταξινόμηση μονοδιάστατων.

Πουγαρίδης Απόστολος

Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που γράφει ο Γιώργος χωρίς να προχωρήσω στην δικιά μου θεωρητική ανάλυση για το αν εφαρμόζεται η ταξινόμηση σε δισδιάστατο πίνακα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι καθηγητές πληροφορικής, ότι σχολιάζουμε και δίνουμε πιθανές λύσεις σε αλγοριθμικές δομές για τις οποίες δεν υπάρχει τίποτα στο σχολικό. Το τι κάνουν τα φροντιστήρια και ο καθένας είναι δικό του θέμα. Εμείς οφείλουμε να εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία του βιβλίου χωρίς να αποπροσανατολίζουμε τα παιδία σε μονοπάτια δικών μας σκέψεων για διάφορα θέματα και ότι άλλο μας κατέβει. Ακόμα και αν έμπαινε ως θέμα θα έπρεπε να δοθούν αντίστοιχες διευκρινήσεις για το πώς,τί και γιατί (ανά στήλη, ανά γραμμή, ανά διαγώνιο, κτλ). ΘΕΤΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ  ΛΟΓΙΚΑ : ΣΕ 2 ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΝΑΝ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΘΑ ΕΙΧΕ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΙΝΑΚΑ???????????????

Πουγαρίδης Απόστολος
Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19
http://users.sch.gr/pougaridis
www.edutorials.gr
Απόστολος Πουγαρίδης
Καθηγητής πληροφορικής ΠΕ19
www.tolispougaridis.gr
http://websites.tolispougaridis.gr

despoina

H ταξινόμηση ανά γραμμή ή ανά στήλη σε δισδιάσταο πώς γίνεται; Μπορεί κάποιος να γράψει τους αλγόριθμους;

petrosp13

Βλέπεις κάθε γραμμή σαν μονοδιάστατο πίνακα

Για κ από 1 μέχρι Ν ! Για κάθε γραμμή   
    Για ι από 2 μέχρι Μ ! Κλασική ταξινόμηση
         Για j από Μ μέχρι ι με_βήμα -1
               Αν (Α[κ,j-1] < A[κ,j]) τότε
                        Αντιμετάθεσε Α[κ,j-1], A[κ,j]
               Τέλος_Αν
         Τέλος_Επανάληψης
    Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
     
Για κ από 1 μέχρι Μ ! Για κάθε στήλη
    Για ι από 2 μέχρι Ν ! Κλασική ταξινόμηση
         Για j από Ν μέχρι ι με_βήμα -1
               Αν (Α[j-1,κ] < A[j,κ]) τότε
                        Αντιμετάθεσε Α[j-1,κ] , A[j,κ]
               Τέλος_Αν
         Τέλος_Επανάληψης
    Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
Παπαδόπουλος Πέτρος
Καθηγητής Πληροφορικής

despoina

Ν είναι το πλήθος των γραμμών και Μ το πλήθος των στηλών; Μήπως υπάρχει τρόπος και μη χρήση μονοδιάστατου/των;

petrosp13

Ναι, ΝΧΜ

Μπορείς να αντιγράφεις κάθε γραμμή σε μονοδιάστατο και να ταξινομείς εκείνον

Για κ από 1 μέχρι Ν !Για κάθε γραμμή
    Για j από 1 μέχρι Μ
         Β[j] <-- Α[κ,j]
    Τέλος_Επανάληψης
   
    ... !Ταξινόμηση πίνακα Β με Μ στοιχεία
Τέλος_Επανάληψης
Παπαδόπουλος Πέτρος
Καθηγητής Πληροφορικής

despoina

Καλύτερος ο πρώτος τρόπος! Ευχαριστώ πάρα πολύ!