ΑΣΚΗΣΗ

Ξεκίνησε από an, 21 Ιαν 2023, 04:57:55 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

an

Στην Ολυμπιάδα Πληροφορικής υπήρξαν 200 διαγωνιζόμενοι που πήραν βαθμολογία από 1 έως 500. Στο δεύτερο γύρο προκρίνονται οι διαγωνιζόμενοι που πέρασαν τα 4/5 του συνολικού μέσου όρου των βαθμολογιών όλων των διαγωνιζόμενων. Να γράψετε προγραμμα 
 να διαβάζει το πλήθος και τη βαθμολογία όλων των διαγωνιζομένων και 
να βρίσκει και να εμφανίζει: 
α) τον αριθμό και τη βαθμολογία του καλύτερου διαγωνιζόμενου.
 β) τον αριθμό και τη βαθμολογία του χειρότερου διαγωνιζόμενου.
 γ) τον αριθμό και τη βαθμολογία για κάθε διαγωνιζόμενο που προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο. 
δ) το πλήθος και το μέσο όρο των διαγωνιζόμενων που προκρίθηκαν.
Υπάρχει καμία απάντηση?

nokotsos

Δεν ξέρω γιατί ζητάει να διαβαστεί το πλήθος των εξεταζόμενων(μάλλον θα εννοούσε τα ονόματα) μιας και γνωρίζουμε ότι είναι 200 οπότε το έκανα + να διαβάζει τον πίνακα των ονομάτων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ
ΑΡΧΗ
	!ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΥΡΩΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
	ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200
		ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι]
		ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
			ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΑΘ[Ι]
		ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΒΑΘ[Ι] >= 1 ΚΑΙ ΒΑΘ[Ι] <=500
	ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
	
	!ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
	ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 200
		ΓΙΑ Ξ ΑΠΟ 200 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
			ΑΝ ΒΑΘ[Ξ-1] > ΒΑΘ[Ξ] ΤΟΤΕ
				ΤΕΜΠ <-- ΒΑΘ[Ξ-1]
				ΒΑΘ[Ξ-1] <-- ΒΑΘ[Ξ]
				ΒΑΘ[Ξ] <-- ΤΕΜΠ
				
				ΤΕΜΠ2 <-- ΟΝ[Ξ-1]
				ΟΝ[Ξ-1] <-- ΟΝ[Ξ]
				ΟΝ[Ξ] <-- ΤΕΜΠ2
			ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
		ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
	ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
	!ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ 1 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
	ΓΡΑΨΕ ΒΑΘ[1],ΟΝ[Ι],ΒΑΘ[200],ΟΝ[200]
	
	!ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	ΑΘΡ <-- 0
	ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200
		ΑΘΡ <-- ΑΘΡ + ΒΑΘ[Ι]
	ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
	ΜΟ <-- ΑΘΡ/200
	
	!ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΝΟ ΟΣΩΝ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥΣ 
	ΠΛ <-- 0
	ΑΘΡ_2 <-- 0
	ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200
		ΑΝ ΒΑΘ[Ι] >= (4/5)*ΜΟ ΤΟΤΕ	
			ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι],ΒΑΘ[Ι]
			ΑΘΡ2 <-- ΑΘΡ2 + ΒΑΘ[Ι]
			ΠΛ <-- ΠΛ + 1
		ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
	ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
	!ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΜΕ
	ΜΟ_2 <-- ΑΘΡ2 /200
	
	ΓΡΑΨΕ ΜΟ_2
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
an

Παράθεση από: nokotsos στις 21 Ιαν 2023, 06:44:52 ΜΜΔεν ξέρω γιατί ζητάει να διαβαστεί το πλήθος των εξεταζόμενων(μάλλον θα εννοούσε τα ονόματα) μιας και γνωρίζουμε ότι είναι 200 οπότε το έκανα + να διαβάζει τον πίνακα των ονομάτων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ
ΑΡΧΗ
	!ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΥΡΩΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
	ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200
		ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Ι]
		ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
			ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΑΘ[Ι]
		ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΒΑΘ[Ι] >= 1 ΚΑΙ ΒΑΘ[Ι] <=500
	ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
	
	!ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
	ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 200
		ΓΙΑ Ξ ΑΠΟ 200 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
			ΑΝ ΒΑΘ[Ξ-1] > ΒΑΘ[Ξ] ΤΟΤΕ
				ΤΕΜΠ <-- ΒΑΘ[Ξ-1]
				ΒΑΘ[Ξ-1] <-- ΒΑΘ[Ξ]
				ΒΑΘ[Ξ] <-- ΤΕΜΠ
				
				ΤΕΜΠ2 <-- ΟΝ[Ξ-1]
				ΟΝ[Ξ-1] <-- ΟΝ[Ξ]
				ΟΝ[Ξ] <-- ΤΕΜΠ2
			ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
		ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
	ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
	!ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ 1 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
	ΓΡΑΨΕ ΒΑΘ[1],ΟΝ[Ι],ΒΑΘ[200],ΟΝ[200]
	
	!ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	ΑΘΡ <-- 0
	ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200
		ΑΘΡ <-- ΑΘΡ + ΒΑΘ[Ι]
	ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
	ΜΟ <-- ΑΘΡ/200
	
	!ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΝΟ ΟΣΩΝ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥΣ 
	ΠΛ <-- 0
	ΑΘΡ_2 <-- 0
	ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 200
		ΑΝ ΒΑΘ[Ι] >= (4/5)*ΜΟ ΤΟΤΕ	
			ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι],ΒΑΘ[Ι]
			ΑΘΡ2 <-- ΑΘΡ2 + ΒΑΘ[Ι]
			ΠΛ <-- ΠΛ + 1
		ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
	ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
	!ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΜΕ
	ΜΟ_2 <-- ΑΘΡ2 /200
	
	ΓΡΑΨΕ ΜΟ_2
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

σε ευχαριστώ

George Eco

Από πού είναι αυτή η άσκηση; Πηγή;