Ο αλγόριθμος συγχώνευσης είναι μέσα στην ύλη 2016-2017;

Ξεκίνησε από katkal, 22 Μαρ 2017, 11:30:27 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

SPY

Παράθεση από: Κανένας στις 25 Μαρ 2017, 03:43:04 ΜΜ

Εδώ το ερώτημα 1δ. δεν μπορούσε να λυθεί με κλήση τής διαδικασίας ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (λόγω διαφορετικού μεγέθους του πίνακα, 2χ8=16 στοιχεία όχι 8 ) οπότε ουσιαστικά ζητήθηκε υποχρεωτικά συγχώνευση πινάκων.

Ναι αλλά μπορούσε ο μαθητής να δημιουργήσει έναν πίνακα με 14 στοιχεια απο τους πίνακες των ημιτελικών εξαιρώντας τα πρώτα τους στοιχεία και να τον ταξινομήσει μέσα στο πρόγραμμα.

Πάντως είναι λυπηρό να μην μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τι εξετάζεται ως θεωρία και τι όχι μετά από 17 χρόνια που υπάρχει το μάθημα στις πανελλαδικές. Αν πάρουμε π.χ. τα μαθηματικά στην ύλη αναφέρεται ξεκάθαρα ότι τα παραδείγματα και οι εφαρμογές του βιβλίου δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως άσκηση. Σε εμάς το μπάχαλο.

epsilonXi

είχα το 2010 ένα ιδιαίτερο, το καλύτερο μυαλό που είχα ποτέ, είχαμε βγάλει την ύλη από αρχές Γενάρη, και μετά ως τις εξετάσεις κάναμε ό,τι πιο εξτριμ μας ερχόταν στο κεφάλι... το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι δεν ήθελε σχολές προγραμματισμού...
στο συγκεκριμένο λοιπόν θέμα του 2008, επειδή ήθελε να μην κάνει τη συγχώνευση που τον έσπρωχναν να κάνει, αλλά και να μην χρειαστεί να γράφει ταξινόμηση για 8άρη και για 14άρη πίνακα, το κοπέλι είχε κάνει κάτι σαν αυτό:

διαδικασία εισοδος(ονομα, χρονο, αποΧ, μέχριΨ)
μεταβλητές
πραγματικές: χρονος[16]
χαρακτήρες: ονομα[16]
ακέραιες: αθλητή, αποΧ, μέχριΨ
αρχή
για αθλητή από αποΧ μέχρι μέχριΨ
   διάβασε ονομα[αθλητη], χρονος[αθλητη]
τέλος_επανάληψης
τέλος_διαδικασίας

διαδικασία ταξινόμηση (ονομα, χρονος, αποΧ, μεχριΨ)
μεταβλητές
πραγματικές: χρονος[16], κ
χαρακτήρες: ονομα[16], λ
ακέραιες: αθλητή, τ, αποΧ, μέχριΨ
αρχή
για τ από αποΧ+1 μέχρι μέχριΨ
   για αθλητή από μέχριΨ μέχρι τ με βήμα -1
     αν χρόνος[αθλητη] < χρονος[αθλητη-1] τότε
       κ <-- χρονος[αθλητη]
       χρονος[αθλητη] <-- χρονος[αθλητη-1]
       χρονος[αθλητη-1] <-- κ
       λ <-- ονομα[αθλητη]
       ονομα[αθλητη] <-- ονομα[αθλητη-1]
       ονομα[αθλητη-1] <-- λ
     τέλος_αν
   τέλος_επανάληψης
τέλος_επανάληψης
τέλος_διαδικασίας

πρόγραμμα πχπχπχ
μεταβλητές
  ακέραιες: α
  χαρακτήρες: ΟΝ[8], ν[16]
  πραγματικές: ΧΡ[8], χ[16]
  ακέραιες: α
αρχή
κάλεσε εισοδος(ν, χ, 1, 8 )
κάλεσε ταξινομηση(ν, χ, 1, 8 )
κάλεσε εισοδος(ν, χ, 9, 16)
κάλεσε ταξινομηση(ν, χ, 9, 16)
ΟΝ[1] <-- ν[1]
ΟΝ[2] <-- ν[9]
ΧΡ[1] <-- χ[1]
ΧΡ[2] <-- χ[9]
χ[1] <-- χ[8] + χ[16]
χ[9] <-- χ[1]
καλεσε ταξινομηση(ν, χ, 1, 16)
για α απο 3 μέχρι 8
   ΟΝ[α] <-- ν[α-2]
   ΧΡ[α] <-- χ[α-2]
τέλος_επανάληψης

για α από 1 μέχρι 8
   γράψε ΟΝ[α], ΧΡ[α]
τέλος_επανάληψης
τέλος_προγράμματος

evry

Σόρρυ που άργησα να απαντήσω αλλά το σκεπτικό που προσπάθησα να περιγράψω φαίνεται στην οδηγία που έστειλαν το 2011 και αναφέρεται ακριβώς στα θέματα αυτά, δηλαδή αραιούς πίνακες κλπ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να εξεταστεί τίποτα από το τετράδιο μαθητή ως θεωρία.

http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/education/docs/aepp_yp_2010.pdf

Επομένως, νέες έννοιες, νέοι όροι κ. ά., που περιέχονται στο Τετράδιο Μαθητή και δεν
αναφέρονται στο Βιβλίο Μαθητή, βάσει του οποίου έχει προσδιορισθεί η διδακτέα – εξεταστέα
ύλη, θεωρούνται εκτός εξεταστέας ύλης. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να ζητηθεί ο ορισμός του «αραιού πίνακα», αφού αυτός δεν αναφέρεται στο Βιβλίο Μαθητή. Σε περίπτωση, όμως, που
δοθεί άσκηση ή πρόβλημα με αναφορά σε μια τέτοια έννοια, τότε αυτή θα πρέπει να επεξηγείται
όπως στο αντίστοιχο παράδειγμα του Τετραδίου Μαθητή, ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει την άσκηση ή το πρόβλημα με τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από το Βιβλίο
Μαθητή.


Το ότι πρέπει να διδάσκουμε το τετράδιο είναι αυτονόητο αφού βάζουν πολλές φορές ασκήσεις από εκεί, όμως δεν αποτελεί μέρος της εξεταστές ύλης.
Και αυτό ισχύει και για τη συγχώνευση της οποίας η λειτουργία δεν περιγράφεται σε κανένα σημείο του βιβλίου μαθητή.
What I cannot create I do not understand -- Richard Feynman
http://evripides.mysch.gr