Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ

Η εντολή ΚΑΛΕΣΕ μας επιτρέπει να καλέσουμε μία διαδικασία (όχι όμως συναρτήσεις, αυτές καλούνται μέσα από εκφράσεις).

Παράδειγμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕντολήΚάλεσε 
!Επιδεικνύει απλά τη χρήση της εντολής.
ΑΡΧΗ 
  ΚΑΛΕΣΕ ΓράψεΌνομα('My name is Bond. James Bond.') 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓράψεΌνομα(όνομα) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: όνομα 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ όνομα 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Παρατηρήσεις:

  • Ο αριθμός και ο τύπος των παραμέτρων καθορίζονται από την αντίστοιχη διαδικασία. Κοιτάξτε τις ιστοσελίδες για τις διαδικασίες και τη μεταβίβαση παραμέτρων για περισσότερες πληροφορίες.
  • Αν μία διαδικασία δεν έχει παραμέτρους, δεν πρέπει να μπουν παρενθέσεις κατά την κλήση της.