Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων σε μορφή ψευδοκώδικα, ειδικά σχεδιασμένο για τη ΓΛΩΣΣΑ προγραμματισμού που διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) της Γ΄ Γενικού Λυκείου. Είναι εγκεκριμένος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως κατάλληλος για εργαστηριακή χρήση στη Β/θμια εκπαίδευση και έχει διατεθεί σε όλα τα σχολεία μέσω του πακέτου Αλγοριθμική και Προγραμματισμός του ΥΠΕΠΘ.

ΔιερμηνευτήςΧαρακτηριστικά του Διερμηνευτή:

  • Ανοικτού κώδικα: ο κώδικας του Διερμηνευτή διατίθεται με άδεια GPL v3 και επομένως οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στην ανάπτυξή του ή να τον προσαρμόσει στις ανάγκες του. Φυσικά διατίθεται δωρεάν.
  • Εκπαιδευτικό περιβάλλον: σε αντίθεση με τις κανονικές γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση επαγγελματιών προγραμματιστών, ο Διερμηνευτής προσπαθεί να υποβοηθήσει την ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών. Έτσι αποκρύπτει πολύπλοκα τεχνικά ζητήματα υλοποίησης, επιτρέποντας στους μαθητές να επικεντρωθούν στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Σε περίπτωση συντακτικών λαθών ή λαθών χρόνου εκτέλεσης εμφανίζει αναλυτικά μηνύματα εξηγώντας στους μαθητές πού ακριβώς υπήρξε πρόβλημα.
  • Επισκόπηση της εκτέλεσης: παρακολούθηση της ροής της εκτέλεσης, των μεταβλητών, συνθηκών και εκφράσεων, κανονική / αργή / βήμα-προς-βήμα εκτέλεση, σημεία διακοπής (breakpoints), δημιουργία εκτελέσιμου και εκτέλεσή του σε ξεχωριστό παράθυρο.
  • Βοηθητικά εργαλεία: πολλές εναλλακτικές μέθοδοι για ταχύτερη συγγραφή προγραμμάτων, δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων εισόδου και επαναχρησιμοποίησής τους, αυτόματη μορφοποίηση του κώδικα, εξαγωγή εκτελέσιμων αρχείων, εξαγωγή σελίδων html, έγχρωμη / ασπρόμαυρη εκτύπωση, πλήθος ρυθμίσεων.
  • Τεχνική αρτιότητα: ο Διερμηνευτής είναι πολύ σταθερός και ώριμος αφού αναπτύσσεται ενεργά από το 2001. Διατίθεται σαν ένα μοναδικό εκτελέσιμο αρχείο και επομένως δε χρειάζεται εγκατάσταση. Είναι συμβατός με Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 2008 και Linux (wine και wineconsole).
  • Ενσωματωμένη βοήθεια: η βοήθεια για το Διερμηνευτή και το εγχειρίδιο της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ενσωματωμένα στο εκτελέσιμο του Διερμηνευτή. Μπορείτε βέβαια να τα επισκεφτείτε και στον παρόντα δικτυακό χώρο πριν κάνετε λήψη του λογισμικού ώστε να δείτε πιο αναλυτικά τις δυνατότητες του Διερμηνευτή.