Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικά => Τεχνική υποστήριξη => Linux => Μήνυμα ξεκίνησε από: gidarakos στις 11 Νοέ 2015, 12:30:34 μμ

Τίτλος: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 11 Νοέ 2015, 12:30:34 μμ
Τελικά ολοκληρώθηκε το boot μέσω sd με το Raspberry Pi 2 να λειτουργεί ως thin/fat client με το γνωστό περιβάλλον gnome-fallback.

Τα βήματα που ακολούθησα, με κάποιες αλλαγές προσαρμοσμένες στο σχολικό εργαστήριο που έχει ήδη Ubuntu LTSP Server 12.04, είναι τα ακόλουθα:


Edit 23/12/16:
Κατόπιν δοκιμών έγιναν αλλαγές στην παρατήρηση V.
Edit 22/12/16:
Προστέθηκε παρατήρηση V σχετικά με την χρήση του adaptor HDMI-->VGA.
Edit 15/12/16:
α) Στο βήμα 7 έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές για να γίνεται χρήση του linux-firmware-raspi2_1.20151118+b70b451-0ubuntu1_armhf.deb βάση του επίσημου οδηγού του Άλκη (edited 2016-08-11).
β) Στα βήματα 7, 9 και στο Β) το "Documents" αντικαταστάθηκε με το "Έγγραφα" για να μη δημιουργείτε επιπλέον φάκελος με το όνομα Documents.
Edit 30/11/16:
Στο βήμα 8 έγινε αλλαγή στο url σχετικά με την εφαρμογή SD Formatter 4.0.
Edit 6/10/16:
Στις 4/9/16 κυκλοφόρησαν καινούργιες εκδόσεις στα python*-gpiozero_* οπότε ενημερώθηκαν αντίστοιχα οι εντολές στο βήμα 3.
Edit 9/5/16:
Στις 21/4/16 κυκλοφόρησαν καινούργιες εκδόσεις στα python*-gpiozero_* οπότε ενημερώθηκαν αντίστοιχα οι εντολές στο βήμα 3.
Edit 11/2/16:
Στις 9/2/16 κυκλοφόρησαν καινούργιες εκδόσεις στα python*-gpiozero_* οπότε ενημερώθηκαν αντίστοιχα οι εντολές στο βήμα 3.
Edit 19/1/16:
α) Στις 8/1/16 κυκλοφόρησαν καινούργιες εκδόσεις στα python*-rpi.gpio_* οπότε ενημερώθηκαν αντίστοιχα οι εντολές στο βήμα 3.
β) Στο Α του ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, προστέθηκαν οι εντολές apt-get update και apt get dist-upgrade, έτσι ώστε πριν την εγκατάσταση καινούργιου λογισμικού να γίνεται έλεγχος/εγκατάσταση αναβαθμίσεων.
Edit 11/1/16:
α) Άλλαξε το όνομα της οδηγίας για το πληκτρολόγιο σε INIT_COMMAND_XKB (βήμα 6).
β) Δυνατότητα προσθήκης πολλών χρηστών και ομάδων με δικαιώματα sudo, στο lts.conf (βήμα 6).
γ) Προσθήκη δυνατότητας απενεργοποίησης των δικαιωμάτων sudo, χωρίς επανεκκίνηση των clients (Παρατήρηση IV).
Edit 10/1/16:
Για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε στα fat clients, τα GPIO (general purpose input/output) pins, προστέθηκαν τα εξής:
α) Εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού στο βήμα 3.
β) Οδηγία στο lts.conf (βήμα 6) ώστε κάποιος χρήστης σε fat client να μπορεί να εκτελεί εφαρμογές με δικαιώματα sudo.
γ) Παρατήρηση IV.
Edit 27/11/15:
Επειδή κάποια πληκτρολόγια δεν τα ανιχνεύει σωστά το Xorg (π.χ. με το Logitech K340 δε λειτουργεί η αλλαγή γλώσσας left alt+shift), προστέθηκε μία επιπλέον οδηγία στο lts.conf (βήμα 6).
Edit 25/11/15:
Αλλαγή της εντολής εγκατάστασης του Libre Office στο βήμα 3. Φαίνεται να "κολλάει" η εγκατάσταση του ca-certificates-java. Υπάρχει πρόβλημα στη συνεργασία του ca-certificates-java με τον εξομοιωτή qemu.
Edit 23/11/15:
α) Διόρθωση συντακτικού λάθους (MOUNT_PACKAGE_DIR="/var/cache/apt/archives") στο περιεχόμενο του αρχείου /etc/ltsp/ltsp-build-client-raspi2.conf (βήμα 1).
β) Αλλαγή της εντολής για την κάρτα ήχου, σε MODULE_01="snd_bcm2835", στο αρχείο lts.conf (βήμα 6).
Edit 13/11/15:
α) Έγιναν αλλαγές, στο περιεχόμενο του αρχείου lts.conf, στο 6ο βήμα: i) Προσθήκη οδηγίας LTSP_FATCLIENT, ii) Ενεργοποίηση της κάρτας ήχου modprobe snd_bcm2835.
β) Προσθήκη της εγκατάσταση του Libre Office, για fat client, πριν τα language pack (βήμα 3).


1) Δημιουργία του αρχείου /etc/ltsp/ltsp-build-client-raspi2.conf:
Κώδικας: Bash
 1. sudo gedit /etc/ltsp/ltsp-build-client-raspi2.conf
στο οποίο προσθέτουμε τις ακόλουθες γραμμές:
Κώδικας: [Επιλογή]
# This is a configuration file to build an LTSP chroot for Raspberry Pi 2.
DIST=trusty
MOUNT_PACKAGE_DIR="/var/cache/apt/archives"
APT_KEYS="/etc/ltsp/ts_sch_gr-ppa.key"
EXTRA_MIRROR="http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu $DIST main"
KERNEL_ARCH="raspi2"
LATE_PACKAGES="dosfstools less nano epoptes-client"

2) Δημιουργία του εικονικού δίσκου thin chroot:
Κώδικας: Bash
 1. sudo -i
 2. add-apt-repository --yes ppa:ts.sch.gr
 3. apt-key export 03AFA832 > /etc/ltsp/ts_sch_gr-ppa.key
 4. apt-get update
 5. apt-get dist-upgrade
 6. apt-get --yes install qemu-user-static binfmt-support
 7. ltsp-build-client --arch armhf --config /etc/ltsp/ltsp-build-client-raspi2.conf
 8. exit

3) Προσθήκη του ubuntu-desktop gnome-session-flashback και άλλων απαραίτητων λογισμικών για να λειτουργήσει και σαν fat client:
Κώδικας: Bash
 1. sudo ltsp-chroot -ma armhf
 2. export FLASH_KERNEL_SKIP=true
 3. apt-get install ubuntu-desktop gnome-session-flashback
 4. apt-get install ubuntu-restricted-extras
 5. apt-get install --no-install-recommends libreoffice
 6. apt-get install language-pack-el
 7. apt-get install $(check-language-support)
 8. # Εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού, για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε στα fat clients, τα GPIO (general purpose input/output) pins.
 9. apt-get install idle idle3
 10. cd /tmp
 11. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/python-rpi.gpio_0.6.1-1_armhf.deb
 12. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/python3-rpi.gpio_0.6.1-1_armhf.deb
 13. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/s/spidev/python-spidev_2.0~git20150907_armhf.deb
 14. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/s/spidev/python3-spidev_2.0~git20150907_armhf.deb
 15. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/gpiozero/python-gpiozero_1.3.1_all.deb
 16. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/gpiozero/python3-gpiozero_1.3.1_all.deb
 17. dpkg -i python-rpi.gpio_0.6.1-1_armhf.deb
 18. dpkg -i python3-rpi.gpio_0.6.1-1_armhf.deb
 19. dpkg -i python-spidev_2.0~git20150907_armhf.deb
 20. dpkg -i python3-spidev_2.0~git20150907_armhf.deb
 21. dpkg -i python-gpiozero_1.3.1_all.deb
 22. dpkg -i python3-gpiozero_1.3.1_all.deb
 23. apt-get -f install
 24. exit

4) Ενημέρωση του εικονικού δίσκου:
Κώδικας: Bash
 1. sudo ltsp-update-image armhf

5) Επειδή θέλουμε να ασχολούμαστε με ένα lts.conf δημιουργούμε ένα symlink:
Κώδικας: Bash
 1. sudo ln -sf ../i386/lts.conf /var/lib/tftpboot/ltsp/armhf/lts.conf

6) Προσθέτουμε στο τέλος του αρχείου lts.conf:
Κώδικας: Bash
 1. sudo gedit /var/lib/tftpboot/ltsp/i386/lts.conf
τις ακόλουθες γραμμές:
Κώδικας: [Επιλογή]
# This partial MAC address means "apply this section to all PI clients".
[B8:27:EB:*]
# KERNEL_DEVICE instructs LTSP to locate and automatically update the kernel.
KERNEL_DEVICE=/dev/mmcblk0p1

# Αν θέλετε ΟΛΑ τα Raspberry να λειτουργούν ως thin client, αφαιρέστε το σχόλιο από την επόμενη εντολή.
# LTSP_FATCLIENT=False

# Ενεργοποίηση της κάρτας ήχου snd_bcm2835.
MODULE_01="snd_bcm2835"

# Αν δε λειτουργεί σωστά το πληκτρολόγιο π.χ. δε γίνεται αλλαγή γλώσσας left alt+shift, αφαιρέστε το σχόλιο από την επόμενη εντολή.
# INIT_COMMAND_XKB="echo \"setxkbmap -layout us,gr -option '' -option grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll &\" > /usr/share/ldm/rc.d/I02-greek-locale"

# Αν θέλετε να εκτελείτε εντολές σε fat client χρήστες με δικαιώματα sudo (π.χ. sudo idle3 &), αφαιρέστε τα σχόλια από τις επόμενες εντολές, βάζοντας όπου username1, username2, τα αντίστοιχα ονόματα των χρηστών. Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλες εγγραφές.
# RCFILE_SUDOERS_01="echo \"username1 ALL=NOPASSWD: ALL\" >> /etc/sudoers"
# RCFILE_SUDOERS_02="echo \"username2 ALL=NOPASSWD: ALL\" >> /etc/sudoers"

# Αν θέλετε να εκτελείτε εντολές σε fat client groups με δικαιώματα sudo (π.χ. sudo idle3 &), αφαιρέστε τα σχόλια από τις επόμενες εντολές, βάζοντας όπου groupname1, groupname2, τα αντίστοιχα ονόματα των groups. Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλες εγγραφές.
# RCFILE_SUDOERS_groupname1="echo \"groupname1 ALL=NOPASSWD: ALL\" >> /etc/sudoers"
# RCFILE_SUDOERS_groupname2="echo \"groupname2 ALL=NOPASSWD: ALL\" >> /etc/sudoers"

7) Προετοιμασία αρχείων για αντιγραφή στην sd του Raspberry:
Κώδικας: Bash
 1. sd_card="$HOME/Έγγραφα/RaspberryPi/sd_card"
 2. mkdir -p "$sd_card"
 3. cd "$sd_card"
 4. wget http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/pool/multiverse/l/linux-firmware-raspi2/linux-firmware-raspi2_1.20151118+b70b451-0ubuntu1_armhf.deb
 5. dpkg-deb -X linux-firmware-raspi2_1.20151118+b70b451-0ubuntu1_armhf.deb .
 6. mv usr/lib/linux-firmware-raspi2/* .
 7. rm -rf usr/ linux-firmware-raspi2_1.20151118+b70b451-0ubuntu1_armhf.deb
 8. cp /var/lib/tftpboot/ltsp/armhf/{vmlinuz,initrd.img} .
 9. echo "# See https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
 10. # for many tuning options (e.g. monitor resolution) that you can put in this file.
 11. kernel vmlinuz
 12. initramfs initrd.img" > config.txt
 13. server_ip=$(ip route get 192.168.67.0 | awk '/src/ { print $NF }')
 14. echo "dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 elevator=deadline rootwait init=/sbin/init-ltsp root=/dev/nbd0 nbdroot=$server_ip:/opt/ltsp/armhf" > cmdline.txt
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι γραμμές 9-12 είναι μία εντολή.

08) Χρειαζόμαστε οποιαδήποτε μικρή σε χωρητικότητα sd, γιατί τα αρχεία που θα αντιγράψουμε είναι <30MB.
Προετοιμάζουμε την sd σε fat32 file system. Αυτό από Ubuntu μπορείτε να το κάνετε με την εφαρμογή gparted (αν δεν την έχετε μπορείτε εύκολα να την εγκαταστήσετε μέσω του Κέντρου λογισμικού Ubuntu) και από windows με την εφαρμογή SD Formatter 4.0 ακολουθώντας τα 4 βήματα του INSTALL RASPBIAN WITH NOOBS (https://www.raspberrypi.org/learning/software-guide/quickstart/ (https://www.raspberrypi.org/learning/software-guide/quickstart/)). Προσοχή: Αν έχετε αρχεία στην sd θα διαγραφούν!

9) Αντιγράφουμε όλα τα αρχεία από το φάκελο Έγγραφα/RaspberryPi/sd_card στην sd.
Αν το micro sd reader δεν το έχουμε στο server: α) Μεταφέρουμε πρώτα τα αρχεία από το server σε ένα flash drive, β) συνδέουμε στον ίδιο υπολογιστή flash+sd, γ) μεταφέρουμε τα αρχεία από το flash στην sd.
Υπάρχει και η λύση να προμηθευτούμε για το server, ένα USB micro sd reader, των οποίων οι τιμές πλέον ξεκινάνε από τα 2€!

10) Τοποθετούμε την sd στο Raspberry και αφού το έχουμε συνδέσει στο τοπικό μας δίκτυο, το τροφοδοτούμε με ρεύμα. Αν έχουν πάει όλα καλά μετά από λίγο θα εμφανιστεί η γνωστή login screen. :)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΑΛΛΑΓΗ IP SERVER:

A) Αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε στον fat client επιπλέον λογισμικό ακολουθούμε τα βήματα 3 και 4, δηλαδή:
Κώδικας: Bash
 1. sudo ltsp-chroot -ma armhf
 2. export FLASH_KERNEL_SKIP=true
 3. apt-get update
 4. apt-get dist-upgrade
 5. apt-get install #εδώ βάζεται το όνομα του λογισμικού που θέλετε να εγκαταστήσετε
 6. exit
 7. sudo ltsp-update-image armhf

B) Αν αλλάξετε IP στον LTSP Server θα πρέπει να ξανά τρέξετε τις δύο τελευταίες εντολές, του 7ου βήματος, για να δημιουργηθεί ενημερωμένο cmdline.txt:
Κώδικας: Bash
 1. server_ip=$(ip route get 192.168.67.0 | awk '/src/ { print $NF }')
 2. echo "dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 elevator=deadline rootwait init=/sbin/init-ltsp root=/dev/nbd0 nbdroot=$server_ip:/opt/ltsp/armhf" > $HOME/Έγγραφα/RaspberryPi/sd_card/cmdline.txt
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη συνέχεια αντιγράψτε το ενημερωμένο cmdline.txt, από το φάκελο Έγγραφα/RaspberryPi/sd_card, στην sd. Αντικαταστήστε το ήδη υπάρχον.
Σημείωση: Στην 1η εντολή (server_ip) ΔΕΝ αλλάζουμε την IP. Στη 2η εντολή (echo) πρόσθεσα το $HOME/Έγγραφα/RaspberryPi/sd_card/ έτσι ώστε το cmdline.txt να δημιουργείται πάντα στον sd_card φάκελο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

I) Λόγω της RAM του Raspberry και των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του server (lts.conf), τα Raspberry θα bootάρουν ως fat client. Αυτό θα έχει ως συνέπεια και λόγω του 3ου βήματος να λείπουν ορισμένα λογισμικά ή όπως θα δείτε τα χειριστήρια τως παραθύρων εμφανίζονται αριστερά!

II) Αν θέλετε μόνο τα Raspberry να ξεκινάνε ως thin, στο 6ο βήμα της εγκατάστασης αφαιρέστε το σχόλιο (#) από την οδηγία LTSP_FATCLIENT=False, αποθηκεύστε τις αλλαγές και κάντε επανεκκίνηση τα Raspberry. Ο server δε χρειάζεται επανεκκίνηση.

III) Αν θέλετε να ξανά ακολουθήσετε όλα τα βήματα και για να μπορέσετε να ξαναδημιουργήσετε τον εικονικό δίσκο armhf (βήμα 2 εντολή 7), θα πρέπει πρώτα να τον διαγράψετε:
Κώδικας: Bash
 1. sudo rm -rf /opt/ltsp/armhf

IV) Προσοχή: Αυτή η παρατήρηση αφορά ΜΟΝΟ fat clients.
Για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε στα fat clients, τα GPIO (general purpose input/output) pins (https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio-plus-and-raspi2/README.md) και να υλοποιούμε projects στο Raspberry όπως το Python Quick Reaction Game (https://www.raspberrypi.org/learning/python-quick-reaction-game/worksheet/), θα χρειαστεί να εκτελούμε εφαρμογές με δικαιώματα sudo (π.χ. sudo idle3 &). Δε θα μας ζητάει κωδικό!

Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:
1ος: Με ενεργοποίηση της οδηγίας/οδηγιών RCFILE_SUDOERS στο lts.conf. Δείτε το βήμα 6. (Μόνιμη λύση).

2ος: Αν θέλουμε για μεμονωμένο χρήστη, τότε από το Epoptes, κάνουμε δεξί κλικ στο αντίστοιχο fat client -> Εκτέλεση -> Εκτέλεση και στο Εκτέλεση εντολής γράφουμε:
Κώδικας: [Επιλογή]
sudo sh -c 'echo "username ALL=NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers'Όπου username βάζουμε το αντίστοιχο όνομα του fat client χρήστη. Αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει επανεκκίνηση ο fat client. (Προσωρινή λύση).

3ος: Αν θέλουμε για ολόκληρο group, τότε από το Epoptes και επιλέγοντας τον/τους fat client, κάνουμε δεξί κλικ -> Εκτέλεση -> Εκτέλεση και στο Εκτέλεση εντολής γράφουμε:
Κώδικας: [Επιλογή]
sudo sh -c 'echo "%groupname ALL=NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers'Όπου groupname βάζουμε το αντίστοιχο όνομα του group. Αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνουν επανεκκίνηση ο/οι fat client. (Προσωρινή λύση).

Η απενεργοποίηση χωρίς επανεκκίνηση των clients μπορεί να γίνει από το Epoptes, επιλέγοντας τον/τους fat client και κάνοντας δεξί κλικ -> Εκτέλεση -> Εκτέλεση και στο Εκτέλεση εντολής γράφουμε:
Κώδικας: [Επιλογή]
sudo sed "/ALL=NOPASSWD/d" -i /etc/sudoersΟι λύσεις βασίστηκαν στο Εκτέλεση εντολών στους clients με τα sch-scripts (https://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=3256.msg33534#msg33534)

V) Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Raspberry και μέσω VGA σύνδεσης (κάνοντας χρήση του σχετικού adaptor HDMI-->VGA), θα πρέπει να ενημερώσετε το αρχείο config.txt που βρίσκεται στην sd.
Το ανοίγετε για επεξεργασία με διπλό αριστερό κλικ και προσθέτετε στο τέλος του τις ακόλουθες γραμμές:
Κώδικας: [Επιλογή]
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=16 #1024x768, 60Hz
Σημείωση: Αν συνδέσετε το Raspberry σε οθόνη CRT μπορείτε να δοκιμάσετε να αυξήσετε τη συχνότητα στα 85Hz, για πιο σταθερή εικόνα. Αυτό γίνεται αλλάζοντας σε hdmi_mode=19 #1024x768, 85Hz. Για περισσότερες αναλύσεις/συχνότητες ανατρέξτε στην ενότητα HDMI_MODE (DMT) στο https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
Επίσης αν αλλάξετε το config.txt του φακέλου Έγγραφα/RaspberryPi/sd_card, στη συνέχεια αντιγράψτε το ενημερωμένο config.txt, από το φάκελο, στην sd. Αντικαταστήστε το ήδη υπάρχον.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή με αυτές τις οδηγίες/εντολές εξαναγκάζουμε το Raspberry να λειτουργεί σε συγκεκριμένη ανάλυση και συχνότητα, ίσως να έχουμε προβλήματα απεικόνισης όταν αλλάζουμε οθόνες (HDMI/VGA).
Αν αφαιρέσετε τις γραμμές hdmi_group και hdmi_mode και αφήσετε μόνο τη hdmi_force, δε θα έχετε προβλήματα απεικόνισης αλλά θα έχετε πολύ χαμηλή ανάλυση όταν συνδέετε VGA οθόνη.

Οι οδηγίες βασίστηκαν στον επίσημο αγγλικό οδηγό του Άλκη https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP/RaspberryPi (https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP/RaspberryPi)
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 11 Νοέ 2015, 01:00:58 μμ
Κώστα ήταν τόσο ωραία αυτά που έγραψες που πήρα το θάρρος να διαχωρίσω το μήνυμα σε νέο θέμα για να γίνει tutorial!!!

Στο (3) αν θες βάλε και ό,τι λογισμικό λείπει, π.χ. το libreoffice,
και στις Παρατηρήσεις ΙΙ), αντί για FAT_RAM_THRESHOLD=1500, βάλε LTSP_FATCLIENT=False.

Ευχαριστούμε και περιμένουμε παρατηρήσεις σχετικά με τις επιδόσεις των Pi 2!
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 11 Νοέ 2015, 01:45:10 μμ
Κώστα ήταν τόσο ωραία αυτά που έγραψες που πήρα το θάρρος να διαχωρίσω το μήνυμα σε νέο θέμα για να γίνει tutorial!!!
Σε ευχαριστώ Άλκη! :) Όσο για το διαχωρισμό του θέματος, καλύτερα, έτσι ώστε όποιος ενδιαφέρεται να βρίσκει πιο εύκολα τον οδηγό!

Στο (3) αν θες βάλε και ό,τι λογισμικό λείπει, π.χ. το libreoffice,
και στις Παρατηρήσεις ΙΙ), αντί για FAT_RAM_THRESHOLD=1500, βάλε LTSP_FATCLIENT=False.
Ok και για τα δύο.

Ευχαριστούμε και περιμένουμε παρατηρήσεις σχετικά με τις επιδόσεις των Pi 2!
Να είστε καλά! :) Όσο μπορούμε να βοηθάμε, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας, στην υλοποίηση λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 11 Νοέ 2015, 01:52:23 μμ
Στο (3) αν θες βάλε και ό,τι λογισμικό λείπει, π.χ. το libreoffice,
1) Εκτός από το libreoffice μηπως πρέπει να γίνουν και κάποιες ενέργειες για τα χειριστήρια των παραθύρων που εμφανίζονται αριστερά (fat client);

2) Έκανα εγκατάσταση το libreoffice αλλά είναι με αγγλικά μενού!!! (fat client). Edit: Ξανά έτρεξα τις εντολές του βήματος 3 και το libreoffice έγινε ελληνικό! :) Αλλά έχει εγκατασταθεί διαφορετική έκδοση από τα thin, η 4.2.8.2

3) Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πως το raspberry λειτουργεί πιο γρήγορα σαν thin. Επίσης σαν thin είναι πλήρως ενημερωμένο από θέμα λογισμικού. Τις δοκιμές τις κάνω στο γραφείο με LTSP server έναν i5 φορητό μου, με passmark 2118 (http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5+M+430+%40+2.27GHz) και 100Mbit switch!

4) Ξανά ακολουθώντας τα βήματα πρόσεξα στο βήμα 3 εντολή 3 (apt-get install ubuntu-desktop gnome-session-flashback) εμφανίστηκε το μήνυμα
Κώδικας: [Επιλογή]
qemu: Unsupported syscall: 374χωρίς όμως να σταματήσει η εγκατάσταση.
Το ίδιο μήνυμα (qemu: Unsupported syscall: 374) εμφανίστηκε και στην επόμενη εντολή 4 (apt-get install ubuntu-restricted-extras).
Δεν ξέρω αν μας δημιουργεί πρόβλημα αλλά έχω την εντύπωση ότι το έχω ξαναδεί και σε άλλο σημείο των βημάτων εγκατάστασης.

5) Αλλαγή γλώσσας δεν μπορώ να κάνω με Left Alt Shift (Fat/Thin). Fat: Αλλάζει η γλώσσα μόνο με ποντίκι. Thin: Δεν μπορώ να αλλάξω γλώσσα ούτε με ποντίκι. Δεν κρατάει την επιλογή.

6) Ήχο φαίνεται να μην έχω (fat/thin).
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 12 Νοέ 2015, 05:29:30 μμ
1) Αυτά τα φτιάχνουν τα sch-scripts, τα οποία δεν εγκαθίστανται στο chroot, αλλά θα προσπαθήσω να φτιάξω χωριστό πακέτο sch-settings[-gnome-flashback] για να μπορούμε να το εγκαθιστούμε και σε chroot ή σε standalone υπολογιστή.

2) Το apt-get install $(check-language-pack) πρέπει να γίνει μετά την εγκατάσταση του LibreOffice.

5) Ίδιο με το (1).

6) Δοκίμασε την παρακάτω εντολή στο lts.conf, στο section για τα Raspberry Pi:
INIT_COMMAND_01="modprobe snd_bcm2835"
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 12 Νοέ 2015, 06:31:22 μμ
2) Το apt-get install $(check-language-pack) πρέπει να γίνει μετά την εγκατάσταση του LibreOffice.
Μάλλον εννοείς apt-get install $(check-language-support). Ok, πρόσθετα το libreoffice στα βήματα της εγκατάστασης, πριν τα language pack.

Για το θέμα του ήχου θα το δοκιμάσω αύριο..
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 13 Νοέ 2015, 09:37:33 πμ
6) Δοκίμασε την παρακάτω εντολή στο lts.conf, στο section για τα Raspberry Pi:
INIT_COMMAND_01="modprobe snd_bcm2835"

Φαίνεται να αποκαταστάθηκε και ο ήχος (thin/fat). Ενημερώνω και το βήμα 6 της εγκατάστασης.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: Δημήτρης Γκίνης στις 21 Νοέ 2015, 03:59:16 μμ
Ακολουθώντας τα βήματα του οδηγού αυτού:
1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφανίστηκαν κάποια errors (τα έχω καταγράψει και σε πρώτη ευκαιρία θα τα ποστάρω). Παρόλα αυτά ή διαδικασία ολοκληρώθηκε και το raspberry ξεκίνησε μέσω δικτύου.
2. Στον επόπτη το raspberry φαίνεται σαν fat client (και οι επιδόσεις του είναι αντίστοιχες) παρότι έχω LTSP_FATCLIENT=False. Δοκίμασα να αλλάξω και το όριο της Ram για τους fat clients αλλά ούτε αυτό έπιασε. Φυσικά ως fat client είναι αργό και δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς (πάλι δίκιο είχε ο Άλκης, αρχίζει να μου τη δίνει αυτός ο τύπος  >:(
3. Την τρίτη λέμε με τον bdaloukas να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια στα γραφεία του Κεπληνετ Αχαΐας μιας και στο laptop που χρησιμοποίησα, ή εγκατάσταση του ubuntu 12.04 ltsp server δεν είναι καθαρή και έχει υποστεί πολλούς πειραματισμούς.

edit: Τα λάθη που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν:
Βήμα 2 , εντολή 2: εμφανίστηκε μήνυμα σχετικά με τα περιεχόμενα του /etc/apt/sources.list.d/ts_sch_gr-ppa-precise.list, το οποίο περιείχε τα παρακάτω:
Κώδικας: [Επιλογή]
deb http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu precise main
ain
rc http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu precise main
Έβαλα σε σχόλια τις 2 τελευταίες γραμμές και επανάλαβα την εντολή (δεν έχω ιδέα πως βρέθηκαν αυτά)

Βήμα 2, εντολή 7 (
Κώδικας: [Επιλογή]
ltsp-build-client --arch armhf --config /etc/ltsp/ltsp-build-client-raspi2.conf), κάποια στιγμή εμφανίστηκε στην οθόνη το παρακάτω:
Κώδικας: [Επιλογή]
..................
Γίνεται εγκατάσταση linux-image-4.2.0-1014-raspi2 (4.2.0-1014.21) ...
Running depmod.
update-initramfs: deferring update (hook will be called later)
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.2.0-1014-raspi2 /boot/vmlinuz-4.2.0-1014-raspi2
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.2.0-1014-raspi2 /boot/vmlinuz-4.2.0-1014-raspi2
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.2.0-1014-raspi2

Warning: root device  does not exist

Unable to abort; system will probably be broken!
.......................
, συνέχισε όμως κανονικά και ολοκληρώθηκε η διαδικασία
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 22 Νοέ 2015, 02:45:23 μμ
@Κώστας:
1) MOUNT_PACKAGE_DIR="/var/c1)ache/apt/archives"
==> έχει ξεφύγει το "1)" εκεί.

6) INIT_COMMAND_01="modprobe snd_bcm2835"
καλύτερα να γίνει
MODULE_01="snd_bcm2835"

@Δημήτρης:
2α) Χεχε!!! :)

2β) Πόσταρε όλο το lts.conf σου, ακούγεται σαν να έχει κάποιο συντακτικό λάθος και να μην ενεργή η εντολή LTSP_FATCLIENT=False.
Ή, δοκίμασε μόνος σου με το παρακάτω:
getltscfg -a -c /var/lib/tftpboot/ltsp/armhf/lts.conf

Βήμα 2, εντολή 2) Το "rc" προέρχεται μάλλον από το "deb-src" που έπρεπε να είναι εκεί.
Το πιο πιθανό είναι να έχει γίνει χειρωνακτικά κάποιο λαθάκι, π.χ. με κάποιον editor (vi?) παλιότερα. Αν όχι, τότε μπορεί να σημαίνει μέχρι και σφάλμα στη μνήμη RAM ή στο δίσκο του εξυπηρετητή. Κάπως απίθανο μου ακούγεται, αλλά δεν κοστίζει και τίποτα να το ελέγξεις με την εντολή debsums, που τσεκάρει αν τα CRC των εγκατεστημένων πακέτων είναι σωστά:
Κώδικας: Bash
 1. sudo apt-get install debsums
 2. sudo debsums -s

Βήμα 2, εντολή 7) Αναμενόμενο είναι αυτό, λόγω του ότι σ' εκείνο το σημείο λείπει το export FLASH_KERNEL_SKIP=true, ευτυχώς που συνεχίζει μετά χωρίς πρόβλημα.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: Δημήτρης Γκίνης στις 22 Νοέ 2015, 10:59:57 μμ
Βήμα 2, εντολή 2:
Επαναλαμβάνοντας τα βήματα του οδηγού, ξαναέτρεξα τις εντολές 1,2,3 από το Βήμα 1 και εμφανίστηκε πάλι το ίδιο παρότι το αρχείο ήταν διορθωμένο:
Κώδικας: [Επιλογή]
root@dimitris-Satellite:~# apt-get update
E: Ο τύπος 'b-src' στη γραμμή 2 στη λίστα πηγών /etc/apt/sources.list.d/ts_sch_gr-ppa-precise.list είναι άγνωστος
E: Αδύνατη η ανάγνωση της λίστας πηγών.
Τα περιεχόμενα του αρχείου:
Κώδικας: [Επιλογή]
deb http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu precise main
ain
b-src http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu precise main
:-\
Ανεβάζω και το lts.conf.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: Δημήτρης Γκίνης στις 22 Νοέ 2015, 11:22:21 μμ
Βήμα 2, εντολή 3:
Κώδικας: [Επιλογή]
apt-get updateεπιστρέφει μεταξύ άλλων:
Κώδικας: [Επιλογή]
W: GPG error: http://deb.opera.com stable Release: Οι παρακάτω υπογραφές δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν επειδή δεν ήταν διαθέσιμο το δημόσιο κλειδί: NO_PUBKEY 63F7D4AFF6D61D45
W: Αποτυχία ανάκτησης του http://ppa.launchpad.net/timekiller/unity-systrayfix/ubuntu/dists/precise/main/source/Sources   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://ppa.launchpad.net/timekiller/unity-systrayfix/ubuntu/dists/precise/main/binary-i386/Packages   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://ppa.launchpad.net/ts.sch.g/ppa/ubuntu/dists/precise/main/source/Sources   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://ppa.launchpad.net/ts.sch.g/ppa/ubuntu/dists/precise/main/binary-i386/Packages   404  Not Found

E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Βήμα 2, εντολή 7:
Κώδικας: [Επιλογή]
ltsp-build-client --arch armhf --config /etc/ltsp/ltsp-build-client-raspi2.confμεταξύ άλλων επιστρέφει και
Κώδικας: [Επιλογή]
...............
Σφάλμα http://ppa.launchpad.net precise/main Sources                           
  404  Not Found
Σφάλμα http://ppa.launchpad.net precise/main i386 Packages                     
  404  Not Found
Σφάλμα http://ppa.launchpad.net precise/main Sources                           
  404  Not Found
Σφάλμα http://ppa.launchpad.net precise/main i386 Packages                     
  404  Not Found
.............................................................
Παρακάτω:
Κώδικας: [Επιλογή]
Adding user pulse to group audio
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
(Τρέχει ακόμα...)

Α, και κάτι άλλο που θυμήθηκα: όταν το rasberry ξεκίνησε μέσω δικτύου :1) δεν είχα ήχο (μπορεί να διορθωθεί με αυτό που πρότεινε ο Άλκης)  2)Τα κoυμπιά ελέγχου των παραθύρων ήταν στα αριστερά (αυτό δεν υποτίθεται ότι το φτιάχνουν τα sch-scripts??) (μόλις τώρα πρόσεξα  προηγούμενη απάντηση του Άλκη στον Κώστα )
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 22 Νοέ 2015, 11:50:14 μμ
Δημήτρη κάτι πάει στραβά στην εγκατάστασή σου ανεξάρτητα από τα βήματα του Raspberry. Πιθανώς κάποιο αρχείο στο /etc/apt/sources.list.d να είναι τόσο χαλασμένο που να προκαλεί στη συνέχεια bugs στο add-apt-repository. Ή να είναι αυτό που έλεγα με το δίσκο. Ή να έχεις χαλασμένη μνήμη RAM, κάνε κι ένα memtest.

Π.χ. στο παρακάτω λείπει το r από το gr:
http://ppa.launchpad.net/ts.sch.g/ppa/ubuntu/dists/precise/main/source/Sources
...οπότε όταν λείπουν τυχαία γράμματα λογικό είναι μετά να διαλύονται όλα.

Υ.Γ. οπότε έλα από το IRC να το δούμε live...
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: Δημήτρης Γκίνης στις 23 Νοέ 2015, 12:00:43 πμ
 >:(
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 23 Νοέ 2015, 09:54:48 πμ
1) MOUNT_PACKAGE_DIR="/var/c1)ache/apt/archives"
==> έχει ξεφύγει το "1)" εκεί.
Ο δαίμων του τυπογραφείου! :o Οκ έγινε η διόρθωση.

6) INIT_COMMAND_01="modprobe snd_bcm2835"
καλύτερα να γίνει
MODULE_01="snd_bcm2835"
Οκ, το άλλαξα.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 24 Νοέ 2015, 02:02:31 μμ
Βήμα 2, εντολή 7) Αναμενόμενο είναι αυτό, λόγω του ότι σ' εκείνο το σημείο λείπει το export FLASH_KERNEL_SKIP=true, ευτυχώς που συνεχίζει μετά χωρίς πρόβλημα.
1) Γιατί στο βήμα 2 δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδηγία;

2) Κατά την εγκατάσταση του libreoffice (βήμα 3) "κολλάει" στο "Γίνεται εγκατάσταση ca-certificates-java (20130815ubuntu1) ..."
Κώδικας: [Επιλογή]
Γίνεται εγκατάσταση default-jre-headless (2:1.7-51) ...
Γίνεται εγκατάσταση openjdk-7-jre:armhf (7u85-2.6.1-5ubuntu0.14.04.1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-armhf/jre/bin/policytool to provide /usr/bin/policytool (policytool) in auto mode
Γίνεται εγκατάσταση default-jre (2:1.7-51) ...
Γίνεται εγκατάσταση icedtea-7-jre-jamvm:armhf (7u85-2.6.1-5ubuntu0.14.04.1) ...
Γίνεται εγκατάσταση ca-certificates-java (20130815ubuntu1) ...

το διακόπτω με ctrl+z, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει..
Κώδικας: [Επιλογή]
root@server:/# apt-get install libreoffice
E: Αδύνατο το κλείδωμα /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
root@server:/#

μετά από restart του server..
Κώδικας: [Επιλογή]
root@server:/# apt-get install libreoffice
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
root@server:/#

εκτελώ την εντολή που μου προτείνει, αλλά "κολλάει" πάλι στο "Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...."
Κώδικας: [Επιλογή]
root@server:/# sudo dpkg --configure -a
qemu: Unsupported syscall: 374
Γίνεται εγκατάσταση libatk-wrapper-java (0.30.4-4) ...
Γίνεται εγκατάσταση ca-certificates-java (20130815ubuntu1) ...
/var/lib/dpkg/info/ca-certificates-java.postinst: line 40:  2716 Done                    echo -e "-diginotar_root_ca\n-diginotar_root_ca_pem"
      2717 Segmentation fault      (core dumped) | java -jar $JAR -storepass "$storepass"
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  Internal Error (os_linux_zero.cpp:285), pid=2723, tid=1090708576
#  fatal error: caught unhandled signal 11
#
# JRE version:  (7.0_85-b01) (build )
# Java VM: OpenJDK Zero VM (24.85-b03 mixed mode linux-arm )
# Derivative: IcedTea 2.6.1
# Distribution: Ubuntu 14.04 LTS, package 7u85-2.6.1-5ubuntu0.14.04.1
# Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
#
# An error report file with more information is saved as:
# //hs_err_pid2723.log
#
# If you would like to submit a bug report, please include
# instructions on how to reproduce the bug and visit:
#   http://icedtea.classpath.org/bugzilla
#
qemu: uncaught target signal 6 (Aborted) - core dumped
/var/lib/dpkg/info/ca-certificates-java.postinst: line 40:  2721 Done                    find /etc/ssl/certs -name \*.pem
      2722 Broken pipe             | while read filename; do
    alias=$(basename $filename .pem | tr A-Z a-z | tr -cs a-z0-9 _); alias=${alias%*_}; if [ -n "$FIXOLD" ]; then
        echo "-${alias}"; echo "-${alias}_pem";
    fi; echo "+${filename}";
done
      2723 Aborted                 (core dumped) | java -jar $JAR -storepass "$storepass"
done.
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.6) ...
Processing triggers for ca-certificates (20141019ubuntu0.14.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs... 0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....

διακόπτω πάλι με ctrl+z, και ξαναδοκιμάζω..
Κώδικας: [Επιλογή]
root@server:/# sudo dpkg --configure -a
qemu: Unsupported syscall: 374
Γίνεται εγκατάσταση libatk-wrapper-java-jni:armhf (0.30.4-4) ...
Γίνεται εγκατάσταση ca-certificates (20141019ubuntu0.14.04.1) ...
Γίνεται εγκατάσταση libgnome2-bin (2.32.1-4ubuntu1) ...
Γίνεται εγκατάσταση libgnome2-0:armhf (2.32.1-4ubuntu1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-0ubuntu6.6) ...
Processing triggers for ca-certificates (20141019ubuntu0.14.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs... 0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....
Segmentation fault (core dumped)
E: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore exited with code 1.
done.
root@server:/#

Αυτή τη φορά φαίνονται όλα οκ.. τυχαίο; τι μπορεί να φταίει;
Νομίζω το "κόλλημα" στο "Γίνεται εγκατάσταση ca-certificates-java (20130815ubuntu1) ...", σε άλλη δοκιμή, μου το έχει ξανακάνει..
Οι επόμενες εντολές στο βήμα 3 πήγαν οκ!
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: Δημήτρης Γκίνης στις 24 Νοέ 2015, 06:16:20 μμ
Παρόμοιο σφάλμα κατά την εγκατάσταση του LibreOffice μου εμφάνισε και μένα (κάτι σχετικό με java κλπ κλπ). Μάλιστα επειδή έκανα αρκετές απόπειρες μπορώ να επιβεβαιώσω ότι εμφανίστηκε παραπάνω από μία φορές. Δεν θυμάμαι τις ενέργειες που έκανα, απλά στις τελευταίες προσπάθειες απλά παρέλειψα τελείως το στάδιο εγκατάστασης του LibreOffice.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 25 Νοέ 2015, 07:21:18 πμ
1) Τα bugs αυτά υπάρχουν στο πακέτο flash-kernel. Κανονικά θα έπρεπε να τα αναφέρουμε στον bug tracker τους και να περιμένουμε update. Στο μεταξύ κοιτάμε να τα αποφύγουμε με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Εφόσον το συγκεκριμένο υπο-bug βγάζει απλά ένα ανησυχητικό μήνυμα και δεν έχει άλλη παρενέργεια, δεν αξίζει να ασχοληθούμε με το πώς θα το κρύψουμε (δηλαδή πώς να πούμε στην εντολή ltsp-build-client να θέσει την μεταβλητή περιβάλλοντος FLASH_KERNEL_SKIP=true εντός του chroot).

2) Κι αυτό το bug έχει την ίδια βάση, το ότι προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε προγράμματα σε chroot αντί σε φυσικό μηχάνημα.
Η παρουσία τέτοιων bugs ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που υλοποιήσαμε το ltsp-pnp, που λειτουργεί χωρίς chroot.
Και ξανά εδώ θα έπρεπε να το αναφέρουμε στον bug tracker του ca-certificates-java ή του qemu.

Η πηγή του προβλήματος είναι το:
qemu: Unsupported syscall: 374
...που σημαίνει ότι το ca-certificates-java ζητάει κάτι που ο εξομοιωτής qemu ακόμα δεν το υποστηρίζει, και το υποστηρίζουν μόνο φυσικά μηχανήματα.

Ένα γρήγορο workaround ίσως είναι το να γίνει η εγκατάσταση του libreoffice με:
apt-get install --no-install-recommends libreoffice

...ώστε να μην χρειαστεί να εγκατασταθεί το πακέτο ca-certificates-java.

Για να το βγάλετε, apt-get purge --auto-remove ca-certificates-java.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 25 Νοέ 2015, 02:56:36 μμ
Ένα γρήγορο workaround ίσως είναι το να γίνει η εγκατάσταση του libreoffice με:
apt-get install --no-install-recommends libreoffice
Όντως έτσι δεν "κολλάει" η εγκατάσταση αλλά τα μενού έχουν διαφορετική εμφάνιση, διαφορετική γραμματοσειρά.
Δεν ξέρω αν με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται άλλα προβλήματα.. Βέβαια στα fat έχουμε εγκατεστημένη και διαφορετική έκδοση του Libre Office.
Ενημερώνω το σχετικό βήμα της εγκατάστασης και αναμένουμε παρατηρήσεις..
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: Δημήτρης Γκίνης στις 25 Νοέ 2015, 06:37:27 μμ
Σχετικά με αυτό:
Δημήτρη κάτι πάει στραβά στην εγκατάστασή σου ανεξάρτητα από τα βήματα του Raspberry. Πιθανώς κάποιο αρχείο στο /etc/apt/sources.list.d να είναι τόσο χαλασμένο που να προκαλεί στη συνέχεια bugs στο add-apt-repository. Ή να είναι αυτό που έλεγα με το δίσκο. Ή να έχεις χαλασμένη μνήμη RAM, κάνε κι ένα memtest.

Π.χ. στο παρακάτω λείπει το r από το gr:
http://ppa.launchpad.net/ts.sch.g/ppa/ubuntu/dists/precise/main/source/Sources
...οπότε όταν λείπουν τυχαία γράμματα λογικό είναι μετά να διαλύονται όλα.

Υ.Γ. οπότε έλα από το IRC να το δούμε live...
1. memtest->OK
2.disk test->2 bad sectors (μη σημαντικό θεωρώ)
3. Έκανα από την αρχή, νέα εγκατάσταση του 12.04 με το iso της τεχνικής στήριξης+sch-scrips.
Αποτέλεσμα: το βήμα 2.7 δεν ολοκληρώθηκε και τα παράτησα (αυτά εχτές το βράδυ στο laptop μου).

Σήμερα το πρωϊ, στα γραφεία του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πάτρας, μαζί με τον Βασίλη Νταλούκα δοκιμάσαμε τα εξής:
Ξεκινήσαμε τα βήματα του οδηγού σε 2 μηχανήματα με σκοπό στο ένα να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για fat και στο άλλο για thin.
Στο πρώτο μηχάνημα, στο βήμα 2-εντολή 2, εμφανίστηκε το ίδιο πρόβλημα που είχε εμφανιστεί και σε μένα (σχετικά με τα περιεχόμενα του /etc/apt/sources.list.d/ts_sch_gr-ppa-precise.list). Διορθώθηκε σε deb-src κλπ κλπ και προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα. Το βήμα 2.7 (δημιουργία εικονικού) ολοκληρώθηκε κανονικά. Προχωρήσαμε στο βήμα 3, αλλά κόλλησε στην εγκατάσταση του libreoffice και το παρατήσαμε.
Στο δεύτερο μηχάνημα το προηγούμενο λάθος στο βήμα 2-εντολή 2 δεν εμφανίστηκε. Απέτυχε όμως η δημιουργία του εικονικού στο (βήμα 2)-(εντολή 7) 2 φορές (για την ακρίβεια την πρώτη φορά ολοκληρώθηκε αλλά αφού είχε εμφανίσει κάποια errors. Το rasberry δεν μπορούσε να ξεκινήσει, δεν έβρισκε τον server. Την δεύτερη φορά η δημιουργία του εικονικού δεν ολοκληρώθηκε). Με την τρίτη απόπειρα τα καταφέραμε. Εφόσον θέλαμε το rasberry να δουλέψει ως thin client παραλέιψαμε το βήμα 3. Τελικά το rasberry ξεκίνησε μέσω δικτύου σαν thin. Δοκιμάσαμε να ανοίξουμε το libreoffice writer: άνοιξε, γράψαμε ελληνικά, φάνηκε ΟΚ).
Δοκιμάσαμε τον firefox:μπήκαμε youtube αλλά δεν μπορέσαμε να αναπαραγάγουμε κάποιο βίντεο: το youtube επέστρεφε "ωχ φαίνεται ότι δεν πάει καλά" κλπ. Η ώρα όμως ήταν ήδη περασμένη οπότε δεν αφιερώσαμε περισσότερο χρόνο. Συμφωνήσαμε όμως να δοκιμάσουμε σε 14.04 ο καθένας μόνος του.
Μετά από 1 τυρόπιτα, 1 μπουγάτσα, 1 καπουτσίνο, 1 νες, 2 μπουκάλια νερό και πολύ κουβέντα για σχετικά και μη θέματα, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

1. Η διαδικασία για fat client εκτός του ότι είναι πιο χρονοβόρα, δεν αξίζει τον κόπο να ακολουθηθεί μιας και το rasberry είναι πολύ αργό για fat.
2. Για thin client είναι σαφώς καλύτερο αλλά το τελικό κόστος αγοράς ενός rasberry με τα παρελκόμενά του (το κόστος του αντάπτορα hdmi to vga ~20 ευρώ από Ελλάδα είναι δυσανάλογα ψηλό) προσεγγίζει εκείνο ενός παλιού αρχιτεκτονικής x86 που θα μπορούσαμε να αγοράσουμε για να χρησιμοποιήσουμε ως thin client.
3. Η διαδικασία για 12.04 είναι εξαιρετικά ασταθής και χρονοβόρα. Σε 14.04 ίσως πάει καλύτερα.

Αυτά.

ΥΓ: και μην αρχίσεις πάλι Άλκη :"σας το είχα πει εγώ" κλπ κλπ
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 25 Νοέ 2015, 06:59:26 μμ
ΥΓ: και μην αρχίσεις πάλι Άλκη :"σας το είχα πει εγώ" κλπ κλπ

Χαχα εγώ πάντως έχω τρία Raspberry Pi 2 για πούλημα, άμα τα θέλει κανένας για ο,τιδήποτε, μετεωρολογικό σταθμό κλπ κλπ, ας φωνάξει!!! ;D
Σκέφτομαι να τα κάνω Media Players αλλά είναι τόσο προβληματικά που δεν μου έρχεται η όρεξη να ασχοληθώ!

Υ.Γ. για το (3), στην 14.04 δεν θα έχει διαφορά, η αστάθεια είναι στο chroot που ήδη είναι 14.04, και όχι στον server που είναι 12.04.
Αν τυχόν συνεχίσει να ασχολείται η κοινότητα του Raspbian και του Ubuntu με τα Raspberry, ίσως να σταθεροποιηθεί η κατάσταση σε τρία τέσσερα χρόνια...

Αλλά πάντως αν θες έλα κάποια στιγμή και από το IRC να δούμε σε πραγματικό χρόνο το θέμα με το χαλασμένο sources.list.d.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 26 Νοέ 2015, 03:13:12 μμ
Μόλις έκανα μία ακόμη δοκιμή (διαγραφή του εικονικού) και η εγκατάσταση του libreoffice (apt-get install libreoffice) τελείωσε κανονικά! Κάποιο update; τυχαίο; Θα αναφέρω και τους δύο τρόπους εγκατάστασης στα βήματα για παν ενδεχόμενο!
Τελικά τυχαίο ήταν! Το ξανάκανε το πρόβλημα!
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 27 Νοέ 2015, 01:11:56 μμ
Τελικά το rasberry ξεκίνησε μέσω δικτύου σαν thin. Δοκιμάσαμε να ανοίξουμε το libreoffice writer: άνοιξε, γράψαμε ελληνικά, φάνηκε ΟΚ).
Σίγουρα γράψατε μέσω thin; Σε μένα ισχύει ακόμα αυτό:Όπως φάνηκε από τα επόμενα posts, σίγουρα γράψατε ελληνικά μέσω thin!  :)
5) Αλλαγή γλώσσας δεν μπορώ να κάνω με Left Alt Shift (Fat/Thin). Fat: Αλλάζει η γλώσσα μόνο με ποντίκι. Thin: Δεν μπορώ να αλλάξω γλώσσα ούτε με ποντίκι. Δεν κρατάει την επιλογή.
Δηλαδή ελληνικά έγραψα μόνο σε fat.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 27 Νοέ 2015, 03:22:35 μμ
Κώστα μπορείς να δοκιμάσεις με έναν νέο χρήστη (ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχει καθαρές ρυθμίσεις γλώσσας) σε thin client;

Στον LDM εκεί που πας να γράψεις το username, δουλεύει το alt+shift;
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 27 Νοέ 2015, 03:35:47 μμ
Τα ίδια Άλκη! Δοκίμασα με χρήστη που δημιούργησα από το μενού "Χρήστες" αλλά και με χρήστη από το "Δημιουργία χρηστών ανά υπολογιστή..."!
Και εκεί που εισάγω το username δεν λειτουργεί το alt+shift!
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 27 Νοέ 2015, 06:58:22 μμ
1) Τελικά το πρόβλημα που δεν μπορούσα να αλλάξω γλώσσα στα thin ήταν ότι το πληκτρολόγιο μου δεν "άρεσε" στο Xorg! :) Χρησιμοποιώ ένα ασύρματο Logitech K340 (http://support.logitech.com/en_gb/product/wireless-keyboard-k340).
Κατόπιν remote support από τον Άλκη, για να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται την ακόλουθη οδηγία στο lts.conf:
Κώδικας: Bash
 1. INIT_COMMAND_123="echo \"setxkbmap -layout us,gr -option '' -option grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll &\" > /usr/share/ldm/rc.d/I02-greek-locale"
Ενημερώνω και το βήμα 6 της εγκατάστασης.

2) Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο που το K340 δεν έχει led scroll, που χρησιμοποιείται για την ένδειξη της γλώσσας.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 30 Νοέ 2015, 02:29:11 μμ
Χωρίς να είμαι σίγουρος, ένας τρόπος για να δούμε αν ανιχνεύεται σωστά το πληκτρολόγιο μας από το Xorg (Ρυθμίσεις πληκτρολογίου (https://wiki.archlinux.org/index.php/Xorg_%28%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%29#.CE.A1.CF.85.CE.B8.CE.BC.CE.AF.CF.83.CE.B5.CE.B9.CF.82_.CF.80.CE.BB.CE.B7.CE.BA.CF.84.CF.81.CE.BF.CE.BB.CE.BF.CE.B3.CE.AF.CE.BF.CF.85)), είναι να ελέγξουμε αν υπάρχει στη λίστα του ακόλουθου αρχείου:
Κώδικας: Bash
 1. more /usr/share/X11/xkb/rules/xorg.lst
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 17 Δεκ 2015, 04:39:27 μμ
...για να σας ξενερώσω λίγο,
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_272896.html?wid=1
185 $, intel quad core με 4 GB RAM, 128 SSD δίσκος, usb 3.0, hdmi, vga, lan κλπ κλπ.
Αμέτρητες φορές καλύτερο από το raspberry pi και τα συναφή. :D
Βάζεις και LTSP μέσω δικτύου και Windows 10 τοπικά και τρέχει όλες τις εφαρμογές σφαίρα και 2D και 3D και flash και όλα χωρίς κανένα παίδεμα.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: Δημήτρης Γκίνης στις 18 Δεκ 2015, 01:00:15 πμ
Α πα πα πα, κακός άνθρωπος...
@gidarakos: Αν δεν ομολογήσεις και συ ότι το raspberry δεν αξίζει, είναι ικανός να έρχεται κάτω από το σπίτι σου το βράδυ και να φωνάζει......

 ;D ;D ;D ;D ;D
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 18 Δεκ 2015, 10:37:18 πμ
Συμφωνώ και διαφωνώ! :D
Λοιπόν η γνώμη μου είναι ότι, αν κάποιος θέλει τερματικό ΜΟΝΟ για thin/fat client θα πρέπει να επιλέξει - με λίγο παραπάνω κόστος - INTEL/AMD.
Από την άλλη αν κάποιος το έχει ΗΔΗ το raspberry ή το θέλει ΚΥΡΙΩΣ για όλες αυτές τις ΧΡΗΣΕΙΣ (https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/) τότε γιατί να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν thin client; ;)
Μόνο και μόνο αυτή η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio-plus-and-raspi2/README.md) νομίζω το κάνει να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό! :)
π.χ. Ένα ενδιαφέρον Teach Resource (https://www.raspberrypi.org/resources/teach/) που συνδιάζει Python (https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/python/README.md) + General Purpose Input/Output (https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio-plus-and-raspi2/README.md) είναι αυτό: Networking Lessons (https://www.raspberrypi.org/learning/networking-lessons/)
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 21 Δεκ 2015, 02:30:00 μμ
Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις GPIO του Raspberry σε περιβάλλον LTSP/thin client!!! Δηλαδή π.χ. να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το Quick Reaction Game (https://www.raspberrypi.org/learning/python-quick-reaction-game/worksheet/).
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 21 Δεκ 2015, 07:13:43 μμ
Οι thin clients δεν έχουν εύκολα πρόσβαση στις τοπικές συσκευές. Άρα θα είναι πολύ πιο εύκολο αν ξεκινήσουν ως fat clients παρά ως thin.

Επίσης, έχω την εντύπωση ότι αν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε το Pi για τα πράγματα που είναι ειδικά για το Pi, όπως προγραμματισμό GPIO, κάμερα module ή οτιδήποτε άλλο, και όχι δηλαδή ως κλασσικός σταθμός εργασίας, τότε θα είναι καλύτερα να κάνουμε Raspbian εικονικό δίσκο και όχι Ubuntu εικονικό δίσκο, ώστε να έχει και τα αντίστοιχα πακέτα και περιβάλλοντα που υπάρχουν στο Raspbian.
Για παράδειγμα, το python-rpi-gpo δεν το βλέπω να είναι πακεταρισμένο για Ubuntu, μάλλον θα είναι μόνο στα αποθετήρια του Raspbian, οπότε για να αποφύγουμε να τα αντιγράφουμε όλα αυτά στο αποθετήριό μας, θα είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσουμε Raspbian. Τουλάχιστον μέχρι αυτά τα πακέτα να περάσουν και στο Debian και στο Ubuntu.

Οπότε να ανεβάσω τις απαραίτητες αλλαγές για χτίσιμο Raspbian chroot; Ή θα κάνεις δοκιμή πρώτα τοπικά με Raspbian χωρίς LTSP; :)
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 22 Δεκ 2015, 12:29:42 μμ
.. να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το Quick Reaction Game (https://www.raspberrypi.org/learning/python-quick-reaction-game/worksheet/).

Έκανα κάποιες δοκιμές:
1) Στο Raspbian το: >>> import RPi.GPIO as GPIO δούλεψε κανονικά άρα το module RPi.GPIO ήταν ήδη "φορτωμένο". Αν και δεν συνέχισα το worksheet, λογικά θα δούλευε η άσκηση..

2) Στον LTSP server η python απαντούσε:
Κώδικας: [Επιλογή]
>>> import RPi.GPIO as GPIO
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#0>", line 1, in <module>
    import RPi.GPIO as GPIO
ImportError: No module named RPi.GPIO
>>>
και στη προσπάθεια να το εγκαταστήσω εμφάνισε λάθη:
Κώδικας: Bash
 1. administrator@server:~$ sudo pip install RPi.GPIO
 2. [sudo] password for administrator:
 3. Downloading/unpacking RPi.GPIO
 4.   Running setup.py egg_info for package RPi.GPIO
 5.    
 6. Installing collected packages: RPi.GPIO
 7.   Running setup.py install for RPi.GPIO
 8.     building 'RPi.GPIO' extension
 9.     gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/py_gpio.c -o build/temp.linux-i686-2.7/source/py_gpio.o
 10.     source/py_gpio.c:23:20: μοιραίο σφάλμα: Python.h: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
 11.     compilation terminated.
 12.     error: command 'gcc' failed with exit status 1
 13.     Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/home/administrator/build/RPi.GPIO/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --single-version-externally-managed --record /tmp/pip-8qEiSv-record/install-record.txt:
 14.     running install
 15.  
 16. running build
 17.  
 18. running build_py
 19.  
 20. running build_ext
 21.  
 22. building 'RPi.GPIO' extension
 23.  
 24. gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/py_gpio.c -o build/temp.linux-i686-2.7/source/py_gpio.o
 25.  
 26. source/py_gpio.c:23:20: μοιραίο σφάλμα: Python.h: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
 27.  
 28. compilation terminated.
 29.  
 30. error: command 'gcc' failed with exit status 1
 31.  
 32. ----------------------------------------
 33. Command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/home/administrator/build/RPi.GPIO/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --single-version-externally-managed --record /tmp/pip-8qEiSv-record/install-record.txt failed with error code 1
 34. Storing complete log in /home/administrator/.pip/pip.log
 35. administrator@server:~$

3) Στον εικονικό armhf στην προσπάθεια να το εγκαταστήσω και εκεί λάθη:
Κώδικας: Bash
 1. administrator@server:~$ sudo ltsp-chroot -ma armhf
 2. [sudo] password for administrator:
 3. root@server:/# sudo pip install RPi.GPIO
 4. qemu: Unsupported syscall: 374
 5. Downloading/unpacking RPi.GPIO
 6. qemu: Unsupported syscall: 374
 7.   Downloading RPi.GPIO-0.5.11.tar.gz
 8.   Running setup.py (path:/tmp/pip_build_root/RPi.GPIO/setup.py) egg_info for package RPi.GPIO
 9.    
 10. Installing collected packages: RPi.GPIO
 11.   Running setup.py install for RPi.GPIO
 12.     building 'RPi.GPIO' extension
 13.     arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/py_gpio.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/py_gpio.o
 14.     source/py_gpio.c:23:20: fatal error: Python.h: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
 15.      #include "Python.h"
 16.                         ^
 17.     compilation terminated.
 18.     error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
 19.     Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip_build_root/RPi.GPIO/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-EkDqNk-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
 20.     running install
 21.  
 22. running build
 23.  
 24. running build_py
 25.  
 26. creating build
 27.  
 28. creating build/lib.linux-armv7l-2.7
 29.  
 30. creating build/lib.linux-armv7l-2.7/RPi
 31.  
 32. copying RPi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/RPi
 33.  
 34. running build_ext
 35.  
 36. building 'RPi.GPIO' extension
 37.  
 38. creating build/temp.linux-armv7l-2.7
 39.  
 40. creating build/temp.linux-armv7l-2.7/source
 41.  
 42. arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c source/py_gpio.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/source/py_gpio.o
 43.  
 44. source/py_gpio.c:23:20: fatal error: Python.h: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
 45.  
 46.  #include "Python.h"
 47.  
 48.                     ^
 49.  
 50. compilation terminated.
 51.  
 52. error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
 53.  
 54. ----------------------------------------
 55. Cleaning up...
 56. Command /usr/bin/python -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip_build_root/RPi.GPIO/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-EkDqNk-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip_build_root/RPi.GPIO
 57. Traceback (most recent call last):
 58.   File "/usr/bin/pip", line 9, in <module>
 59.     load_entry_point('pip==1.5.4', 'console_scripts', 'pip')()
 60.   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 235, in main
 61.     return command.main(cmd_args)
 62.   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 161, in main
 63.     text = '\n'.join(complete_log)
 64. UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xce in position 51: ordinal not in range(128)
 65. root@server:/#

Οπότε να ανεβάσω τις απαραίτητες αλλαγές για χτίσιμο Raspbian chroot; Ή θα κάνεις δοκιμή πρώτα τοπικά με Raspbian χωρίς LTSP; :)
Α) Άλκη λογικά σε raspbian πρέπει να "παίζουν" τα διάφορα worksheets.. μέσα στις γιορτές σκέφτομαι να αγοράσω leds+resistors+buttons να κάνω καμιά δοκιμή.

Β) To raspbian chroot ενδιαφέρον θα ήταν!!! Με τη λογική; Θα επιλέγουμε αν θέλουμε thin/fat/rarpbian;

Γ) Μήπως είναι πιο πρακτικό και "εύκολο" μέσω thin/fat και python να παίξει τουλάχιστον το module RPi.GPIO;
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 22 Δεκ 2015, 12:59:43 μμ
Β) Αμ δε, δυστυχώς το Raspberry Pi δεν περιλαμβάνει boot manager και έτσι δεν γίνεται εύκολα να επιλέξεις αν θες τοπικά ή thin ή fat. Για να γίνει αυτό, θα χρειαζόταν να προσθέσω στο LTSP δυνατότητα για μενού μέσα στο initramfs, αλλά πάει λίγο μακρυά η βαλίτσα...!

Γ) Στο raspbian, δώσε:
dpkg -l '*rpio*' | grep ^ii

Μετά κατέβασε τα deb αρχεία είτε
α) με apt-get install --reinstall πακέτο, από raspbian, και μετά βρίσκεις το .deb στο /var/cache/apt/archives, είτε
β) από τη σελίδα http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/

Τέλος μετάφερε και εγκατέστησε τα .deb στον εικονικό δίσκο του Ubuntu.
Αν τελικά είναι θέμα 2-3 πακέτων, οκ τα βάζουμε και στο αποθετήριο αν είναι...

(οι παραπάνω οδηγίες θα μπορούσαν να γίνουν πιο απλές αν δηλώναμε το αποθετήριο του Rasbpian με μειωμένο priority, αλλά θα μου έπαιρνε πιο πολύ χρόνο να βρω τις ακριβείς εντολές :))
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 22 Δεκ 2015, 02:02:48 μμ
Οπότε να ανεβάσω τις απαραίτητες αλλαγές για χτίσιμο Raspbian chroot;
1) Δεν εννοούσες από τη μεριά του LTSP; Δηλαδή όχι τοπικά όπως αναφέρεσαι εδώ:
Β) Αμ δε, δυστυχώς το Raspberry Pi δεν περιλαμβάνει boot manager και έτσι δεν γίνεται εύκολα να επιλέξεις αν θες τοπικά ή thin ή fat. Για να γίνει αυτό, θα χρειαζόταν να προσθέσω στο LTSP δυνατότητα για μενού μέσα στο initramfs, αλλά πάει λίγο μακρυά η βαλίτσα...!
Τοπικά μπορούμε όπως το κάνω, με δυο sd, μία με raspbian και μια για boot thin/fat. :)

2) Από raspbian:
Κώδικας: Bash
 1. pi@raspberrypi:~ $ dpkg -l '*rpi*' | grep ^ii
 2. ii  python-rpi.gpio  0.6.0a3-1    armhf        Python GPIO module for Raspberry Pi
 3. ii  python3-rpi.gpio 0.6.0a3-1    armhf        Python 3 GPIO module for Raspberry Pi
 4. ii  rpi-update       20140705     all          Raspberry Pi firmware updating tool
 5. pi@raspberrypi:~ $
και
Κώδικας: Bash
 1. pi@raspberrypi:~ $ dpkg -l '*gpio*' | grep ^ii
 2. ii  python-gpiozero  1.0.0        all          Simple API for controlling devices attached to the GPIO pins.
 3. ii  python-rpi.gpio  0.6.0a3-1    armhf        Python GPIO module for Raspberry Pi
 4. ii  python3-gpiozero 1.0.0        all          Simple API for controlling devices attached to the GPIO pins.
 5. ii  python3-rpi.gpio 0.6.0a3-1    armhf        Python 3 GPIO module for Raspberry Pi
 6. pi@raspberrypi:~ $
Τα *zero δεν υπάρχουν στο http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 22 Δεκ 2015, 02:59:09 μμ
http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/gpiozero/
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 22 Δεκ 2015, 03:34:39 μμ
Κώδικας: Bash
 1. administrator@server:~$ sudo ltsp-chroot -ma armhf
 2. root@server:/# wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb
 3. --2015-12-22 15:31:58--  http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb
 4. Εύρεση του archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)... qemu: Unsupported syscall: 374
 5. 93.93.128.211, 93.93.128.230, 93.93.130.39, ...
 6. Connecting to archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)|93.93.128.211|:80... συνδέθηκε.
 7. Η αίτηση για HTTP στάλθηκε, αναμονή απάντησης... 200 OK
 8. Μήκος: 22460 (22K) [application/x-debian-package]
 9. Saving to: ‘python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb’
 10.  
 11. 100%[======================================>] 22460       --.-K/s   in 0,02s  
 12.  
 13. 2015-12-22 15:31:58 (935 KB/s) - ‘python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb’ saved [22460/22460]
 14.  
 15. root@server:/# sudo apt-get install --reinstall python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb
 16. qemu: Unsupported syscall: 374
 17. Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
 18. Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                  
 19. Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
 20. E: Αδυναμία εντοπισμού του πακέτου python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb
 21. E: Couldn't find any package by regex 'python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb'
 22. root@server:/#
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 22 Δεκ 2015, 05:48:12 μμ
Χαχα σόρρυ, να γιατί το IRC είναι πολλές φορές γρηγορότερο από το φόρουμ σε τέτοιες διερευνητικές περιπτώσεις...
Με dpkg -i paketo.deb κάνε την εγκατάσταση.
Αν σου πει ότι έχει πρόβλημα εξαρτήσεων, ξεκίνα από το "λιγότερο εξαρτημένο" προς το περισσότερο εξαρτημένο, και σαν τελική εντολή δώσε apt-get -f install.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 22 Δεκ 2015, 07:06:09 μμ
Ok :) ευχαριστώ για το χρόνο σου.. η συνέχεια αύριο..

Το 1) σε αυτό (https://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=6441.msg75166#msg75166) το θέμα δε μου το σχολίασες.. :) Σχετικά με chroot και τοπικά..
Αν έχουμε raspbian chroot δε θα επιλέγαμε από τον LTSP αν θα σερβίρετε στα raspberry όπως π.χ. επιλέγουμε αν θα "παίζουν" thin ή fat;
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 22 Δεκ 2015, 08:09:47 μμ
Μπορεί να γίνει με 3 διαφορετικούς τρόπους, με dnsmasq μενού, με pxelinux μενού ή με νέο initramfs μενού.
Τα δύο πρώτα είναι μόνο μέσω δικτύου, το τελευταίο μπορεί να ισχύσει και για τοπική εγκατάσταση.
Και στις 3 περιπτώσεις το raspbian μπορεί να βρίσκεται είτε σε chroot στον server είτε ακόμα και μόνο στην κάρτα SD των clients.

Για την ώρα εγώ δεν θέλω να αφιερώσω και πολύ χρόνο στο Raspberry Pi, του έβαλα ένα Raspbian και του έκανα κάτι κόλπα με τον omxplayer ώστε να γίνει media player/vnc viewer και ησύχασα!
Όμως απ' ότι λένε, στον 4.5 kernel θα αρχίζει να υποστηρίζεται εγγενώς η κάρτα γραφικών του, αν συνεχίσει ο κόσμος να επενδύει σε αυτό τότε ΟΚ θα αξίζει τον κόπο για μια παραπάνω ενασχόληση.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 23 Δεκ 2015, 10:41:49 πμ
Φαίνεται να πήγαν όλα καλά:
Κώδικας: Bash
 1. sudo ltsp-chroot -ma armhf
 2. export FLASH_KERNEL_SKIP=true
 3. apt-get install idle idle3
 4. cd /tmp
 5. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb
 6. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/python3-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb
 7. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/s/spidev/python-spidev_2.0~git20150907_armhf.deb
 8. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/s/spidev/python3-spidev_2.0~git20150907_armhf.deb
 9. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/gpiozero/python-gpiozero_1.0.0_all.deb
 10. wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/gpiozero/python3-gpiozero_1.0.0_all.deb
 11. dpkg -i python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb
 12. dpkg -i python3-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb
 13. dpkg -i python-spidev_2.0~git20150907_armhf.deb
 14. dpkg -i python3-spidev_2.0~git20150907_armhf.deb
 15. dpkg -i python-gpiozero_1.0.0_all.deb
 16. dpkg -i python3-gpiozero_1.0.0_all.deb
 17. apt-get -f install
 18. exit
 19. sudo ltsp-update-image armhf
Από εξαρτήσεις το python-gpiozero "ζητούσε" το python-spidev.

Πλέον ΜΟΝΟ σε fat η εντολή στην Python: >>> import RPi.GPIO as GPIO "πέρασε" χωρίς λάθος.

Στον LTSP server όπως ήταν αναμενόμενο:
Κώδικας: Bash
 1. administrator@server:~/Λήψεις$ sudo dpkg -i python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb
 2. dpkg: σφάλμα στην επεξεργασία του python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb (--install):
 3.  η αρχιτεκτονική του πακέτου (armhf) δεν ταιριάζει με αυτή του συστήματος (i386)
 4. Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
 5.  python-rpi.gpio_0.6.0a3-1_armhf.deb
 6. administrator@server:~/Λήψεις$
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 23 Δεκ 2015, 12:11:13 μμ
Για να μπορέσουμε να τρέξουμε την Python στα fat ως διαχειριστές όπως μας ζητάει το worksheet του Quick Reaction Game (https://www.raspberrypi.org/learning/python-quick-reaction-game/worksheet/) θα πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτό: https://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=3256.msg33534#msg33534
Με την ευκαιρία, όσοι έχουν fat clients και θέλουν προσωρινά να δώσουν δικαιώματα sudo σε κάποιον χρήστη που κάθεται σε κάποιο σταθμό εργασίας, μπορούν να εκτελέσουν:
Κώδικας: [Επιλογή]
sudo sh -c 'echo "username ALL=NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers'
Με την παραπάνω, και μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του σταθμού εργασίας, ο χρήστης username θα μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε διεργασία χωρίς κωδικό, ακριβώς όπως γίνεται με το live CD του Ubuntu.

Αυτή είναι εξεζητημένη και μόνο για fat clients και δεν θα μπει στο μενού εκτέλεση! ;)

Αντίστοιχη εντολή για το group sudo, η οποία μάλιστα μπορεί να εκτελεστεί και σε όλα τα τερματικά μαζί:
Κώδικας: [Επιλογή]
sudo sh -c 'echo "%sudo ALL=NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers'

Ακολούθησα τις εντολές του worksheet χωρίς μηνύματα λάθους αλλά επειδή δεν έχω ακόμα συνδέσει led δεν βλέπω αν όντως ανάβει το led με την εντολή: GPIO.output(led, 1)
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 08 Ιαν 2016, 02:04:39 μμ
Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις GPIO του Raspberry σε περιβάλλον LTSP/thin client!!! Δηλαδή π.χ. να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το Quick Reaction Game (https://www.raspberrypi.org/learning/python-quick-reaction-game/worksheet/).

Αγοράστηκαν τα υλικά, στήθηκε το κύκλωμα και όλα δούλεψαν μια χαρά! Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για περιβάλλον fat client.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 10 Ιαν 2016, 02:20:12 μμ
Ενημέρωσα τον οδηγό προσθέτοντας και στο τέλος μια βασική Παρατήρηση IV. Όποιος δοκιμάσει projects με GPIO, αν έχει χρόνο ας δώσει κάποιο feedback..
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 11 Ιαν 2016, 11:05:32 πμ
Κατόπιν υποστήριξης IRC από τον Άλκη, ενημερώθηκε το lts.conf, με δυνατότητα προσθήκης δικαιωμάτων sudo, σε πολλούς χρήστες και ομάδες (groups).
Επίσης στις Παρατηρήσεις IV, προστέθηκε μία εντολή για απενεργοποίηση των δικαιωμάτων sudo, χωρίς επανεκκίνηση των clients.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 19 Ιαν 2016, 07:10:39 μμ
Στις 8/1/16 κυκλοφόρησαν καινούργιες εκδόσεις στα python*-rpi.gpio_* οπότε ενημερώθηκαν αντίστοιχα οι εντολές στο βήμα 3.
Επίσης στο Α) του ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΑΛΛΑΓΗ IP SERVER προστέθηκαν οι εντολές apt-get update και apt get dist-upgrade, έτσι ώστε πριν την εγκατάσταση καινούργιου λογισμικού να γίνεται έλεγχος/εγκατάσταση αναβαθμίσεων.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 11 Φεβ 2016, 08:48:25 πμ
Στις 9/2/16 κυκλοφόρησαν καινούργιες εκδόσεις στα python*-gpiozero_* οπότε ενημερώθηκαν αντίστοιχα οι εντολές στο βήμα 3.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 09 Μάι 2016, 10:24:06 πμ
Στις 21/4/16 κυκλοφόρησαν καινούργιες εκδόσεις στα python*-gpiozero_* οπότε ενημερώθηκαν αντίστοιχα οι εντολές στο βήμα 3.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: apapakL στις 13 Αύγ 2016, 07:37:22 μμ
Καλησπέρα! Μόλις έπεσε στην αντίληψη μου αυτό: http://pinet.org.uk/articles/guides.html . Φαίνεται ενδιαφέρον για δημιουργία σχολικού εργαστηρίου αποκλειστικά με PI's. Ειδικά τώρα που σε αρκετά δημοτικά θα πρέπει να στηθούν εργαστήρια πληροφορικής με υποτυπώδη χρηματοδότηση, ίσως να αποτελεί μία λύση........
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 13 Αύγ 2016, 09:13:50 μμ
Συνάδελφοι με τα Raspberry Pi υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Είναι ακατάλληλα για σταθμοί εργασίας γενικού σκοπού, π.χ. υπολογιστές εργαστηρίου Πληροφορικής.
Δεν γίνεται καν να σερφάρεις αξιοπρεπώς με αυτά σε απλές ιστοσελίδες.
Δηλαδή για παράδειγμα αν θέλαμε να τρέξουμε project με Raspberry Pi, όταν θέλαμε να πούμε στους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για το project στο Internet, θα έπρεπε να έχουμε και ένα δεύτερο εργαστήριο με κανονικούς υπολογιστές για να μπορούν να σερφάρουν, και μετά να μεταφέρουν τις πληροφορίες που μάζεψαν στο εργαστήριο των Pi για να δουλέψουν.
Και αφού τα πράγματα που μπορεί να κάνει ένα pi και δεν μπορεί να κάνει ένα κανονικό PC είναι ελάχιστα (και πολύ λιγότερα αυτά που είναι εντός προγράμματος σπουδών)... είναι και ελάχιστοι οι λόγοι να τα πάρει κάποιο σχολείο.
Υπάρχουν φτηνοί υπολογιστές γενικού σκοπού, δεκάδες φορές πιο γρήγοροι και χωρίς προβλήματα αρχιτεκτονικής, με ελάχιστα μόνο χρήματα παραπάνω.

Το κακό είναι ότι κάποιοι στο Υπουργείο δεν είναι σωστά ενημερωμένοι και τα προωθούν μέσω της δράσης edulabs, σκεφτόμενοι ότι θα βοηθήσουν στη δημιουργία "hackerspaces" στα σχολεία κλπ.
Το χειρότερο είναι ότι τα σχολεία νομίζουν ότι τα Raspberry θα είναι λειτουργήσιμα ως εργαστήριο Πληροφορικής και τα παραγγέλνουν, αντί να καταθέσουν ότι τους είναι άχρηστα ώστε να αλλάξει το ίδιο το edulabs και να μην πάνε χαμένα τα κονδύλια.

Έχω φτάσει να σκέφτομαι να  σταματήσω να υποστηρίζω LTSP για Raspberry μόνο και μόνο λόγω αυτής της εντελώς λάθος προώθησης που τους γίνεται. Π.χ. τώρα ο stock kernel της 16.04 δεν μπουτάρει καν σε Raspberry Pi, και δεν νομίζω ότι θα ασχοληθώ για να βρω workarounds (π.χ. με εναλλακτικό kernel raspberrypi-bootloader αντί του linux-image-raspi2).

Όσο για το pinet, είχαμε βοηθήσει στο κανάλι #ltsp τον φοιτητή που το έφτιαξε, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο με τα sch-scripts του 2008, πολύ υπανάπτυκτο σε σχέση με τα νέα sch-scripts του 2016. Δηλαδή στα ελληνικά σχολεία δεν προσφέρει κάτι. Αν κάποτε διεθνοποιήσουμε τα sch-scripts υποθέτω ότι και οι ξένοι θα μεταπηδήσουν σε αυτά.

Θα πρότεινα στους Υπεύθυνους ΚΕΠΛΗΝΕΤ ή όποιους άλλους καθηγητές έχουν επαφές με Υπουργείο, να πιέσουν όσο μπορούν να σταματήσει η προώθηση των Raspberry στα πλαίσια του edulabs.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 15 Αύγ 2016, 02:06:54 μμ
Την προσωπική μου άποψη την είχα εκφράσει παλιότερα https://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=6441.msg75139#msg75139

Τωρα βέβαια με την έλευση του pi 3 (https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/) δεν έχω εικόνα αν κάτι έχει βελτιωθεί..
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 18 Αύγ 2016, 12:57:42 πμ
Ειδικά τώρα που σε αρκετά δημοτικά θα πρέπει να στηθούν εργαστήρια πληροφορικής με υποτυπώδη χρηματοδότηση, ίσως να αποτελεί μία λύση........

Αν κάποιος θέλει πολύ φθηνούς clients, έχει μια προσφορά στα 65 ευρώ το gearbest:
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_367432.html
Intel based οπότε παίζει τα πάντα, περίπου 10 φορές πιο γρήγορο από το pi3, έχει και windows 10 προεγκατεστημένα και λογικά θα δουλέψει μια χαρά και ως LTSP fat client.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: Λάμπρος Μπουκουβάλας στις 05 Σεπ 2016, 07:07:42 μμ
Μπορούν όμως να είναι χρήσιμοι σε εργαστήρια ΕΠΑΛ για εκμάθηση python, scratch κλπ

Συνάδελφοι με τα Raspberry Pi υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Είναι ακατάλληλα για σταθμοί εργασίας γενικού σκοπού, π.χ. υπολογιστές εργαστηρίου Πληροφορικής.
Δεν γίνεται καν να σερφάρεις αξιοπρεπώς με αυτά σε απλές ιστοσελίδες.
Δηλαδή για παράδειγμα αν θέλαμε να τρέξουμε project με Raspberry Pi, όταν θέλαμε να πούμε στους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για το project στο Internet, θα έπρεπε να έχουμε και ένα δεύτερο εργαστήριο με κανονικούς υπολογιστές για να μπορούν να σερφάρουν, και μετά να μεταφέρουν τις πληροφορίες που μάζεψαν στο εργαστήριο των Pi για να δουλέψουν.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 05 Σεπ 2016, 07:53:07 μμ
Με τα raspberry μπορείς να μάθεις python και scratch.
Με τα pc μπορείς να μάθεις python και scratch, αλλά και να σερφάρεις στο internet, να τρέξεις εφαρμογές flash, .exe, κλπ.
Δηλαδή ναι μεν τα raspberry έχουν κάποιες δυνατές χρήσεις, αλλά ως επί το πλείστον αυτές είναι υποσύνολο των δυνατοτήτων ενός pc, οπότε δεν υπάρχει και ουσιαστικός λόγος να τα προτιμούμε.

Στα Γιάννενα έχουμε αρχίσει πλέον να πετάμε τα Pentium 3 (με τα οποία μπορεί επίσης κάποιος να μάθει python και scratch), δεν υπάρχει λόγος να δοθούν κονδύλια για raspberry που είναι χειρότερα από αυτά που ήδη πετάμε.
Τα κονδύλια θα είναι κατά πολύ χρησιμότερα αν επενδυθούν σε κανονικά pc.

Πρώτο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η τρέχουσα δράση edulabs, που θα δώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε raspberry αντί για pc.
Δεύτερο συγκεκριμένο παράδειγμα:
Δωρίστε ένα raspberry pi σε ένα σχολείο (200 ευρώ): https://donate.ellak.gr/katastima/donations/dorea-200e/

Με λιγότερα λεφτά το σχολείο θα μπορούσε να έχει για παράδειγμα αυτό το mini pc: http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_343636.html
10 φορές πιο γρήγορο, και παίζει τα πάντα, όχι μόνο ένα περιορισμένο υποσύνολο εφαρμογών.

Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής:
Για το σχολείο σας, ποια από τις δύο δωρεές θα θέλατε.
Αν προτιμάτε το pc, τότε καλό είναι να ειδοποιήσουμε τους αρμόδιους να προσανατολίσουν τις σχετικές δράσεις σε pc αντί για raspberry.
Αν προτιμάτε το raspberry, τότε μάλλον έχω λάθος εικόνα για το τι χρειάζονται τα σχολεία... :)
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: geochatz στις 05 Σεπ 2016, 08:57:24 μμ
Ένα Raspberry Pi σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα PC, παρέχει όμως τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με το computing υπό μια διαφορετική οπτική γωνία, την οποία ακόμα δεν έχουμε δοκιμάσει ιδιαίτερα στην πράξη για να προκρίνουμε κατά πόσο προσφέρει περισσότερα ή λιγότερα.
Στη Χίο, που κάναμε κάποια workshops με Raspberry Pi, τα οποία είχαν συνδεδεμένα πάνω τους λίγα LEDs, buzzer kai buttons, τα παιδιά που συμμετείχαν, ενθουσιάστηκαν. Αυτό δεν το προσφέρει ένα PC (ουσιαστικά, τον προγραμματισμό με την αξιοποίηση των GPIO pins). Χρειαστήκαμε όμως υπολογιστές γιατί δουλεύαμε απομακρυσμένα στα 8 Raspberry Pi που είχαμε στη διάθεσή μας και ήταν πολύ πιο βολικό από πολλές απόψεις.
Μιας και δεν έχει αναφερθεί στο Στέκι, το σχετικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, διατίθεται στο site του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου: http://sepchiou.gr/index.php/yliko/programming/139-raspberry-pi-python (http://sepchiou.gr/index.php/yliko/programming/139-raspberry-pi-python)
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: Λάμπρος Μπουκουβάλας στις 05 Σεπ 2016, 09:16:29 μμ
Σωστές οι απόψεις ...
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: alkisg στις 06 Σεπ 2016, 07:39:19 πμ
Αν κάποιο σχολείο θέλει να διδάξει προγραμματισμό μέσω GPIO, μια εναλλακτική είναι να αγοράσουν κάρτες USB to GPIO (https://www.adafruit.com/product/2264) με 10-15 ευρώ, ώστε να δουλεύουν στα PC τους αντί να χρειαστούν δεύτερο εργαστήριο ή απομακρυσμένη πρόσβαση σε headless Raspberry Pi.

Πάντως σύμφωνοι, αν κάποιο σχολείο θέλει δεύτερο εργαστήριο Raspberry Pi ειδικά για προγραμματισμό, και ξέρει τι παίρνει, δεν έχω καμία αντίρρηση. Το πρόβλημα είναι ότι μέσω του edulabs τα σχολεία νομίζουν ότι παραγγέλνουν εργαστήρια με PC ενώ θα τους στείλουν Raspberry και θα παιδευόμαστε όλοι να τα κάνουμε να παίξουν ως thin clients για να μην πάνε χαμένα, χωρίς ποτέ να χρειαστεί στην πράξη το GPIO interface τους.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: salnk στις 07 Σεπ 2016, 12:13:38 πμ
Άλκη, έχεις απόλυτο δίκιο σχετικά με τα edulabs και τα RPi.

Η αποδοτικότερη λύση είναι και η πιο λογική [χαμηλού κόστους pc], αλλά υπάρχει μια ανεξήγητη εμμονή με τα RPi σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Για μένα είναι προφανές πως οδηγούμαστε σε μια κατασπατάληση πόρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να πιάσουν τόπο με πιο ορθολογική αξιοποίηση.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: apapakL στις 07 Σεπ 2016, 03:46:46 μμ
Ανεξήγητη εμμονή ή έλλειψη εμπειρίας - τεχνογνωσίας από τους ασκούντες την συγκεκριμένη πολιτική (όπως είναι σύνηθες άλλωστε).... Το να έχεις κανονικό, έστω και χαμηλού κόστους pc είναι σαφώς αποδοτικότερο και λογικότερο......

Άλκη, έχεις απόλυτο δίκιο σχετικά με τα edulabs και τα RPi.

Η αποδοτικότερη λύση είναι και η πιο λογική [χαμηλού κόστους pc], αλλά υπάρχει μια ανεξήγητη εμμονή με τα RPi σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Για μένα είναι προφανές πως οδηγούμαστε σε μια κατασπατάληση πόρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να πιάσουν τόπο με πιο ορθολογική αξιοποίηση.

Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 15 Δεκ 2016, 02:00:47 μμ
α) Στο βήμα 7 έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές για να γίνεται χρήση του linux-firmware-raspi2_1.20151118+b70b451-0ubuntu1_armhf.deb βάση του επίσημου οδηγού του Άλκη (edited 2016-08-11).
β) Στα βήματα 7, 9 και στο Β) το "Documents" αντικαταστάθηκε με το "Έγγραφα" για να μη δημιουργείτε επιπλέον φάκελος με το όνομα Documents.
Τίτλος: Απ: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu/LTSP σε Raspberry Pi 2
Αποστολή από: gidarakos στις 22 Δεκ 2016, 10:37:32 πμ
Προστέθηκε παρατήρηση V σχετικά με την χρήση του adaptor HDMI-->VGA.