Το Στέκι των Πληροφορικών

Επαγγελματικό Λύκειο => Γενικά => Προγραμματισμός Υπολογιστών => Μήνυμα ξεκίνησε από: GeorgeG στις 29 Δεκ 2012, 03:58:43 μμ

Τίτλος: Απορία σε άσκηση
Αποστολή από: GeorgeG στις 29 Δεκ 2012, 03:58:43 μμ
Εκφώνηση
Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα των περιττών αριθμών μεταξύ 1 και 1000. Το ίδιο πρόγραμμα να τροποποιηθεί ώστε να υπολογίζει το άθροισμα των αρτίων αριθμών της ιδίας περιοχής τιμών.

Λυση
program test1;
uses crt;
var sum,sum2,pa,aa:longint;
begin
clrscr;
sum:=0;
sum2:=0;
pa:=1;
aa:=2;
repeat
sum:=sum+pa;
pa:=pa+2;
sum2:=sum2+aa;
aa:=aa+2;
until (pa > 999  ) and (aa > 1000 );
writeln (sum);
writeln (sum2);
readln;
end.

Ο κώδικας είναι  σωστός ?
Αν ναι΄
σε περίπτωση που κάποιος πληκτρολογούσε τσ τιμές 9 και 1000 στν επανάληψη το πρόγραμμα δεν θα έπρεπε να τρέχει μονό για pa>9 και aa>1000 και να εμφανίζει τα αποτέλεσμα 25 και 250500?
Τίτλος: Απ: Απορία σε άσκηση
Αποστολή από: dpa2006 στις 29 Δεκ 2012, 04:17:10 μμ
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
το πρόγραμμα σου πρέπει την πρώτη φορά να αθροίζει τους περιττούς αριθμούς από 1 έως 1000.
περιττοί είναι οι αριθμοί που το υπόλοιπο της διαίρεσης τους με το 2 είναι διάφορο του μηδενός.
φτιάξε ένα βρόχο να αθροίζεις όλους αυτούς τους αριθμούς.
αντίστοιχα για το δεύτερο μέλος φτιάξε ένα βρόχο που να αθροίζει τους αριθμούς για τους οποίους το αποτέλεσμα της διαίρεσης με το δύο(2) είναι μηδέν.
η συνάρτηση είναι η mod(modulo)
Τίτλος: Απ: Απορία σε άσκηση
Αποστολή από: GeorgeG στις 29 Δεκ 2012, 04:49:02 μμ
Χρονιά πολλά.
ακριβώς έτσι το σκέφτηκα αλλά μετά παρατήρησα ότι αθροίζω κάθε φορά τν μεταβλητή Pa κατά δυο.
Άρα
κάθε φορά ο αριθμός θα είναι περιττός και αντίστοιχα για τους άρτιους
Τίτλος: Απ: Απορία σε άσκηση
Αποστολή από: petrosp13 στις 29 Δεκ 2012, 06:21:39 μμ
Σωστή είναι η λύση σου