Γενικό Λύκειο > Συναρτήσεις

Υπερφόρτωση Συναρτήσεων

(1/1)

nikolasmer:
Έχω στο μυαλό μου τη συνάρτηση Α_Τ(χ).
Της οποίας ο επιστρεφομενος τύπος θα είναι πραγματικός για να καλύπτει και τους ακέραιους;
Δηλαδή αν πω Α_Τ(-5) θα πάρω 5.0;
Και αν θέλω να πάρω ακέραιο αποτέλεσμα πρέπει να γράψω Α_Μ(Α_Τ(χ));
Γίνεται υπερφόρτωση στη γλώσσα;

alkisg:

--- Παράθεση από: https://alkisg.mysch.gr/ΓΛΩΣΣΑ/Ενσωματωμένες_συναρτήσεις/ ---Α_Τ(αριθμός): η Απόλυτη Τιμή ενός αριθμού. Δέχεται ακέραιο και επιστρέφει ακέραιο ή δέχεται πραγματικό και επιστρέφει πραγματικό.

--- Τέλος παράθεσης ---

Δεν υποστηρίζεται γενικά υπερφόρτωση, αλλά στις ενσωματωμένες συναρτήσεις, επιτρέπεται.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση