Εξεταστέα ύλη Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Ξεκίνησε από alkisg, 17 Μαρ 2007, 10:04:39 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

alkisg

Αθήνα 29-9-06
Αριθ. Πρωτ. 99965/Γ2
ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2006-2007.

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2006.

1. Ανάλυση προβλήματος
    1.1 Η έννοια πρόβλημα.
    1.2 Κατανόηση προβλήματος.
    1.3 Δομή προβλήματος.
    1.4 Καθορισμός απαιτήσεων.
    1.5 Κατηγορίες προβλημάτων.
    1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής.

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
    2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
    2.2 Σπουδαιότητα αλγορίθμων.
    2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
    2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου.
          2.4.1 Δομή ακολουθίας.
          2.4.2 Δομή επιλογής.
          2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.
          2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
          2.4.5 Δομή επανάληψης

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
    3.1 Δεδομένα
    3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα
    3.3 Πίνακες
    3.4 Στοίβα
    3.5 Ουρά
    3.6 Αναζήτηση
    3.7 Ταξινόμηση

4. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων
    4.1 Ανάλυση προβλημάτων.
    4.2 Μέθοδοι σχεδίασης αλγορίθμων.

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού
     7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ
     7.2 Τύποι Δεδομένων
     7.3 Σταθερές
     7.4 Μεταβλητές
     7.5 Αριθμητικοί τελεστές
     7.6 Συναρτήσεις
     7.7 Αριθμητικές εκφράσεις
     7.8 Εντολή εκχώρησης
     7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου
     7.10 Δομή προγράμματος

8. Επιλογή και επανάληψη
     8.1 Εντολές επιλογής
          8.1.1 Εντολή ΑΝ
          8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ
     8.2 Εντολές επανάληψης
          8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
          8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
          8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία.

Σημείωση
Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ» όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο.