Αποστολέας Θέμα: Χρειάζεται κάποια ειδική άδεια για διδασκαλία ΑΕΠΠ σε φροντιστήριο;  (Αναγνώστηκε 5437 φορές)

antik

 • Νέος
 • *
 • Μηνύματα: 5
Ζητώ προκαταβολικά συγνώμη για την "άσχετη ερώτηση"!! :angel:

Έχω τελειώσει πληροφορική στο ΟΠΑ και θέλω να διδάξω σε φροντιστήριο, για όσο χρόνο μου μένει βέβαια (ελπίζω να αλλάξει κάτι σύντομα), χρειάζεται κάποια ειδική άδεια διδασκαλίας; Αν ναι, που πρέπει να απευθυνθώ;

Ευχαριστώ πολύ :)

petrosp13

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 2319
Θεωρητικά, πρέπει να απευθυνθείς στην δευτεροβάθμια σου για να εκδώσεις άδεια διδασκαλίας
Επίπονη διαδικασία
Πρακτικά, μπορείς να διδάσκεις και αν κάποτε γίνει έλεγχος (0,1% πιθανότητα), τότε μπορεί να έχεις κάποιο σχετικό προβληματάκι
Παπαδόπουλος Πέτρος
Καθηγητής Πληροφορικής

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3309
 • agent romanoff you miss me?
  • P.Tsiotakis
Και για να διδάξεις ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα πρέπει να το αγαπάς και να αναγνωρίζεις την αξία του

κάτι που δε θα κατανοήσουν ποτέ οι κύριοι Λάσκαρης, Γκλαβάς, Αρβανιτόπουλος, Κεδίκογλου και Γκιουλέκας (και άλλες νπδδ - σύμβουλοι του ελληνικού κράτους)

antik

 • Νέος
 • *
 • Μηνύματα: 5
ΟΚ!!
Εχω ακούσει ότι είναι τρομερά πολύπλοκη διαδικασία να βγάλεις αυτή την άδεια (αναμονή μηνών σε νοσοκομεία, χαρτούρα, παράβολα κ.λ.π) και προφανώς θα θελα να την αποφύγω ,  αλλά για να μπορώ να έχω ΙΚΑ στο φροντιστήριο που θα δουλέψω μου χρειάζεται οπωσδήποτε ή και όχι;

Ευχαριστώ για τα "φώτα" σας!! :)

petrosp13

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 2319
Δεν έχει καμία σχέση με το ΙΚΑ
Για εκπαιδευτικούς λόγους χρειάζεται η άδεια, όχι εργασιακούς
Παπαδόπουλος Πέτρος
Καθηγητής Πληροφορικής

antik

 • Νέος
 • *
 • Μηνύματα: 5
Ευχαριστώ πολύ!!
 
Συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνετε στο στέκι , με έχετε βοηθήσει παρα πολλές φορές στην ΑΕΠΠ, αλλά και γενικότερα!!!
Παρακολουθώ όσα γίνονται και γράφονται το τελευταίο 10ήμερο και ειλικρινά θεωρώ απαράδεκτη την επερχόμενη κατάργηση του μαθήματος που άσχετα με το αν θα ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά, είναι ένα μάθημα που οι βάσεις του σε βοηθούν σε οποιαδήποτε σχολή και να μπείς αλλά και γενικότερα στον τρόπο προσσέγγισης των προβλημάτων σου!!! Συνεχίστε την προσπάθεια !!!

dpa2006

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 744
Καλησπέρα η αναγγελία διδασκαλίας γίνεται πλέον στον ΕΟΠΠΕΠ.
αντιγράφω από εκεί

Παράθεση
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Εντυπο αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελίας κατ' οίκον διδασκαλίας. Για να κατεβάσετε το έντυπο αναγγελίας πατήστε εδώ
2.α. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) και θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
2.β. Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ .
Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής θα πρέπει να γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθώς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν είναι δυνατό λόγω της νομικής του μορφής να προβεί σε τέτοιου είδους βεβαίωση.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας , το οποίο προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια εισαγγελία. Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παραλάβουν το απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, θα πρέπει στην αίτησή τους να αναφέρουν ότι αυτό θα κατατεθεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό, που θα συνοδεύει την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και για την αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας.
Ελλείψει αυτού, για κατοίκους άλλων χωρών – μελών τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η προσκόμιση ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον τους αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου τους χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής τους ενόρκου δηλώσεως ή τους επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
5. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια του αναγγέλλοντος.
6. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
7. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις. Για να κατεβάσετε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ. Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής θα πρέπει να γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., καθώς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν είναι δυνατό λόγω της νομικής του μορφής να προβεί σε τέτοιου είδους βεβαίωση.
…………………………………………………………………………………………………..
Παρακαλούμε να υποβάλετε πλήρη φάκελο Αναγγελίας, αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου « Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας» στη διεύθυνση του Οργανισμού:
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
14234 Νέα Ιωνία
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Πληροφορίες: Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
Ώρες επικοινωνίας: 13:00 – 15:00
 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2709054,5,7,8,9
τι ίσχυε παλαιότερα(για ιστορικούς λόγους)
Καλή αρχή!
Computer science (abbreviated CS or CompSci) is the scientific and practical approach to computation and its applications. It is the systematic study of the feasibility, structure, expression, and mechanization of the methodical processes (or algorithms) that underlie the acquisition, representation, processing, storage, communication of, and access to information, whether such information is encoded in bits and bytes in a computer memory or transcribed engines and protein structures in a human cell.source:http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science