Αποστολέας Θέμα: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φταίε  (Αναγνώστηκε 3701 φορές)

Δημήτρης Δαλαγιώργος

 • Πληροφορικός Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πληροφορικοί Δυτικής Μακεδονίας
 • *
 • Μηνύματα: 378
Ξαφνικά σήμερα, αφού εγκατέστησα κάποιες αναβαθμίσεις στον server, το sudo apt-get update μου βγάζει:

Κώδικας: [Επιλογή]
Αγνόησε http://akirad.cinelerra.org akirad-karmic Release.gpg
Αγνόησε http://akirad.cinelerra.org akirad-karmic/main Translation-el
Αγνόησε http://packages.medibuntu.org karmic Release.gpg
Αγνόησε http://packages.medibuntu.org karmic/free Translation-el
Αγνόησε http://packages.medibuntu.org karmic/non-free Translation-el
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic Release.gpg
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic/main Translation-el
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic Release.gpg
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic/main Translation-el
Αγνόησε http://ts.sch.gr stable Release.gpg
Αγνόησε http://ts.sch.gr stable/main Translation-el
Αγνόησε http://ts.sch.gr stable Release
Αγνόησε http://archive.canonical.com karmic Release.gpg
Αγνόησε http://archive.canonical.com karmic/partner Translation-el
Αγνόησε http://ts.sch.gr stable/main Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic Release.gpg
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/main Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/restricted Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/universe Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates Release.gpg
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Translation-el
Αγνόησε http://ts.sch.gr stable/main Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security Release.gpg
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/main Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/restricted Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/universe Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/multiverse Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic Release
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates Release
Αγνόησε http://akirad.cinelerra.org akirad-karmic Release
Αγνόησε http://packages.medibuntu.org karmic Release
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic Release
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic Release
Σφάλμα http://ts.sch.gr stable/main Packages
  404  Not Found
Αγνόησε http://archive.canonical.com karmic Release
Αγνόησε http://akirad.cinelerra.org akirad-karmic/main Packages
Αγνόησε http://packages.medibuntu.org karmic/free Packages
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic/main Packages
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic/main Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security Release
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/main Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/restricted Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/main Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/restricted Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/universe Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/universe Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Sources
Αγνόησε http://archive.canonical.com karmic/partner Packages
Αγνόησε http://akirad.cinelerra.org akirad-karmic/main Packages
Αγνόησε http://packages.medibuntu.org karmic/non-free Packages
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic/main Packages
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic/main Sources
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic/main Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/main Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/restricted Packages
Αγνόησε http://archive.canonical.com karmic/partner Packages
Σφάλμα http://akirad.cinelerra.org akirad-karmic/main Packages
  404  Not Found
Αγνόησε http://packages.medibuntu.org karmic/free Packages
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic/main Sources
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic/main Packages
Αγνόησε http://ppa.launchpad.net karmic/main Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/main Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/restricted Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/universe Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/universe Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/multiverse Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/multiverse Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/main Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/restricted Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/main Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/restricted Sources
Σφάλμα http://archive.canonical.com karmic/partner Packages
  404  Not Found
Αγνόησε http://packages.medibuntu.org karmic/non-free Packages
Σφάλμα http://packages.medibuntu.org karmic/free Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://ppa.launchpad.net karmic/main Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://ppa.launchpad.net karmic/main Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://ppa.launchpad.net karmic/main Packages
  404  Not Found
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/universe Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/universe Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Sources
Σφάλμα http://packages.medibuntu.org karmic/non-free Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://ppa.launchpad.net karmic/main Sources
  404  Not Found
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/main Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/restricted Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/main Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/restricted Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/universe Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/universe Sources
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/multiverse Packages
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/multiverse Sources
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic/main Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic/restricted Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic/main Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic/restricted Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic/universe Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic/universe Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic/multiverse Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/main Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/restricted Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/universe Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-updates/multiverse Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/main Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/restricted Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/main Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/restricted Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/universe Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/universe Sources
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/multiverse Packages
  404  Not Found
Σφάλμα http://gr.archive.ubuntu.com karmic-security/multiverse Sources
  404  Not Found
W: Αποτυχία ανάκτησης του http://ts.sch.gr/repo/dists/stable/main/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://akirad.cinelerra.org/dists/akirad-karmic/main/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu/dists/karmic/main/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/karmic/partner/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://packages.medibuntu.org/dists/karmic/free/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/ppa/ubuntu/dists/karmic/main/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/proposed/ubuntu/dists/karmic/main/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://ppa.launchpad.net/ts.sch.gr/proposed/ubuntu/dists/karmic/main/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/main/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/restricted/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/main/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/restricted/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://packages.medibuntu.org/dists/karmic/non-free/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/universe/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/universe/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/multiverse/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic/multiverse/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/main/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/restricted/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/main/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/restricted/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/universe/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/universe/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/multiverse/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/multiverse/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/main/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/restricted/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/main/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/restricted/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/universe/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/universe/source/Sources.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/multiverse/binary-i386/Packages.gz   404  Not Found

W: Αποτυχία ανάκτησης του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-security/multiverse/source/Sources.gz   404  Not Found

E: Μερικά αρχεία δεν μεταφορτώθηκαν, αγνοήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα στη θέση τους.

Φταίει το δίκτυο, ή φταίει ο squid στον server;
« Τελευταία τροποποίηση: 25 Νοε 2009, 03:53:19 μμ από Δημήτρης Δαλαγιώργος »
Ενάντια στην ηλιθιότητα, ακόμα και οι θεοί, μάταια αγωνίζονται.
Friedrich Schiller

alkisg

 • Τεχνικός / καθαρίστρια
 • *****
 • Μηνύματα: 5797
  • Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #1 στις: 25 Νοε 2009, 12:52:50 μμ »
Π.χ. το http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/multiverse/binary-i386/Packages.gz υπάρχει.
Άρα φταίει το δίκτυο.

(Δημήτρη αν θες, ό,τι μεγάλο output στέλνεις βάζε το σε [ code ] tags για να μην φαίνονται έτσι τεράστια τα μηνύματα...)

Δημήτρης Δαλαγιώργος

 • Πληροφορικός Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πληροφορικοί Δυτικής Μακεδονίας
 • *
 • Μηνύματα: 378
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #2 στις: 25 Νοε 2009, 03:02:37 μμ »
(Δημήτρη αν θες, ό,τι μεγάλο output στέλνεις βάζε το σε [ code ] tags για να μην φαίνονται έτσι τεράστια τα μηνύματα...)

Done and done!
Ενάντια στην ηλιθιότητα, ακόμα και οι θεοί, μάταια αγωνίζονται.
Friedrich Schiller

Δημήτρης Δαλαγιώργος

 • Πληροφορικός Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πληροφορικοί Δυτικής Μακεδονίας
 • *
 • Μηνύματα: 378
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #3 στις: 25 Νοε 2009, 03:52:13 μμ »
Στον server (9.10) δε δουλεύουν οι ενημερώσεις.
Στους clients (9.04) δουλεύουν.
Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα είχα κάνει αναβάθμιση στον server (ξεκίνησε αυτόματα και είχε μια λίστα με πολλές προτεινόμενες ενημερώσεις).
Ενάντια στην ηλιθιότητα, ακόμα και οι θεοί, μάταια αγωνίζονται.
Friedrich Schiller

alkisg

 • Τεχνικός / καθαρίστρια
 • *****
 • Μηνύματα: 5797
  • Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #4 στις: 25 Νοε 2009, 06:39:40 μμ »
Αν το apt βγάζει πρόβλημα στο κατέβασμα του http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/karmic-updates/multiverse/binary-i386/Packages.gz,
ενώ μπορείς π.χ. να κατεβάσεις αυτό το αρχείο από τον Firefox,
τότε να φανταστώ κάποιο πρόβλημα στις ρυθμίσεις του apt (/etc/apt/apt.conf.d/) ή του squid;

Δημήτρης Δαλαγιώργος

 • Πληροφορικός Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πληροφορικοί Δυτικής Μακεδονίας
 • *
 • Μηνύματα: 378
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #5 στις: 25 Νοε 2009, 07:03:07 μμ »
Το αρχείο κατεβαίνει με Firefox.

Προσπάθησα να δοκιμάσω και αυτή την εντολή για να εγκαταστήσω το cinelerra και δεν κάνει τίποτα:

Κώδικας: [Επιλογή]
wget -q http://akirad.cinelerra.org/pool/addakirad.deb && sudodpkg -i addakirad.deb && rm addakirad.deb && sudoapt-get update
Δοκιμάζοντας μόνο wget http://akirad.cinelerra.org/pool/addakirad.deb (χωρίς τον διακόπτη q δηλαδή) μου επιστρέφει μήνυμα λάθους:

Σφάλμα στην ανάλυση του URL του διαμεσολαβητή pac+http://10.x.y.10/wpad.dat: Unsupported scheme.

Εγώ στον squid και στο apt δεν πείραξα τίποτα. Τι πειράχτηκε από την αναβάθμιση δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε μπορώ να καταλάβω γιατί οι clients που χρησιμοποιούν τον squid και για τις αναβαθμίσεις παίρνουν τα πακέτα ενώ ο server όχι...
Ενάντια στην ηλιθιότητα, ακόμα και οι θεοί, μάταια αγωνίζονται.
Friedrich Schiller

alkisg

 • Τεχνικός / καθαρίστρια
 • *****
 • Μηνύματα: 5797
  • Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #6 στις: 25 Νοε 2009, 07:21:37 μμ »
Σφάλμα στην ανάλυση του URL του διαμεσολαβητή pac+http://10.x.y.10/wpad.dat: Unsupported scheme.
Εκεί είναι το λάθος λοιπόν, θα έπρεπε να είναι σκέτο http://10.x.y.10/wpad.dat χωρίς να έχει το pac+ μπροστά.
Οι clients δουλεύουν επειδή δεν έχουν αυτόν τον διαμεσολαβητή μεσολάβησης αλλά τον σωστό...

Π.χ. το wget --no-proxy --no-cache http://akirad.cinelerra.org/pool/addakirad.deb... θα πρέπει να δουλεύει.

Δημήτρης Δαλαγιώργος

 • Πληροφορικός Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πληροφορικοί Δυτικής Μακεδονίας
 • *
 • Μηνύματα: 378
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #7 στις: 26 Νοε 2009, 07:49:38 πμ »
Πώς μπήκε αυτό το pac+ μπροστά και πώς το διορθώνω;
Ενάντια στην ηλιθιότητα, ακόμα και οι θεοί, μάταια αγωνίζονται.
Friedrich Schiller

Δημήτρης Δαλαγιώργος

 • Πληροφορικός Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πληροφορικοί Δυτικής Μακεδονίας
 • *
 • Μηνύματα: 378
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #8 στις: 26 Νοε 2009, 10:53:24 πμ »
Κώδικας: [Επιλογή]
localadm@Server:/etc/apt/apt.conf.d$ more 51proxy
Acquire::http::Proxy "http://10.x.y.10:3128";

Άρα το πρόβλημα δεν είναι εδώ. Που είναι;
Ενάντια στην ηλιθιότητα, ακόμα και οι θεοί, μάταια αγωνίζονται.
Friedrich Schiller

alkisg

 • Τεχνικός / καθαρίστρια
 • *****
 • Μηνύματα: 5797
  • Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #9 στις: 26 Νοε 2009, 12:36:49 μμ »
Θέλει ψάξιμο, ίσως π.χ. είναι στα gconf settings. Αφού βρούμε που είναι το πρόβλημα, μετά θα βρούμε και πώς προκλήθηκε. :)
Θες απομακρυσμένη βοήθεια;

Κώδικας: [Επιλογή]
x11vnc -loop -noshm -connect_or_exit 150.140.11.23

και στείλε μου ένα μήνυμα να το δω από μακρυά στο μεσημέρι...

alkisg

 • Τεχνικός / καθαρίστρια
 • *****
 • Μηνύματα: 5797
  • Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #10 στις: 26 Νοε 2009, 06:15:48 μμ »
Να το πρόβλημα: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gnome-terminal/+bug/433827

Ο firefox υποθέτω ότι δουλεύει επειδή βλέπει το χαλασμένο pac+http και το αγνοεί.
Στους clients υποθέτω ότι δουλεύει επειδή συνδέεσαι με clusterssh, και επομένως δεν είσαι μέσα στο gnome (είναι bug κάποιου προγράμματος που τρέχει εντός της συνεδρίας δηλαδή). Αν πας και καθήσεις πάνω σε έναν client εντός γραφικής συνεδρίας και το προσπαθήσεις, υποθέτω ότι δεν θα δουλέψει.

Άρα, μέχρι να διορθωθεί το bug βγάλε τελείως το autoconfig_url από τα gnome mandatory settings και βάλε «Χειροκίνητη ρύθμιση διακομιστή».

Δημήτρης Δαλαγιώργος

 • Πληροφορικός Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πληροφορικοί Δυτικής Μακεδονίας
 • *
 • Μηνύματα: 378
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #11 στις: 27 Νοε 2009, 09:21:20 πμ »
Στους clients υποθέτω ότι δουλεύει επειδή συνδέεσαι με clusterssh, και επομένως δεν είσαι μέσα στο gnome (είναι bug κάποιου προγράμματος που τρέχει εντός της συνεδρίας δηλαδή). Αν πας και καθήσεις πάνω σε έναν client εντός γραφικής συνεδρίας και το προσπαθήσεις, υποθέτω ότι δεν θα δουλέψει.

Έκανα κανονικό login και δοκίμασα από έναν client και οι ενημερώσεις δουλεύουν τόσο απ' το τερματικό όσο κι απ' το γραφικό περιβάλλον.

Στον server αφού έβαλα τη ρύθμιση για απ' ευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο, οι ενημερώσεις μέσω γραφικού περιβάλλοντος δούλεψαν. Αντιθέτως, και παρά το ότι μετονόμασα το 51proxy απ' το /etc/apt/apt.conf.d/, οι ενημερώσεις απ' το τερματικό, π.χ. μέσω sudo apt-get update, εξακολουθούσαν να μη δουλεύουν. Τελικά διόρθωσα όπως γράφεις τις mandatory ρυθμίσεις στο gconf και δούλεψε και απ' το τερματικό.

Υ.Γ. Στον client, όταν ανοίγω την καρτέλα του διαμεσολαβητή δικτύου, είναι μεν ενεργοποιημένη η ρύθμιση αυτόματη ρύθμιση διαμεσολαβητή, αλλά το URL αυτόματης ρύθμισης είναι κενό. Είχα τρέξει όμως τις αντίστοιχες εντολές gconftool-2. Από την άλλη, όλοι οι clients έχουν το wpad στο /etc/hosts
« Τελευταία τροποποίηση: 27 Νοε 2009, 09:36:15 πμ από Δημήτρης Δαλαγιώργος »
Ενάντια στην ηλιθιότητα, ακόμα και οι θεοί, μάταια αγωνίζονται.
Friedrich Schiller

alkisg

 • Τεχνικός / καθαρίστρια
 • *****
 • Μηνύματα: 5797
  • Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
Απ: Δεν μπορώ να κάνω ενημερώσεις: φταίει το δίκτυο ή φτ
« Απάντηση #12 στις: 27 Νοε 2009, 11:41:19 πμ »
Το πρόβλημα πηγάζει από την libsoup, αλλά τη μεταβλητή $http_proxy του environment δεν τη δημιουργεί αυτή.
Άρα, αφού δουλεύουν οι clients και μέσα από το Gnome, αυτό σημαίνει ότι τη μεταβλητή http_proxy τη δημιουργεί κάποιο πρόγραμμα που έχεις εγκατεστημένο στον server και δεν το έχεις στους clients.
Νομίζω όμως ότι το πρόβλημα πρέπει να διορθωθεί από την ίδια τη libsoup, άρα δεν χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Υπομονή να δούμε τι θα πούνε στο bug report...

Δημήτρης Δαλαγιώργος

 • Πληροφορικός Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πληροφορικοί Δυτικής Μακεδονίας
 • *
 • Μηνύματα: 378
Λύθηκε το πρόβλημα; Έχω ακόμα τις αλλαγμένες ρυθμίσεις που είχε προτείνει ο Άλκης. Κοίταξα το bug αλλά δεν κατάλαβα αν το διορθώσανε ή όχι...
Ενάντια στην ηλιθιότητα, ακόμα και οι θεοί, μάταια αγωνίζονται.
Friedrich Schiller