Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικό Λύκειο => Γ΄ Λυκείου => Μήνυμα ξεκίνησε από: alkisg στις 10 Οκτ 2004, 03:25:37 μμ

Τίτλος: Λύσεις ασκήσεων βιβλίου
Αποστολή από: alkisg στις 10 Οκτ 2004, 03:25:37 μμ
Τίτλος: Τετράδιο μαθητή, Κεφάλαιο 7, ΔΕ2
Αποστολή από: alkisg στις 10 Οκτ 2004, 03:38:53 μμ
Τετράδιο μαθητή, Κεφάλαιο 7, ΔΕ2

[glossa]
!Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζει την απόσταση μεταξύ δύο σημείων
!(x1, y1) και (x2, y2) ενός Καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων
Πρόγραμμα ΤΜΚ7ΔΕ2
Μεταβλητές
 ακέραιες: x1, y1, x2, y2
 πραγματικές: d
Αρχή
 Γράψε 'Δώσε την συντεταγμένη x1:  '
 Διάβασε x1
 Γράψε 'Δώσε την συντεταγμένη y1:  '
 Διάβασε y1
 Γράψε 'Δώσε την συντεταγμένη x2:  '
 Διάβασε x2
 Γράψε 'Δώσε την συντεταγμένη y2:  '
 Διάβασε y2
 d ← Τ_Ρ((x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2)
 Γράψε 'Η απόσταση μεταξύ των σημείων'
 Γράψε 'Σ1 = (', x1, ',', y1, ') και'
 Γράψε 'Σ2 = (', x2, ',', y2, ') είναι'
 Γράψε 'd = ', d
τέλος_προγράμματος ΤΜΚ7ΔΕ2
[/glossa]