Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικό Λύκειο => Γ΄ Λυκείου => Μήνυμα ξεκίνησε από: alkisg στις 21 Απρ 2007, 08:25:26 μμ

Τίτλος: Το κείμενο του βιβλίου της ΑΕΠΠ, από το ΚΕΓ
Αποστολή από: alkisg στις 21 Απρ 2007, 08:25:26 μμ
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/content.html?c=1

Το κέντρο ελληνικής γλώσσας έχει το κείμενο του βιβλίου της ΑΕΠΠ στην παραπάνω διεύθυνση.
Αν και τα βιβλία υπάρχουν στο παιδαγωγικό ινστιτούτο σε ηλεκτρονική μορφή .pdf, εντούτοις δεν παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ούτε μπορούμε να αντιγράψουμε μια παράγραφο του βιβλίου και να την παραθέσουμε εδώ.

Π.χ. στη διεύθυνση http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/content.html?c=1&t=3,7445
υπάρχει το κείμενο της παραγράφου 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις, από όπου μπορώ εύκολα να αντιγράψω και να παραθέσω

Παράθεση από: §7.7 Αριθμητικές εκφράσεις
Όταν η ιεραρχία είναι ίδια, τότε οι πράξεις εκτελούνται από τα’ αριστερά προς τα δεξιά.