Το Στέκι των Πληροφορικών

Επαγγελματικό Λύκειο => Γενικά => Μήνυμα ξεκίνησε από: ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ στις 07 Ιούν 2017, 03:37:39 μμ

Τίτλος: Διάβασμα πίνακα δύο διαστάσεων σε python
Αποστολή από: ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ στις 07 Ιούν 2017, 03:37:39 μμ


Προσπαθώ να βρω τρόπο με εμφωλευμένους βρόχους   for πως θα εισάγω τυχαίους ακέραιους αριθμούς σε ένα πίνακα τυχαίας διάστασης Ν γραμμών και Μ στηλών (πολυδιάστατο)
Και γράφω το παρακάτω κομμάτι κώδικα που υπάρχει το λάθος;
Ευχαριστώ προκαταβολικά

N=5
M=3

A=[0 for i in range (N)]
Β=[0 for i in range (M)]
c=[[0 for i in range(N)] for j in range(M)]

for i in range (N):
   for j in range (M):
      print ("eisago to stoixeio ",i,j)
      c[j]=input(" dose stoixeio ")
                         
 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ
Τίτλος: Απ: Διάβασμα πίνακα δύο διαστάσεων σε python
Αποστολή από: psar_73 στις 17 Ιούν 2017, 11:16:49 μμ
 !
Τίτλος: Απ: Διάβασμα πίνακα δύο διαστάσεων σε python
Αποστολή από: Σακαλής Αναστάσιος στις 19 Ιούν 2017, 07:42:03 μμ
Αν κατάλαβα καλά θέλεις κάτι τέτοιο:

Κώδικας: [Επιλογή]
# Εισαγωγή αριθμών σε πίνακα 2 διαστάσεων
# m γραμμών και n στηλών

m = 5
n = 3
myList = []

for i in range(m):
    myList.append([])

for i in range(m):
    for j in range(n):
        print "Dose to stoixeio",i,j,
        stoixeio = input()
        myList[i].append(stoixeio)