Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικά => Γενικά Παιδαγωγικά, Επιστημονικά και Τεχνικά Θέματα => Μήνυμα ξεκίνησε από: Σταύρος Βολίκας στις 14 Μαΐ 2014, 02:34:02 μμ

Τίτλος: Ιστότοπος με Προβλήματα Προγραμματισμού
Αποστολή από: Σταύρος Βολίκας στις 14 Μαΐ 2014, 02:34:02 μμ
Προβλήματα Προγραμματισμού: https://sites.google.com/site/begprogprob (https://sites.google.com/site/begprogprob)

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καθηγητές κατά την διδασκαλία διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού (Pascal, C, C++, Java, κ.α.) ή από μαθητές που θέλουν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Τα προβλήματα είναι οργανωμένα σε κατηγορίες με βάση τις αλγοριθμικές δομές που απαιτούνται για τη λύση τους και με βάση τον βαθμό δυσκολίας τους. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής του πηγαίου κώδικα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, με αυτόματη αξιολόγηση και απάντηση (Compilation Error, Run Time Error, Time Limit Exceeded, Wrong Answer, Accepted) όπως γίνεται στα σύγχρονα περιβάλλοντα εκμάθησης προγραμματιστικών τεχνικών και διαγωνισμών Πληροφορικής.
Για να δείτε τα προβλήματα πρέπει να επιτρέψετε την προβολή μη ασφαλούς περιεχομένου στην ιστοσελίδα.
Περισσότερες οδηγίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες του ιστότοπου.
Σταύρος Βολίκας
Καθηγητής ΠΕ19 – Πληροφορικής