Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικά => Τεχνική υποστήριξη => Μήνυμα ξεκίνησε από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 21 Δεκ 2015, 08:07:25 ΜΜ

Τίτλος: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 21 Δεκ 2015, 08:07:25 ΜΜ
Στόχος:

Η δημιουργία καταστάσεων βαθμολογίας για κάθε καθηγητή (αρχείο xls)
Η συλλογή των καταστάσεων σε τρία αρχεία "Κατάσταση μαθημάτων ανά Τάξη με εμφάνιση Βαθμών" έτσι ώστε να γίνουν μόνο 3 καταχωρήσεις 1 ανά τάξη

ΕΚΔΟΣΗ JAVA

   Προκειμένου να μπορεί να τρέξει σε κάθε λειτουργικό σύστημα Η/Υ (linux, windows, ... ) δημιουργήθηκε μια έκδοση σε java. Αυτή τρέχει παντού, παρατήρησα δε ότι είναι πολύ πιο γρήγορη!!!


Μπορείτε να την κατεβάσετε από τους ακόλουθους υπερσύνδεσμους:

      https://www.dropbox.com/s/9hssezxytwrw2ie/bathmologia.jar?dl=0
      https://drive.google.com/file/d/1xWOhcioduoGD3io6nA24nHvfvRbKab4N

      Τρέχετε το εκτελέσιμο bathmologia.jar με τη java που είναι εγκατεστημένη στο σύστημά σας.

Σύντομες οδηγίες:

Αποθηκεύστε σε αρχείο xls τις ακόλουθες Αναφορές από το myschool:
Ανοίξτε τα αρχεία που σας έδωσε το myschool και αποθηκεύστε ως (save as) αρχεία xls

Δημιουργήστε φακέλους  για τη δημιουργία και τη συλλογή των αρχείων καθηγητών.

Πληκτρολογείστε κάποια στοιχεία.

Για περισσότερες οδηγίες πλοηγηθείτε στους επόμενους συνδέσμους:

      https://www.dropbox.com/s/06ftjwtme9t7v27/ΟΔΗΓΙΕΣ.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/06ftjwtme9t7v27/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3.pdf?dl=0)
      https://drive.google.com/open?id=0B2ACFOVDi2ORNTdaS0pNRXhKUGc (https://drive.google.com/open?id=0B2ACFOVDi2ORNTdaS0pNRXhKUGc)
               

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/1.png)


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/2.png)

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/3.png)

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/4.png)

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/5.png)


ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/6.png)

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/7.png)

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/8.png)Η εισαγωγή στο myschool μπορεί να γίνει:

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/9.png)

ανά τμήμα               (χειροκίνητα)
ανά τμήμα από αρχείο Excel   (έχω 242 καταστάσεις βαθμολογίας)!
ανά τάξη               (χειροκίνητα)
ανά τάξη από αρχείο Excel      (60 μαθήματα άρα 60 καταχωρήσεις)!!
όλα τα μαθήματα μαζικά από αρχείο Excel   (3 τάξεις άρα 3 καταχωρήσεις)!!!


Λίγα λόγια για την "εφαρμογή"

   Η "εφαρμογή" βρίσκει την διεύθυνση κάθε κελιού στα αρχεία 187.xls με τη μορφή cells(row, col). Βρίσκει τη γραμμή (row) που αντιστοιχεί στον κάθε Αριθμό Μητρώου μαθητή και τη στήλη (col) που αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα. Αποθηκεύει αυτά τα στοιχεία σε κάθε Φύλλο μαθήματος του αρχείου xls για κάθε καθηγητή στη στήλη "H" (η οποία είναι κρυμμένη έχοντας πλάτος = 0) ως εξής. Στην γραμμή 1 το αρχείο Τάξης (α,β,γ,...), στη γραμμή 2 τη στήλη (col) του μαθήματος και στη γραμμή κάθε ΑΜ την γραμμή (row) που αντιστοιχεί στη θέση του κελιού στο 187.xls. Σ αυτά τα αποθηκευμένα στοιχεία βασίζεται κατά τη σύνθεση των Αρχείων Βαθμολογίας Τάξης (187.xls) για να αποθηκεύσει στο κελί με τη συγκεκριμένη διεύθυνση τον κάθε βαθμό. Ευνόητο είναι ότι αν πειραχτούν αυτά τα στοιχεία δεν θα "δουλεύει"!

Δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 για τις ανάγκες καταχώρησης βαθμολογίας στο 3 ΓΕΛ Πάτρας από τον Θεοδώρου Γεώργιο ΠΕ11, g.theodoroy@gmail.com

Καλή δύναμη...
Δυνατότητες - Αναγκαστικές βελτιώσεις!!!

Password κλειδώματος αρχείων

   Προστέθηκε (παρότι δεν το ήθελα εξαρχής) δυνατότητα χρήσης password για κλείδωμα του xls.
   Δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι "πείραξαν" το αρχείο...


Πρόθεμα

   Χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές στα αρχεία δεδομένων(τάξεων, αναθέσεων, τμημάτων) αφού είχαμε ήδη μοιράσει στους καθηγητές τα αρχεία xls και έπρεπε να αντικατασταθούν με καινούρια. Ξέρετε... Κάποιο λαθάκι στα τμήματα μαθητή, στις αναθέσεις, κλπ..
   Βάζοντας ένα πρόθεμα πχ 1, 3gym1, κ.α. δημιουργούνται αρχεία καθηγητών καθώς και αρχεία δεδομένων με το πρόθεμα έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα να τα αντιστοιχίσουμε και να ξέρουμε τι ταιριάζει με τι.


Αρχείο ελέγχου

   Κάποιοι συνάδελφοι μετονόμασαν τα αρχεία και χάσαμε την αντιστοίχιση με το πρόθεμα. Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματου ελέγχου συμφωνίας αρχείων.
   Κάθε φορά που δημιουργούμε αρχεία για καθηγητές δημιουργείται και ένα αρχείο ελέγχου. Είναι ένα απλό αρχείο κειμένου με όνομα και περιεχόμενο ίδια σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο:
      chk_Πρόθεμα_έτοςμηναςημέρα_ώραλεπτάδευτερόλεπτα
   Η ίδια τιμή αποθηκεύεται σε κρυφό κελί στα αρχεία για τους καθηγητές.
   Εάν ξανατρέξουμε εκ νέου τη δημιουργία αρχείων με το ίδιο πρόθεμα δημιουργείται νέο αρχείο ελέγχου ενώ τα καινούρια αρχεία καθηγητών αντικαθιστούν τα παλαιότερα. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε τη δημιουργία των αρχείων ελέγχου και την αντιστοιχία τους. Μπορείτε να αλλάξετε αν θέλετε το όνομα του αρχείου ελέγχου. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το όνομα αρκεί να μην αλλάξει η τιμή που έχει μέσα του.
   Αν κατά τη συλλογή αρχείων επιλέξετε ένα αρχείο ελέγχου τότε γίνεται έλεγχος κατά πόσο ταιριάζουν οι δύο τιμές. Αν είναι ταυτόσημες τότε ενημερώνονται τα σεντόνια αλλιώς...
   Αν δεν επιλέξετε αρχείο ελέγχου δεν γίνεται κανείς έλεγχος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ...

Η δημιουργία των εργαλείων για τη καταχώρηση της βαθμολογίας ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία της ΠΕΚΑΠ Αχαίας. Oμάδες εργασίας υλοποίησαν διάφορα project.

Σε αυτά τα project υπήρχε και το: 5η Ομάδα εργασίας: Αυτοματοποίηση Καταχώρισης Βαθμολογίας στο mySchool όπως φαίνεται στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:


http://pekap-achaias.blogspot.gr/p/blog-page_30.html


Η πρώτη προσπάθεια έγινε σε Excell και VB για τα Γυμνάσια - Λύκεια και Δημοτικά. Γι αυτό και οι οδηγίες περιγράφουν μια εφαρμογή διαφορετική από τη παρούσα java.


Μπορείτε να κατεβάσετε αυτά τα αρχεία xls (zipαρισμένα μαζί με την προτεινόμενη δομή φακέλων) στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους

Γυμνάσια - Λύκεια: https://www.dropbox.com/s/illf4iuwgi5vdte/ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝ-ΛΥΚΕΙΟ.zip?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/illf4iuwgi5vdte/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%20%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%A5%CE%9C%CE%9D-%CE%9B%CE%A5%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9F.zip?dl=0)

Δημοτικά: https://www.dropbox.com/s/gx9x7zcvbznrqyy/ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.zip?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/gx9x7zcvbznrqyy/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%20%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F.zip?dl=0)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα αρχεία xls πλέον δεν τα βελτιώνω-συντηρώ!!!
Είναι διαθέσιμα σε όλους με τη μορφή που είχαν με την τελευταία ενημέρωσή τους.


Επιθυμία μου ήταν να μπορεί να τρέξει το εργαλείο και σε linux.

Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα project σε python το οποίο συνεργαζόταν με το libreoffice. Δυστυχώς ήταν λίγο δύσκολο στην "εγκατάσταση" (εξαρτήσεις βιβλιοθηκών python) στα linux και αδύνατο να παίξει στα Windows καθώς η python του Libreoffice στα windows δημιούργησε αξεπέραστα προβλήματα.


Τελικά αποφάσισα να δοκιμάσω τη java και ιδού ...

Αν κάποιος Θέλει να μελετήσει τον κώδικα ας μου στείλει ένα μήνυμα...


ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ PYTHON

Δημιουργήθηκε αρχείο libreoffice calc (λογιστικό φύλλο) με μακροεντολές γραμμένες σε python.
Κατεβάστε το από τον επόμενο υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/0B2ACFOVDi2ORc25MWlJqaDNUT00/view?usp=sharing
Τίτλος: Απ: MYSCHOOL - Εισαγωγή Βαθμών για όλα τα Μαθήματα μαζικά από αρχείο Excell - JAVA
Αποστολή από: Laertis στις 07 Ιαν 2016, 10:00:53 ΜΜ
Κατ' αρχάς συγχαρητήρια συνάδερφε για την εφαρμογή.
Υπάρχει πρόβλημα στη δημιουργία αρχείων, ξεκινώντας απο το διάβασμα του πρώτου αρχείου xls. Η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει τα αρχεία ως xls, και ζητά να αποθηκευτούν σε μορφή Excel 97, ενώ είναι ήδη. Τα αρχεία είναι αποθηκευμένα όλα σε μορφή Excel 97. Ο υπολογιστής τρέχει Win Xp και Java Ver.7 Update 71. Το παράθυρο σφάλματος συννημένο.
Τίτλος: Απ: MYSCHOOL - Εισαγωγή Βαθμών για όλα τα Μαθήματα μαζικά από αρχείο Excell - JAVA
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 12 Ιαν 2016, 03:13:54 ΜΜ
Έχεις δίκιο!

Συνάντησα αυτό το πρόβλημα και για αυτό το λόγο έφτιαξα το μήνυμα που ζητάει να ξανααποθηκεύσεις τα αρχεία σαν xls πάλι.
Τα αρχεία που δίνει το myschool δεν διαβάζονται σωστά από τη java με τη βιβλιοθήκη ApachePOI που χειρίζεται τα xls. Σ αυτό το σημείο χτύπαγε το πρόγραμμα!

Μην ξεχνάς οτι και στο myschool τα αρχεία "xls" παράγονται προγραμματιστικά από την εφαρμογή .aspx προφανώς με εργαλεία.

Μόλις τα κάνεις saveas xls θα δουλέψουν.

Προσωπικά είμαι χρήστης linux (Archlinux) και κάνοντας την ενέργεια αυτή με το libreoffice προχώρησα.

Δοκίμασέ το σε παρακαλώ.
Τίτλος: Απ: MYSCHOOL - Εισαγωγή Βαθμών για όλα τα Μαθήματα μαζικά από αρχείο Excell - JAVA
Αποστολή από: Laertis στις 12 Ιαν 2016, 04:26:30 ΜΜ
Οκ δούλεψε, απλά θέλει όλα τα αρχεία να ξανα-αποθηκευτούν και να αντικατασταθούν με το ίδιο όνομα και τον ίδιο τύπο, μέσα απο το Excel για να διαβαστούν απο τη Java.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια  ;)
Τίτλος: Απ: MYSCHOOL - Εισαγωγή Βαθμών για όλα τα Μαθήματα μαζικά από αρχείο Excell - JAVA
Αποστολή από: ssimaiof στις 25 Ιαν 2016, 11:05:02 ΠΜ
Πολύ ωραίο συνάδελφε. Συγχαρητήρια !!
Μια μικρή προσθήκη μόνο αν θα μπορούσες:
Να έχεις δύο πεδία ακόμα: Πόλη, Ημερομηνία τα οποία θα εμφανίζονται στις καταστάσεις πάνω από το Ο Καθηγητής
Γραφειοκρατικά πράγματα αλλά θα πρέπει να υπάρχουν !
Τίτλος: Απ: MYSCHOOL - Εισαγωγή Βαθμών για όλα τα Μαθήματα μαζικά από αρχείο Excell - JAVA
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 25 Ιαν 2016, 02:19:19 ΜΜ
Τι ακριβώς εννοείς;

Έχουμε διαφορες ημερομηνίες:
1. Ημ/νια δημιουργίας του αρχείου (σταθερή ημνία).
2. Ημ/νία καταχώρισης βαθμών στις καρτέλες (Αυτό υπάρχει: Καταχωρίστηκε ....../....../...............)
3. Ημ/νία υπογραφής και κατάθεσης της κατάστασης βαθμολογίας στον Δντη του σχολείου
πχ:
Πάτρα ......../......./.................
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Νομίζω ότι εννοείς την περίπτωση 3 έτσι δεν είναι;

Κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε μόνο ένα πεδίο την πόλη καθώς η ημ/νια υπογραφής και κατάθεσης της κατάστασης στο Δντη δεν μπορεί να προβλεφθεί αλλά ο κάθε συνάδελφος καταθέτει όταν είναι έτοιμος


ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΗ

Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 26 Ιαν 2016, 09:28:16 ΠΜ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΕ 4 ΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 ή 4 ΤΑΞΕΩΝ


(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/1_4t.png)

Δυνατότητα χρήσης από σχολεία με 4 Τάξεις (ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

Επιλέξτε στο επάνω combobox "ΕΣΠΕΡΙΝΑ - 4 ΤΑΞΕΙΣ"

Δοκιμάστηκε με στοιχεία από Εσπερινό ΕΠΑΛ και ΔΟΥΛΕΥΕΙ (!!!)
Φυσικά όλα τα εργαλεία δοκιμάζονται πραγματικά μόνο στην κανονική τους χρήση!

Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: ssimaiof στις 26 Ιαν 2016, 11:04:17 ΠΜ
Ευχαριστώ για την προσθήκη.
Ναι εννοούσα την τρίτη περίπτωση. Για την ημερομηνία παράδοσης της Βαθμολογίας νομίζω ότι για τα Λύκεια για το Α' τετράμηνο είναι 20/1/20... (εκτός έκτακτου γεγονότος). Στην πράξη βέβαια ο κάθε συνάδελφος παραδίδει όποτε είναι έτοιμος, όμως δεν βλάπτει η ημερομηνία να είναι ενιαία για όλους και να είναι η καταληκτική. Σε κάθε περίπτωση ας υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο και αν δεν συμπληρωθεί κατά την έκδοση των καταστάσεων το συμπληρώνει ο ίδιος ο συνάδελφος είτε ηλεκτρονικά είτε και χειρόγραφα μετά την εκτύπωση.
Ξανά ευχαριστώ,

Σταύρος Σημαιοφορίδης
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 26 Ιαν 2016, 06:18:04 ΜΜ
Παράθεση από: ssimaiof στις 26 Ιαν 2016, 11:04:17 ΠΜ
Ευχαριστώ για την προσθήκη.
Ναι εννοούσα την τρίτη περίπτωση. Για την ημερομηνία παράδοσης της Βαθμολογίας νομίζω ότι για τα Λύκεια για το Α' τετράμηνο είναι 20/1/20... (εκτός έκτακτου γεγονότος). Στην πράξη βέβαια ο κάθε συνάδελφος παραδίδει όποτε είναι έτοιμος, όμως δεν βλάπτει η ημερομηνία να είναι ενιαία για όλους και να είναι η καταληκτική. Σε κάθε περίπτωση ας υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο και αν δεν συμπληρωθεί κατά την έκδοση των καταστάσεων το συμπληρώνει ο ίδιος ο συνάδελφος είτε ηλεκτρονικά είτε και χειρόγραφα μετά την εκτύπωση.
Ξανά ευχαριστώ,

Σταύρος Σημαιοφορίδης


Τελικά αγαπητέ Σταύρο έγινε η αλλαγή όπως τη σκέφτηκες.

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΠΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δίπλα από το textbox πόλη προστέθηκε textbox ημερομηνία
Αν συμπληρωθεί η πόλη και η ημνια τότε βγαίνει     Πάτρα 20/1/2016         (ότι έχει ο καθένας πληκτρολογήσει)
Με κενή ημνια βγαίνει         Πάτρα ..../..../............

Αυτό που με ενδιαφέρει ΠΡΩΤΙΣΤΑ είναι να γίνονται σωστά η δημιουργία αρχείων και η συλλογή αυτών
Επίσης θεωρώ σημαντικό να είναι όσο πιο λιτό γίνεται το user interface για να μη "φοβίζει" (!) το χρήστη.

Παρακαλώ ενημερώστε με για οποιοδήποτε bug...

Ευχαριστώ


Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Λάμπρος Μπουκουβάλας στις 29 Ιαν 2016, 08:36:14 ΠΜ
Γιώργο, εξαιρετική προσπάθεια! Συγχαρητήρια.
Δεν ασχολούμαι ούτε με το myschool ούτε με τη γραμματεία του σχολείου, όμως η προσπάθειά σου είναι αξιέπαινη.
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: vatheo στις 21 Σεπ 2016, 12:24:32 ΜΜ
Καλημέρα,
συγχαρητήρια για την προσπάθεια.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν αναμένεται έκδοση για Γυμνάσιο με τετράμηνα.
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 21 Σεπ 2016, 02:47:21 ΜΜ
Η "λειτουργία" του "προγράμματος" δεν επηρεάζεται από ΤΡΙΜΗΝΑ ή ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ.

Το μόνο που πρέπει να του παρέχουμε είναι

τα αρχεία xls των Τάξεων Α, Β, Γ (, Δ τα ΕΣΠΕΡΙΝΑ)
τις αναθεσεις των καθηγητών
τα τμήματα των μαθητών
φακέλους για εξαγωγή - εισαγωγή των αρχείων των καθηγητών

Είναι δική μας αρμοδιότητα και ευθύνη να έχουμε αυτά τα αρχεία ενημερωμένα με τις όποιες αλλαγές και να τα αντιστοιχίζουμε μεταξύ τους
Εμείς ξέρουμε ποια αρχεία είναι του Α ΤΕΤΡ ή Β ΤΡΙ κλπ. και ποια αρχεία καθηγητών αντιστοιχούν με αυτά.

Στην παράγραφο "Λίγα λόγια για την εφαρμογη" περιγράφεται πως δουλέυει η εφαρμογή.
Η κύρια δουλειά γίνεται κατά την παραγωγή των αρχείων xls για τους καθηγητές όπου εκτός των στοιχείων των μαθητών αποθηκεύονται και οι διευθύνσεις των κελιών όπου πρέπει να γυρίσουν τα δεδομένα. Βασιζόμενο το "πρόγραμμα" σε αυτές τις διευθύνσεις συνθέτει τα αρχεία τάξεων.

Τώρα για την δημιουργία, εκτύπωση και αρχειοθέτηση των Βαθμολογικών Καταστάσεων πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία (πχ σχολείο, βαθμολογική περίοδος, πόλη, Ημνία, υπεύθυνος καθηγητής) για να μπορούμε να τις ξεχωρίζουμε
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 10 Δεκ 2018, 11:15:08 ΠΜ
Καθώς πλησιάζει η ώρα για τις βαθμολογίες σας υπενθυμίζω και το παρόν εργαλείο.

Τρέχει σε java  σε κάθε λειτουργικό σύστημα και είναι απλό στη χρήση.

Το μόνο που πρέπει να του παρέχουμε είναι:

Μπορείτε να τo κατεβάσετε από τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους:
      https://www.dropbox.com/s/k1vexiw9ojrdhgz/bathmologia.jar?dl=0
      https://drive.google.com/file/d/0B2ACFOVDi2ORZjYxRmNCQ2FaOVU/view?usp=sharing

Για οδηγίες χρήσης πλοηγηθείτε στους επόμενους συνδέσμους:
   https://www.dropbox.com/s/06ftjwtme9t7v27/ΟΔΗΓΙΕΣ.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/06ftjwtme9t7v27/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3.pdf?dl=0)
   https://drive.google.com/file/d/0B2ACFOVDi2ORNTdaS0pNRXhKUGc/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0B2ACFOVDi2ORNTdaS0pNRXhKUGc/view?usp=sharing)
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 10 Ιαν 2020, 10:52:34 ΠΜ
Πλησιάζουν


Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 24 Ιαν 2020, 10:38:42 ΜΜ
Διορθώθηκαν κάποιες μικρολεπτομέρειες όπως:

... στα Windows δεν φόρτωνε τα αποθηκευμένα στοιχεία και έπρεπε να επιλεχθούν - πληκτρολογηθούν κάθε φορά από την αρχή !!!

Πλέον χρησιμοποιείται η κλάση "java utils properties" και ... δουλεύει όπως αναμένεται.

Ενημερώθηκαν οι σύνδεσμοι λήψης με τα νέα αρχεία jar:

      https://www.dropbox.com/s/kt1wdvnu65nkmi0/bathmologia.jar?dl=0
      https://drive.google.com/open?id=1xWOhcioduoGD3io6nA24nHvfvRbKab4N
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: exanemou στις 11 Ιουν 2020, 04:42:18 ΜΜ
έχει γίνει αλλαγή της σειράς εμφάνισης των μαθημάτων στις στήλες του αρχείου excel απο το myschool και δημιουργεί πρόβλημα
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: exanemou στις 11 Ιουν 2020, 05:00:36 ΜΜ
η στήλη αγγλικα αρχαριοι είναι πριν τη στηλη αγγλικα προχωρημενοι και η τελευταία στηλη ειναι καλλιτεχνικά και οχι μουσικη
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 11 Ιουν 2020, 07:21:17 ΜΜ
Το πρόγραμμα δεν επηρεάζεται από αυτές τις αλλαγές στις στήλες των μαθημάτων.


Φυσικά θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις το ίδιο αρχείο 187.xls

Αν χρησιμοποιήσεις άλλο αρχείο 187.xls με άλλες στήλες τότε θα υπάρχει η ανακολουθία που αναφέρεις.Όπως περιγράφεται στην αρχική δημοσίευση:

Η "εφαρμογή" βρίσκει την διεύθυνση κάθε κελιού στα αρχεία 187.xls με τη μορφή cells(row, col).
Αποθηκεύει αυτά τα στοιχεία σε κάθε Φύλλο μαθήματος του αρχείου xls για κάθε καθηγητή στη στήλη "H" (η οποία είναι κρυμμένη έχοντας πλάτος = 0) ως εξής.

Σ αυτά τα αποθηκευμένα στοιχεία βασίζεται κατά τη σύνθεση των Αρχείων Βαθμολογίας Τάξης (187.xls) για να αποθηκεύσει στο κελί με τη συγκεκριμένη διεύθυνση τον κάθε βαθμό.
Ευνόητο είναι ότι αν πειραχτούν αυτά τα στοιχεία δεν θα "δουλεύει"!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το "πρόγραμμα" κατά τη συλλογή των αρχείων δεν ξανακάνει έλεγχο. (προγραματιστική οικονομία)
Απλά τοποθετεί στα κατάλληλα κελιά τους βαθμούς.
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 11 Ιουν 2020, 07:30:52 ΜΜ
Για να ξεπεράσεις το πρόβλημα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΗ

Μπορείς στα μαθήματα που έχεις ανακολουθία στα αρχεία των καθηγητών

να αλλάξεις τη στηλη του μαθήματος στο κελί "Η2" με τη σωστή

και να ξανατρέξεις τη συλλογή βαθμολογίας.


ΙΔΕΑ 2Η

Ακόμη πιο εύκολα να αλλάξεις το όνομα του μαθήματος στο αρχείο 187.xls με το σωστό.

Δεν ξέρω τι κάνουν εσωτερικά (προγραμματιστικά) στο myschool αλλά νομίζω ότι θα δουλέψει.
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: exanemou στις 12 Ιουν 2020, 09:09:31 ΠΜ
οι αλλαγες που υπάρχουν στα αρχεια 187 του υπουργείου αφορουν τις τάξεις Α και Β γυμνασίου . Η τροποποίηση αυτή δημιουργεί σοβαρές αλλοιώσεις στους βαθμούς .
Το πρόβλημα το έλυσα αμέσως αλλάζοντας τις στήλες στα αρχεία 187_ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 12 Ιουν 2020, 11:25:43 ΠΜ
Για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα καλό θα είναι
κάθε φορά που πρόκειται να καταχωρίσουμε βαθμολογίες

να δημιουργούμε ΦΡΕΣΚΑ από την αρχή όλα τα απαραίτητα αρχεία 


και να δουλέψουμε με τα ίδια
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: kostasaletras στις 12 Ιουν 2021, 06:50:52 ΠΜ
Εξαιρετική δουλειά παιδιά, πολύ χρήσιμο!!
Σε μικρές τάξεις μάλλον, 3 με 5 παιδιά, πρέπει να έχει ένα bug.

Δεν βγάζει ολογράφως σωστά τους βαθμούς (στις καταστάσεις από καθηγητές) για τους βαθμούς 17,18,19.

Στα κρυμμένα κελιά δεν περιέχεται το αντίστοιχο αλφαριθμητικό ολογράφως, Αν το προσθέσει κανείς εκ των υστέρων λειτουργεί το if.


Ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε και τη βοήθεια που μας προσφέρει το προγραμματάκι!!
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 12 Ιουν 2021, 08:04:04 ΠΜ
Έχεις δίκιο

Αν οι συνολικές εγγραφές είναι λίγες (κάτω από 12) τότε έκοβε τους τελευταίους βαθμούς ολογράφως.

Αν θυμάμαι καλά το διόρθωσα τον Ιανουάριο (28/1/2021)

Μάλλον είχα ενημερώσει και τους υπερσυνδέσμους.

Κατέβασέ το πιο φρέσκο από εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1xWOhcioduoGD3io6nA24nHvfvRbKab4N/view?usp=sharing

Αν μπορείς επιβεβαίωσε ότι όντως διορθώθηκε. Ευχαριστώ πολύ
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: pant στις 13 Ιαν 2022, 01:36:37 ΜΜ
Καλημερα
Συγχαρητήρια για το προγραμμα , εξαιρετικη δουλεια , τρεχει πολύ γρηγορα  και πολυ καλο . ΜΠΡΑΒΟ
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω οσες φορες το τρέχω ειναι οτι οταν τρεχει  και γεμίζει η μπαρα  καπου (καθε φορα και σε διαφορετικο σημειο )  κολλαει η μπαρα και δεν ολοκληρώνει . Βεβαια σε ελαχιστες περιπτωσεις  μπορει να το τρεξει ολοκληρο .
ευχαριστω
Παντεμης Γρηγοριος
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 13 Ιαν 2022, 06:47:23 ΜΜ
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.

Δοκίμασες να το τρέξεις με πιο παλιά java?

Όταν φτιάχτηκε το project το 2015 έτρεχε με java 7 ή 8.

Τώρα με ένα πρόχειρο googlάρισμα είμαστε στην έκδοση 18

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history (https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history)


Στον υπολογιστή που δουλεύω (Manjaro linux) τρέχουν οι παρακάτω:

Available Java environments:
  java-16-jdk
  java-8-openjdk (default)


Κοίταξε αν μπορείς να βρεις την δεύτερη openjdk ή πιο παλιά έκδοση της Oracle java.


Αν παρ όλα αυτά δυσκολεύεσαι έχω να σου προτείνω ένα άλλο project.
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: pant στις 15 Ιαν 2022, 08:10:54 ΜΜ
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ . Το πρόβλημα λύθηκε με την java 8
Κάτι άλλο που νομίζω δεν το γνωρίζεις είναι αυτό : 
Για τις Σχολικές Μονάδες Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου:
Επιτρεπτές τιμές είναι οι αριθμοί στο εύρος 1-20, για τις προφορικές βαθμολογίες,
με έως δύο (2) ψηφία, και χρήση ενός (1) το πολύ δεκαδικού ψηφίου για τις
γραπτές. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε την τιμή «Δ» σε προφορική και γραπτή
βαθμολογία δηλώνοντας ότι Δεν Κατατέθηκε Βαθμός για την αντίστοιχη
βαθμολογική περίοδο και την τιμή «-1» σε γραπτή βαθμολογία για να δηλώσετε ότι
Δεν Προσήλθε Δικαιολογημένα στην εξέταση
. ( γιατί εάν βάλεις βαθμό στο Α τετρ. και ΟΧΙ  στο Β τετρ. τότε τοποθετείται ο βαθμός του Α τετρ. στο Β τετρ. )
ΛΥΣΗ . Αφού γίνει η εισαγωγή των βαθμών στο τελικό φύλλο μαθητές/μάθημα , στο τέλος αυτόματα να συμπληρώνεται  στα κενά το "Δ"
ευχαριστώ
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: ngiannakos στις 10 Μαΐου 2023, 04:30:47 ΜΜ
Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά.
Επειδή λειτουργεί με παλιά έκδοση της java μπορεί να μου επιβεβαιώσει κάποιος ότι "παίζει" και σε ΕΠΑΛ στα γραπτά και με δεκαδικούς?
Ευχαριστώ πολύ!!!
Τίτλος: Απ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 10 Μαΐου 2023, 08:24:11 ΜΜ
Θετικό

Αν επιλέξουμε σαν Είδος Βαθμού "ΓΡΑΠΤΟΣ" μορφοποιεί τα κελιά εισαγωγής να δέχονται ένα δεκαδικό ψηφίο.

Σε μια δοκιμή που έκανα δούλεψε με το java-16-jdk.