Γενικό Λύκειο > Β΄ Λυκείου

Κεφ. 2.1. Ενδεικτικές απαντήσεις Ερωτήσεων...Δραστηριοτήτων

(1/1)

Σπύρος Δουκάκης:
Στο http://introcsprinciples.wordpress.com/ δημοσιεύτηκαν ενδεικτικές απαντήσεις των Ερωτήσεων - Θεμάτων προς συζήτηση - Δραστηριοτήτων του Κεφαλαίου 2.1.

Ξέρω ότι δεν είναι απαραίτητες, ωστόσο υπάρχει και προτεινόμενο υλικό για κάποιες δραστηριότητες.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση