Προαγωγικές εξετάσεις 2023 στην Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Ξεκίνησε από Αριστοτέλης Βιτωράτος, 17 Μαρ 2023, 07:32:49 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Αριστοτέλης Βιτωράτος

Για πρώτη φορά το 2023 η Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών  της Β Λυκείου θα εξεταστεί γραπτά στο τέλος του έτους. Πιστεύω ότι είναι καλό να υπάρξει ένα ανοικτό θέμα στο οποίο να συνεισφέρουμε ιδέες και γνώμες για αυτό.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B' 4678/05.09.2022:
ii. Τα τέσσερα (4) θέματα που δίνονται στους/στις μαθητές/-ήτριες διαρθρώνονται ως εξής:
α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν
ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.
β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/ήτριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.
Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από  τους/τις μαθητές/-ήτριες να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου
και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.
γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα ή μία (1) άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, εντολών και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/τη μαθητή/ήτρια στη λύση.
δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα ή μία (1) άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία δημιουργίας ή επίλυσής του. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/τη μαθητή/-ήτρια στη λύση.

negianna

Το μάθημα ανήκει στην Β΄ομάδα και δεν εξετάζεται γραπτά. Ισχύει η 102474/Δ2/
20-08-2021 υπουργική απόφαση (Β' 4134) και ΦΕΚ 4134 τ.Β' (9-9-2021) με θέμα: Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων.

vistrian

Παράθεση από: negianna στις 17 Μαρ 2023, 09:15:22 ΜΜΤο μάθημα ανήκει στην Β΄ομάδα και δεν εξετάζεται γραπτά. Ισχύει η 102474/Δ2/
20-08-2021 υπουργική απόφαση (Β' 4134) και ΦΕΚ 4134 τ.Β' (9-9-2021) με θέμα: Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων.
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4678 τ.Β' (6-9-2022) η απόφαση 104182/Δ2 με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β' 4134).»
Η τροποποίηση αφορά τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων (από το σχολικό έτος 2022-2023) του άρθρου 5 στα κάτωθι Κεφάλαια:
«Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία Ελληνικά».
«Δ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».
«Ε. Ιστορία».
«ΣΤ. Λατινικά».
«Ζ. Μαθηματικά».
«Η. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)».
«Θ. Πολιτική Παιδεία, Οικονομία».
«ΙΑ. Εφαρμογές Πληροφορικής, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Πληροφορική».
VR in Computing

ilias_s

Παράθεση από: Αριστοτέλης Βιτωράτος στις 17 Μαρ 2023, 07:32:49 ΜΜΓια πρώτη φορά το 2023 η Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών  της Β Λυκείου θα εξεταστεί γραπτά στο τέλος του έτους. Πιστεύω ότι είναι καλό να υπάρξει ένα ανοικτό θέμα στο οποίο να συνεισφέρουμε ιδέες και γνώμες για αυτό.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B' 4678/05.09.2022:
...

Για την αποφυγή συγχυσης (και για την ιστορία)...

Είναι γεγονός ότι το Υπουργείο μας έκανε μία ακόμη "θρυλική πατάτα" εκδίδοντας μία εγκύκλιο, στην αρχή της χρονιάς, που μίλαγε για γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα πληροφορικής της Α, Β, Γ τάξης ΓΕΛ ενώ ουσιαστικά μόνο η Πληροφορική Ο.Π είναι γραπτώς εξεταζόμενο (με ΤΘΔΔ). Φυσικά δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να αποσαφηνίσει την εγκύκλιο αλλά εμείς στηριζόμενοι στους σχετικούς νόμους/ΦΕΚ.

Αρκετοί μπερδεύτηκαν με αυτή την "πατάτα"! Όμως...

Όπως αναφέρει και η συνάδελφος πιο πάνω, από τη αρχή της χρονιάς,

α) ΔΕΝ έγινε καμία αλλαγή στην ομάδα μαθημάτων για τα μαθήματα της Α' και Β' τάξης (συνεχίζουν να ανήκουν στην Β' Ομάδα των μη γραπτώς εξεταζόμενων στις προαγωγικές) καθώς επίσης

β) ΔΕΝ έγινε καμία αλλαγή στον αριθμό και τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτών στις Α κ Β τάξεις

γ) ακόμα και σήμερα ΔΕΝ θα βρείτε τα σχετικά μαθήματα στην Τράπεζα Θεμάτων (γιατί πολύ απλά δεν εξετάζονται!)

Αν δείτε προσεκτικά... στην τροποποιητική Υ.Α τα μαθήματα (Α) έως (Θ) αναφέρονται ένα-ένα... σε εμάς έβαλαν και τα τρια (ΙΑ) ενώ ουσιαστικά είναι μόνο η Πληροφορική Ο.Π (εξετάζεται ακριβώς επειδή είναι μάθημα Προσανατολισμού). Μάλιστα η ΥΑ του 2021 περιλαμβάνει τα μαθήματα της Α κ Β και η τροποποιητική ΥΑ ήρθε να συμπληρώσει τα μαθήματα της Γ τάξης... Με μία προσεκτική ματιά επίσης θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει μάθημα (Ι) αφού από το (Θ) περνάμε στο (ΙΑ). Ακόμα και η Οικονομία αναφέρεται ως "Θ. Πολιτική Παιδεία, Οικονομία" ενώ έχω την αίσθηση ότι το μάθημα ονομάζεται σκέτο Οικονομία

Γι αυτό και εμείς πασχίζουμε να μάθουν οι μαθητές αν μη τι άλλο... να κάνουν σωστά copy/paste, ώστε στο μέλλον να μην κάνουν λάθη όταν εκδίδουν εγκυκλίους.

akouts

Το μάθημα εξετάζεται γραπτά για τους κατ'ιδίαν διδαχθέντες.