Γενικό Λύκειο > Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

Επίλεξε σε ψευδογλώσσα

(1/2) > >>

dozb:
Γεια χαρά
Μια ερωτησούλα:
Η παρακάτω σύνταξη είναι επιτρεπτή σε ψευδογλώσσα?

Επίλεξε χ
Περίπτωση >0 και <10


Ή


Επίλεξε χ
Περίπτωση <0 ή >10


Ευχαριστώ

petrosp13:
Εφόσον μετά από δομή "Επίλεξε" μπαίνει λογική συνθήκη, μπορεί να μπει και συνδυασμός λογικών συνθηκών με λογικούς τελεστές ανάμεσα τους
Θεωρώ ότι είναι σωστό

Kalli:
Ερώτηση: Το Επίλέξε σε διάγραμμα ροής είναι όπως το ΑΝ-Αλλιώς;

petrosp13:
Ναι, είναι ισοδύναμα

EleniK:
@KALLI
πρόσεξε μόνο τη συνθήκη στους ρόμβους. Δεν βάζουμε μόνο τις τιμές της κάθε περίπτωση αλλά μαζί με την έκφραση που είναι δίπλα στο Επίλεξε σε συνδυασμό με τους λογικούς τελεστές της κάθε περίπτωσης. Αν σε διευκολύνει κάνε τη μετατροπή σε αλλιώς_αν και μετά κάνε το διάγραμμα ροής.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση