ΣτΕ: Να απαγορευτούν τα κινητά στα σχολεία!

Ξεκίνησε από denix, 21 Μαΐου 2011, 12:46:59 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

denix

To Συμβούλιο της Ευρώπης συστήνει να απαγορευτούν κινητά και WiFi / WLAN στα σχολεία!

Στην ειδική αναφορά του Ευρωβουλευτή Jean HUSS (της επιτροπής για το περιβάλλον) του Συμβουλίου της Ευρώπης, έγγραφο 12608 της 6ης Μαΐου 2011, με τίτλο "The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment" (μτφ: "Οι πιθανοί κίνδυνοι των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και η επίπτωσή τους στο περιβάλλον") γίνεται λόγος για τους κινδύνους από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούν οι δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε όλοι μας σήμερα.

Ανάμεσα στα διάφορα μέτρα που συστήνει στα κράτη - μέλη η ανωτέρω αναφορά είναι και η απαγόρευση των κινητών και των ασύρματων δικτύων στις αίθουσες διδασκαλίας και τα σχολεία.

...
8.3.1.       develop within different ministries (education, environment and health) targeted information campaigns aimed at teachers, parents and children to alert them to the specific risks of early, ill-considered and prolonged use of mobiles and other devices emitting microwaves;

8.3.2.       ban all mobile phones, DECT phones or WiFi or WLAN systems from classrooms and schools, as advocated by some regional authorities, medical associations and civil society organisations;
...

(μαζί με τα κινητά, "παίρνει η μπάλα" και τα WiFi...)

[κλικ εδώ για το έγγραφο]