Διευκρίνιση για τα διαθέσιμα πακέτα εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και το Βιβλ

Ξεκίνησε από ilias, 05 Νοε 2009, 10:44:54 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

ilias

Διευκρίνιση  για τα διαθέσιμα πακέτα εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και το Βιβλίο Πληροφορικής Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Διαβάζοντας διαφημιστική καταχώριση εμπορικής εταιρείας που αφορά λογισμικό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, διαπιστώσαμε ότι μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στο Βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου με τον ισχυρισμό ότι διδάσκεται το διαφημιζόμενο προϊόν της εμπορικής εταιρείας.  Ως εμπλεκόμενα μέλη στη συγγραφή και αξιολόγηση  του διδακτικού πακέτου Πληροφορικής Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου θέλουμε να κάνουμε την εξής διευκρίνηση:

Το βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου ακολουθώντας το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής (Δ.Ε.Π.Π.Σ. - ΦΕΚ 304/13-03-2003) δεν αποτελεί βιβλίο κατάρτισης για κανένα συγκεκριμένο προϊόν λογισμικού. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού στη σελίδα (12),
«σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ ανάμεσα στους βασικούς στόχους του μαθήματος Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι:
•   Η κατανόηση διαχρονικών εννοιών Πληροφορικής.
•   Η ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης των πληροφοριών που καθημερινά βομβαρδίζουν τους μαθητές από διάφορες πηγές και μέσα ενημέρωσης.
•   Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μοντελοποίησης και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων.
•   Η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείου μάθησης και σκέψης.
Μέσα σε αυτό το διδακτικό πλαίσιο η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα πακέτα εφαρμογών δεν είναι αυτοσκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Το διαθέσιμο λογισμικό που υπάρχει στο εργαστήριο Πληροφορικής πρέπει να μετατρέπεται σε εκπαιδευτικό εργαλείο με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Πληροφορικής και να εξυπηρετεί τους μαθησιακούς στόχους της διδασκαλίας.»

Ως εκ τούτου στο βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου, για την υποστήριξη του μαθήματος και την επίτευξη των σκοπών και στόχων που προσδιορίζονται στο Α.Π.Σ., παρουσιάζονται μόνο ορισμένες βασικές λειτουργίες και δυνατότητες των εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου με παραδείγματα από διάφορα γνωστά πακέτα εφαρμογών μεταξύ των οποίων και το διαφημιζόμενο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τη διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής στο Γυμνάσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε αξιόπιστο από τα διαθέσιμα προϊόντα λογισμικού, υπό την προϋπόθεση να: υποστηρίζει τους μαθησιακούς σκοπούς και στόχους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής, που αποτελεί την επίσημη θέση της πολιτείας, διαθέτει φιλικό γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας για τους μαθητές, είναι εξελληνισμένο και να ενδυναμώνει τα αναπαραστασιακά  μοντέλα των μαθητών για την Πληροφορική.


Από τη Συγγραφική Ομάδα:
Αριστείδης Αράπογλου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ-19) Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Χρίστος Μαβόγλου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Ηλίας Οικονομάκος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ-20) Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Κωνσταντίνος Φύτρος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ-20) Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Από την Ομάδα Κρίσης-Αξιολόγησης:
Κωνσταντίνος Γιαλούρης, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αντώνης Κωστάκος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Μέλος της ομάδας σύνταξης Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ Πληροφορικής Γυμνασίου.
Ευστάθιος Κοκοβίδης,, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ-19) Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Όλα στον κόσμο είναι χάρτινα εκτός από το χαρτί που είναι από ξύλο. - Κώστας Χατζηχρήστος

alkisg

Πολλά μπράβο στους συγγραφείς!!!

Και για όποιον δεν παρακολούθησε από την αρχή την ιστορία, το προϊόν που αυτοδιαφημιζόταν ως "το διδασκόμενο από το βιβλίο" αρχίζει από Micro και τελειώνει σε soft Office.  >:(
Είδαν που πολλές εταιρίες έστειλαν τα μαθητικά netbooks με OpenOffice και φοβήθηκαν μη χάσουν τη σημερινή τούρτα και τους αυριανούς πελάτες... τελείως απαράδεκτοι.