Πρόγραμμα που συμπεριφέρεται όπως η Logo για τον προγραμματισμό στο Γυμνάσιο

Ξεκίνησε από Βρακόπουλος Αθανάσιος Λ., 25 Οκτ 2007, 09:00:54 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Βρακόπουλος Αθανάσιος Λ.

Η προσομοίωση της logo είναι ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Vbasic είναι ελαφρύ μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε έκδοση των Windows και σε Η/Υ που έχουν τα περισσότερα σχολεία.
Μπορείτε να την κατεβάσετε από την διεύθυνση: users.thess.sch.gr/vraa8
Υποστηρίζει τις εντολές
ΜΠΡΟΣΤΑ
ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΙΣΩ
ΚΑΝΕ
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΦΟΡΕΣ
ΔΕΙΞΕ
ΓΡΑΦΙΔΑ ΠΑΝΩ
ΓΡΑΦΙΔΑ ΚΑΤΩ
ΓΡΑΦΙΔΑ ΜΑΥΡΗ
ΓΡΑΦΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΓΡΑΦΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΓΡΑΦΙΔΑ ΜΠΛΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όταν γράφουμε εντολές αυτόματα τα γράμματα μετατρέπονται σε Ελληνικά κεφαλαία. Στο τέλος κάθε εντολής βάζουμε το ;. Έτσι γράφοντας :

ΜΠΡΟΣΤΑ 5; Θα μετακινηθεί το βέλος 5 μονάδες μπροστά.

ΔΕΞΙΑ 45; θα γυρίσει το βέλος 45 μοίρες δεξιά. Ίδια φορά με τους δείκτες του ρολογιού.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 60; θα γυρίσει το βέλος 60 μοίρες αριστερά. Αντίθετη φορά με των δεικτών του ρολογιού.

ΠΙΣΩ 5; Θα μετακινηθεί το βέλος 5 μονάδες πίσω.

ΓΡΑΦΙΔΑ ΠΑΝΩ; Δεν θα έχουμε ίχνος στην γραφίδα

ΓΡΑΦΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΗ; Θα έχουμε ίχνος πράσινο στην γραφίδα

ΚΑΝΕ Χ 5*6 mod 4 θα καταχωρήσει στην μεταβλητή Χ το 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ [H Τιμή του Χ είναι ] ,Χ θα εκτυπώσει “H τιμή του Χ είναι 5” αν χ=5

ΕΡΩΤΗΣΗ [ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΥ],Χ
Θα καταχωρήσει στην μεταβλητή Χ την ηλικία που θα δώσετε στην ερώτηση

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 4 ΦΟΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 10;ΑΡΙΣΤΕΡΑ 90; Θα σχηματίσει τετράγωνο πλευράς 10 μονάδων.

Αν γράψουμε τις εντολές
ΜΠΡΟΣΤΑ 10;ΑΡΙΣΤΕΡΑ 90;&
ΜΠΡΟΣΤΑ 10;ΑΡΙΣΤΕΡΑ 90;&
ΜΠΡΟΣΤΑ 10;ΑΡΙΣΤΕΡΑ 90;

Θα εκτελεστούν σαν μια εντολή.

ΚΑΛΕΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ(10);
Θα εκτελεστεί η διαδικασία ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ η οποία έχει γραφεί

Υπάρχουν οι διαδικασίες
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ(ΜΗΚΟΣ){ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 4 ΦΟΡΕΣ;ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΗΚΟΣ;ΔΕΞΙΑ 90;}
ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ_ΤΡΙΓΩΝΟ(ΜΗΚΟΣ){ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 3 ΦΟΡΕΣ;ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΗΚΟΣ;ΑΡΙΣΤΕΡΑ 120;}
ΚΥΚΛΟΣ(ΑΚΤΙΝΑ){ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 360 ΦΟΡΕΣ;ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΚΤΙΝΑ;ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1;}
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ(ΜΗΚΟΣ,ΠΛΑΤΟΣ){ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 2 ΦΟΡΕΣ;ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΗΚΟΣ;ΔΕΞΙΑ 90;ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΛΑΤΟΣ;ΔΕΞΙΑ 90;}

Η διαφορετικά:
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ(ΜΗΚΟΣ){&
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 4 ΦΟΡΕΣ;&
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΗΚΟΣ;&
ΔΕΞΙΑ 90;&
}

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ_ΤΡΙΓΩΝΟ(ΜΗΚΟΣ){&
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 3 ΦΟΡΕΣ;&
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΗΚΟΣ;&
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 120;&
}
ΚΥΚΛΟΣ(ΑΚΤΙΝΑ){&
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 360 ΦΟΡΕΣ;&
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΚΤΙΝΑ&;&
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1;&
}
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ(ΜΗΚΟΣ,ΠΛΑΤΟΣ){&
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 2 ΦΟΡΕΣ;&
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΗΚΟΣ;&
ΔΕΞΙΑ 90;&
ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΛΑΤΟΣ;&
ΔΕΞΙΑ 90;&
}


P.Tsiotakis

ακούραστος είσαι Θανάση.

(που είναι ακριβώς στο site;)

να είσαι καλά