Γενικά > Επιστημονικά Θέματα

Microsoft Open Sources .Net

(1/1)

pgrontas:
http://arstechnica.com/information-technology/2014/11/microsoft-open-sources-net-takes-it-to-linux-and-os-x/


--- Παράθεση ---The code will be hosted on GitHub and published under a permissive MIT-style license.

With this release, Microsoft wants to make sure that the .NET stack is fully functional and production quality on both Linux and OS X.

--- Τέλος παράθεσης ---

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση