Γενικά > Επιστημονικά Θέματα

Διαλέξεις

(1/1)

Νίκος Αδαμόπουλος:
Από την πληροφορία στην πληροφορική
Δασκαλάκης Κωνσταντίνος

Ημερομηνία: 08/01/2014
Διάρκεια: 94:48

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1158

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση