Γενικό Λύκειο > Τμηματικός προγραμματισμός

Σωστό-Λάθος που διχάζει

(1/5) > >>

noname:
Στο σχολικό βιβλίο αναφέρει ότι "Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει μία είσοδο και μία έξοδο". Η φράση αυτή εμφανίζεται ως Σωστό-Λάθος και στο βιβλίο καθηγητή και η προτεινόμενη λύση είναι Σωστό λόγω του σχολικού βιβλίου. Όμως παρακάτω στο βιβλίο μαθητή έχει παράδειγμα για τις παραμέτρους όπου αναφέρει ότι "η διαδικασία δέχεται στην είσοδο δύο τιμές...".
Αν βάλουν αυτό το Σ-Λ νομίζω ότι θα γελάμε. Εσείς πώς το εξηγείτε στους μαθητές;

ikariofil:
Η είσοδος τιμών στο πρόγραμμα και σε κάθε υποπρόγραμμα γίνεται μία μόνο φορά και συνήθως στην αρχή του προγράμματος. Μην διανοηθεί κανείς να διαβάσει τα ίδια δεδομένα για δεύτερη φορά. Αυτό σημαίνει η παραπάνω έκφραση

noname:
Προφανώς. Το θέμα είναι ότι είναι παραπλανητικό ως σωστό λάθος. :-)

Νίκος Αδαμόπουλος:
Θεωρώ ότι η είσοδος και έξοδος εδώ δεν αναφέρεται στα δεδομένα και σε τιμές...

noname:
Ξεκαθαρίζω ότι δεν διαφωνώ με τη λύση που δίνεται. Θέτω όμως το ζήτημα του αν δοθεί έτσι ξεκομμένη η πρόταση αυτή ως Σωστό-Λάθος θα υπάρξει πρόβλημα.

"Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει μία είσοδο και μία έξοδο"

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα με μερικά σωστά-λάθος. Ότι κόβονται προτάσεις μέσα από το σχολικό οι οποίες χάνουν το νόημά τους χωρίς τα συμφραζόμενα.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση