ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ

Ξεκίνησε από Nikosn, 11 Οκτ 2009, 01:56:56 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Nikosn

Το σχολικό βιβλίο δίνει παράδειγμα της αλλιώς_αν χρησιμοποιώντας μόνο μιά μεταβλητή και ελέγχει μόνο τιμές αυτής,(δείτε σελ 35 σχ. βιβλίο) μπορούμε να το γενικεύσουμε αυτό λέγοντας τα εξής?
Πολλαπλή Εντολή Επιλογής  :  Χρησιμοποιείται όταν έχουμε να κάνουμε  διαφορετικές ενέργειές για τις διαφορετικές τιμές, που μπορεί να πάρει η ίδια μεταβλητή ή η ίδια έκφραση.
Αν  Συνθήκη1 Τότε
         εντολή 1
Αλλιώς_Αν Συνθήκη 2 Τότε
εντολή 2
Αλλιώς_Αν Συνθήκη 3 Τότε
   εντολή 3
   .
         .
   .
Αλλιώς_Αν Συνθήκη ν Τότε
   εντολή ν
Τέλος_Αν

Οι «Συνθήκη1», «Συνθήκη2», .... , «Συνθήκη ν» , εξετάζουν τις διαφορετικές τιμές που μπορεί να πάρει η ίδια μεταβλητή.


   Λοιπόν εγώ θεωρώ λάθος τη γενικευση λέγοντας πως στην αλλιως_αν χρησιμοποιούμε μόνο μια έκφραση, από προγραμματιστικής απόψεως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αλλιως_αν για όσες μεταβλητες ή εκφράσεις θέλουμε. Η μια μεταβλητή ή έκφραση είναι μια ειδική περίπτωση ή οποία μπορεί να γραφεί και με την ΕΠΙΛΕΞΕ η οποία μπορεί να ελέγχει κάθε φορά ΜΙΑ μεταβλητή ή έκφραση.  Εχω άδικο?Συμφωνείτε μαζί μου? Εσείς τι θεωρείτε σωστό?(Ρωτάω πάντα με το σκεπτικό των γενικών εξετάσεων και τι πρέπει να πούμε στους μαθητές, τι πρέπει να τονίσω ότι συνήθως είναι για χρήση μιας έκφρασης αλλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ασχετες μεταξύ τους εκφράσεις???Εγώ συγκλίνω στην τελευταία άποψη)
Η γνώση κατακτάται μέσα από τα λάθη μας

Νίκος Αδαμόπουλος

Φυσικά και μπορεί "να χρησιμοποιηθεί και για άσχετες μεταξύ τους εκφράσεις" και για μία ή και περισσότερες μεταβλητές.

Ουσιαστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν θέλουμε:

Να ελέγξουμε κάποια συνθήκη ώστε αν ισχύει να εκτελεστούν κάποιες εντολές, αλλιώς αν δεν ισχύει τότε: να ελέγξουμε κάποια άλλη συνθήκη (χωρίς κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς σε σχέση με την προηγούμενη συνθήκη!) ώστε αν ισχύει να εκτελεστούν κάποιες άλλες εντολές, αλλιώς αν δεν ισχύει ούτε αυτή τότε:
....
αλλιώς αν δεν ισχύει ούτε αυτή τότε:
(προαιρετικά) χωρίς να ελέγξουμε κάποια άλλη συνθήκη να εκτελεστούν κάποιες άλλες εντολές.


Κάποια απλά παραδείγματα από θέματα πανελληνίων, που κατά τη γνώμη μου δείχνουν αυτά που αναφέρεις για τη μία ή τις περισσότερες μεταβλητές και για το αν οι συνθήκες είναι σχετικές ή άσχετες μεταξύ τους είναι:

Θέμα 3 από Επαναληπτικές 2001 (τυποποιητής πορτοκαλιών):
http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/education/docs/them_plir_kat_c_hmer_epan_0601.pdf

Θέμα 3 από Επαναληπτικές 2002 (διμοιρίες νεοσύλλεκτων):
http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/education/docs/them_plir_kat_c_hmer_epan_0602.pdf

Νίκος Αδαμόπουλος

Επίσης, άλλο παράδειγμα που λύνεται μια χαρά με αλλιώς_αν και που εμπλέκονται πολλές μεταβλητές:

Να διαβάζει τις γωνίες ενός τριγώνου και να εμφανίζει ανάλογα τον χαρακτηρισμό "Ορθογώνιο" ή "Οξυγώνιο" ή "Αμβλιγώνιο".

P.Tsiotakis

Έχει συζητηθεί αρκετά το θέμα της Επίλεξε...
Η προσωπική μου γνώμη:

- Η δομή πολλαπλής επιλογής Αν, μπορεί να δερευνήσει την τιμή μεταβλητών ή εκφράσεων που μπορεί να είναι διαφορετικές σε κάθε περίπτωση (Αλλιώς_αν...). Σε αυτό φαντάζομαι δεν υπάρχει διαφωνία, όπως αναφέρει και ο Νίκος.

- Η δομή πολλαπλής επιλογής Επίλεξε, μπορεί να διερευνήσει την τιμή μιας μεταβλητής ή μιας έκφρασης, η οποία πρέπει να είναι ΙΔΙΑ σε όλες τις περιπτώσεις. Κι αυτό γιατί "τη βγάζουμε κοινό παράγοντα" γράφοντάς τη μετά τη δεσμευμένη λέξη Επίλεξε. Κι αυτό νομίζω είναι κοινή πεποίθηση.

Σε αυτό που υπάρχει διχογνωμία είναι η μορφή της συνθήκης στην Επίλεξε. Αν και το βιβλίο αναφέρει οτι μπορεί να διερευνήσει διαστήματα από μέχρι, αφού δε μου δείχνει πως συντακτικά γίνεται αυτό εγώ δεν ρισκάρω να παρουσιάσω τρόπο υλοποίησης (πχ Περίπτωση >3 ΚΑΙ <10  ή    Περίπτωση 3..5   κ.ο.κ.)

Συνεπώς κατά τη γνώμη μου, η Επίλεξε διερευνά ΜΟΝΟ μονές συνθήκες (πχ Περίπτωση < 4) και φυσικά διακριτές τιμές όπως το θέμα των εξετάσεων που ήαν μέσα από το σχολικό βιβλίο (πχ Περίπτωση 2, 4, 6, 8   ! για άρτιες τιμές)