Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικό Λύκειο => Τμηματικός προγραμματισμός => Γ΄ Λυκείου => Συναρτήσεις => Μήνυμα ξεκίνησε από: lp στις 04 Απρ 2008, 09:41:18 ΠΜ

Τίτλος: Aνεμογεννήτρια - Κλιμακωτή Χρέωση - Συναρτήσεις – Πίνακες
Αποστολή από: lp στις 04 Απρ 2008, 09:41:18 ΠΜ
Ορίστε και μία άσκηση από 'μένα:

Μία οικιακή ανεμογεννήτρια παράγει ρεύμα ανάλογα με τις ώρες που φυσάει ο αέρας. Για κάθε ώρα ανέμου παράγει 7ΚW ρεύματος. Να γίνει πρόγραμμα που:
1. Για το μήνα Μάρτιο να διαβάζει τις ώρες που φύσηξε ο άνεμος και να υπολογίζει την ημερήσια παραγωγή  ρεύματος. Σημείωση: Οι ώρες που φυσάει ο αέρας είναι ακέραιος αριθμός.
2. Καταγράφει τις ανάγκες τις οικίας σε ρεύμα για τις ίδιες μέρες.
3.
Α) Αν σε μία μέρα περισσεύει ρεύμα τότε αυτό αποδίδεται στην ΔΕΗ ως εξής:
       a. Για τα πρώτα 20 ΚW προς 3€
       b. Τα επόμενα 40 προς 4€
       c. Όλα τα υπόλοιπα προς 6€
Β) Αν δεν περισσεύει τότε ο καταναλωτής αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ ως εξής:
       a. Για τα πρώτα 20 ΚW προς 4€
       b. Τα επόμενα 40 προς 5€
       c. Όλα τα υπόλοιπα προς 7€
Να γίνει υποπρόγραμμα που να επιστρέφει το κέρδος ή το κόστος  προς την οικία για κάθε μέρα του μήνα.
4.Αν το κόστος μίας ανεμογεννήτριας ανέρχεται στο ποσό των 30.000€ να βρείτε το ποσοστό απόσβεσης που επιτεύχθηκε κατά τον μήνα Μάρτιο. Αν δεν υπήρχε κέρδος τότε να επιστρέφει το μήνυμα «Απόσβεση 0».