Γενικό Λύκειο > Γενικές εξετάσεις

Το ωραιότερο ερώτημα (άσκησης) στις Γενικές Εξετάσεις

(1/1)

Sergio:
Το ξέρω ο,τι υπάρχει παρόμοιο θέμα το οποίο όμως καταγράφει τις απόψεις σχετικά με τα "θέματα εξετάσεων" γενικά..

ΕΔΩ προτείνω να αναγνωρίσουμε "στοχευμένα" ΕΡΩΤΗΜΑ άσκησης, ούτε καν ολόκληρο θέμα..

Sergio:
2005, ΘΕΜΑ Δ, ΕΡΩΤΗΜΑ Β:

Να βρίσκει και να τυπώνει τους αριθμούς των ερωτήσεων που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, δηλαδή έχουν το μικρότερο πλήθος σωστών απαντήσεων.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση