Γυμνάσιο > Γενικά

Ύλη Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ)

(1/1)

alkisg:
Οι σελίδες από το ΦΕΚ 304 (13-03-2003) σχετικά με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του Γυμνασίου:
http://www.gymit.gr/fek_304_t_B_13_03_2003_sel_4148_4157.zip (3.08 MB)

Αναλυτικά ό,τι έχει δημοσιευτεί σχετικά με ύλη:
http://dide-d-ath.att.sch.gr/keplinet/ps_gym.htm

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση