ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

Ξεκίνησε από vigor, 09 Μαρ 2016, 02:42:48 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

moria_creator

Εκτός του ότι δεν υπάρχουν πλέον ΕΑΕΠ, υπάρχει και άλλο πρόβλημα σχετικά με τον ορισμό του υπευθύνου εργαστηρίου:

(σελ 5)
.....
Ο υπεύθυνος εργαστηρίου ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μετά από πρόταση του Διευθυντή του σχολείου με την προυπόθεση ότι διδάσκει (ο υποψήφιος υπεύθυνος εργαστηρίου) στο ςχολείο τουλάχιστον 15 ώρες εβδομαδιαίως. Επιλέγεται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικός ως εξής:
1. Κλάδου πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20).
2. Πιστοποιημένος Επιμορφωτής ΤΠΕ Β' Επιπέδου.
3. Εκπαιδευτικός με πιστοποιημένη επιμόρφωση Β' Επιπέδου.
4. Εκπαιδευτικός με πιστοποιημένη επιμόρφωση Α' Επιπέδου.
5. Εκπαιδευτικός με γνώσεις Πληροφορικής.
Για τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και σε περπτώσεις ύπαρξης περισσότερων ειδικοτήτων στην ίδια παράγραφο, προηγείται ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
......
Δεδομένου ότι Δημοτικά με >15 ώρες υπάρχουν ελάχιστα ανά την επικράτεια, αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα ότι, σε όλα τα σχολεία πλην αυτών των ελαχίστων,  ως υπεύθυνος εργαστηρίου μπορεί να οριστεί πχ ο τύπος/τύπισα που έχει το κυλικείο του σχολείου, όχι όμως ένας ΠΕ19/20.