Κατηγορίες Λαθών - Εκφαλμάτωση

Ξεκίνησε από Σάκης Δημόπουλος, 28 Δεκ 2019, 07:33:36 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

bugman

Συντακτικά λάθη τα εντοπίζουν και οι έξυπνοι διορθωτές (editors). Όπως το έδειξε και ο Alkis υπάρχουν AST διερμηνευτές οι οποίοι λειτουργούν μετά το λεκτικό και συντακτικό αναλυτή (lexical analyser, syntax analyser), όπως και ο διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ.
Άρα ανάλογα με την υλοποίηση ένα συντακτικό λάθος μπορεί να φανεί καθώς γράφουμε το κώδικα ή σε ένα στάδιο μετάφρασης, ή στο διερμηνευτή απ ευθείας.

epsilonXi

για τα συντακτικά τούς λέω ότι σύμφωνα με το βιβλίο φαίνονται στη φάση της μετάφρασης, ενώ στην πραγματικότητα τα βρίσκει κι ένας καλός editor πριν γίνει η μετάφραση

για τα λογικά τούς λέω ότι φαίνονται όταν εκτελείται το πρόγραμμα και παρατηρηθεί ότι δε λειτουργεί όπως έπρεπε... και ότι αν είμαστε τυχεροί, αυτή την παρατήρηση θα την κάνει ο προγραμματιστής ώστε να διορθώσει το πρόγραμμά του πριν το κυκλοφορήσει, αλλά στην πράξη πολλές φορές τα λογικά σφάλματα τα βρίσκουν οι χρήστες,  και ανατροφοδοτούν τον προγραμματιστή για να τα διορθώσει

για τα run-time τούς λέω ότι επισήμως φαίνονται στην εκτέλεση και είναι λάθη που οδηγούν στον μη κανονικό τερματισμό του προγράμματος, αλλά πάλι ότι στην πραγματικότητα ένας σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον σε προειδοποιεί για πάρα πολλά από αυτά (πχ χρήση μεταβλητής πριν οριστεί η τιμή της)

Λαμπράκης Μανώλης

Κάπως έτσι τα αναφέρω και εγώ, μια χαρά όλα, απλά το θέμα είναι πως σύμφωνα με το βιβλίο "" Ένα λάθος που προκαλείται κατά τη συγγραφή του προγράμματος, ανιχνεύεται από το μεταγλωττιστή, ο οποίος εμφανίζει προς το προγραμματιστή κάποιο προειδοποιητικό μήνυμα "", οπότε συμφωνώ με αυτό που γράφεις πως σύμφωνα με το βιβλίο τα συντακτικά λάθη τα εντοπίζει ο μεταγλωττιστής .. τώρα τι να πω, ας ελπίζσουμε (ξανά και εδώ) να μην υπάρξουν αμφιλεγόμενα θέματα .. πάντως αφόσον με βάση το σχολικό εξετάζεται ο μαθητής, σε ένα ΣΛ του στυλ "τα συντικτικά λάθη τα εντοπίζει ο μεταγλωττιστής" ,  υποτέτω θα το απαντήσει Σωστό