Απουσία εφαρμογής "Χρήστες και Ομάδες" από το Ubuntu Mate 22.04

Ξεκίνησε από markakis, 05 Μαΐου 2022, 11:12:36 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

markakis

Εγκατέστησα τη νέα έκδοση του Mate σε ένα laptop για να τη δοκιμάσω πριν τη βάλω στα εργαστήρια. Μετά την εγκατάσταση θέλησα να προσθέσω έναν ακόμα χρήστη, όμως διαπίστωσα ότι απουσιάζει η γνωστή εφαρμογή "Χρήστες και Ομάδες" ("users and groups"). Δείτε σχετική αναφορά bug.

Οι λύσεις, επομένως, που έχουμε για να προσθέσουμε χρήστη είναι:
  • να προσθέσουμε την GUI εφαρμογή που λείπει
    sudo apt install gnome-system-tools
    
  • από το τερματικό με την εντολή useradd
    sudo useradd -c "Εκπαιδευτικός" -s /bin/bash -m -d /home/teacher teacher
    

Είτε κάνουμε ένα από τα παραπάνω είτε όχι, αν θέλουμε να μετατρέψουμε το σύστημα σε LTSP server, μέσα από τη Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ μπορούμε να δημιουργήσουμε τους χρήστες που θέλουμε.

Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει η εφαρμογή αυτή, όπως σε κάθε σύγχρονη διανομή Linux.